Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieQuality works!Quality Examples

Tamara Witschge

Tamara Witschge

De veranderende journalistiek

‘Onze studenten vinden vlot na hun studie een baan of starten zelf een bedrijfje in de media- of communicatiewereld,’ zegt Tamara Witschge, docent van de afdeling Journalistiek en Rosalind Franklin Fellow van de RUG. Ook al zit de journalistiek als broodwinning in een existentiële crisis.

Het Centre for Media and Journalism Studies aan de RUG is opgericht om veranderingen in nieuwsproductie en nieuwsconsumptie in kaart te brengen en de veranderende rol van nieuws in de samenleving te analyseren. Dat doet zij mede in samenwerking met partners in de media-industrie, die juist nu, in tijden van verandering, behoefte hebben aan kennis en reflectie.

Veranderingen

Hoe speel je als nieuwsindustrie bijvoorbeeld in op de snelle opkomst van digitale en sociale media? Sociale media bieden de consument een laagdrempelig en kosteloos medium om nieuws tot zich te nemen en deel te nemen aan maatschappelijke discussies. Witschge: ‘Het veranderende consumentengedrag heeft de bestaande verdienmodellen van de journalistiek, van oudsher de intermediair tussen politiek en burger, in gevaar gebracht en de nieuwe journalist is naarstig op zoek naar nieuwe verdienmodellen om de nog altijd hoge kosten van nieuwsproductie te financieren.’

Vaardigheden

‘We leren onze studenten niet alleen de journalistieke basisvaardigheden aan, maar laten hen vooral ook reflecteren op de veranderingen in de historische functie van de journalistiek en de hedendaagse uitdagingen en digitale mogelijkheden. Hierdoor zijn zij in staat kwalitatief hoogstaande journalistiek te leveren en het geeft onze studenten de ondernemende houding zelf hun plaats te veroveren op een concurrerende markt. In loondienst of als zelfstandige.’

Een industrie in beweging

Journalistiek heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Als intermediair tussen politiek en samenleving kunnen zij gezien worden als de waakhond van de democratie. Een groot goed, dat in tijden van verandering om nieuwe invulling vraagt. Ondernemers uit de mediasector willen weten waar ze aan toe zijn om hun strategie voor de toekomst op af te stemmen. De afdeling journalistiek kan dat onafhankelijke onderzoek naar vernieuwing leveren.’

Laatst gewijzigd:19 juni 2014 16:12
printView this page in: English