Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieQuality works!Quality Examples

Roelof Joosten

Roelof Joosten
Roelof Joosten

A World To Valorize

De wereld staat voor enorme uitdagingen. Naar verwachting telt de wereldbevolking in 2050 tussen de 9 en 10 miljard mensen. Het voeden van deze groeiende populatie heeft consequenties voor mens, dier en milieu. Aldus Roelof Joosten, COO bij het zuivelconcern Koninklijke FrieslandCampina NV.

Joosten, die chemische technologie en bedrijfskunde aan de RUG studeerde: ‘Vruchtbaar land en schoon drinkwater zijn in sommige gebieden op aarde nu al schaars. En zelfs als de beschikbaarheid van grond en water geen probleem zou vormen, zijn er straks dan nog wel genoeg boeren om ons dagelijks voedsel te produceren? En zullen zij hiermee voldoende kunnen verdienen om zichzelf en hun gezinnen te onderhouden? FrieslandCampina, de onderneming waarvoor ik werk, wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan het oplossen van deze drie mondiale uitdagingen.’

Broedplaats voor innovatie

‘Zoiets kun je als bedrijf natuurlijk niet alleen. Daarvoor moet je samenwerken met andere partijen, bijvoorbeeld met de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Naast het feit dat universiteiten fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek kunnen leveren, zijn ze bovendien broedplaatsen van innovatie en kweekvijvers van talent. Die functie moet je als universiteit koesteren en uitbouwen. Groningse initiatieven als het University of Groningen Centre of Entrepreneurship is daar een mooi voorbeeld van. Bedrijven hebben behoefte aan studenten die tijdens hun studie hebben laten zien dat ze bereid zijn over grenzen heen te kijken en bereid zijn zichzelf te ontwikkelen buiten hun gekozen studie om. In dit geval zichzelf ontwikkelen naar ondernemerschap.’

Betere voeding

‘Voor concrete producten moet je inderdaad bij de bedrijven zijn. In zeker zin zijn bedrijven en universiteiten op elkaar aangewezen. Dat was zo, dat is zo en dat zal alleen nog maar groeien. Neem thema’s als ‘voeding en gezondheid’, ‘voedselveiligheid’ en ‘voedselzekerheid’. Doordat de levensverwachting toeneemt, worden er andere eisen gesteld aan ons dieet. Er is toepassingsgericht onderzoek nodig naar voeding die bijvoorbeeld hart- en vaatgezondheid bevorderen en obesitas en ondervoeding tegengaan. Daarnaast zijn er bedrijven nodig die deze voeding produceren en over kennis en ervaring beschikken om deze naar de markt te brengen.’

Healthy Ageing

‘Om dit te kunnen bereiken, werken we graag samen in privaat-publieke samenwerkingsverbanden, zoals de Healthy Ageing Cluster en het Carbohydrate Competence Center in Groningen. Beide instituten bieden bedrijven een breed platform aan hoogwaardige kennis op het gebied van voeding en gezondheid, die we zelf niet in huis hebben. Door daarvan gebruik te maken en er in te investeren, kunnen we als onderneming nieuwe wegen benutten naar productverbetering. En ook niet onbelangrijk: Brussel investeert in de succesvolle Groningse Life Sciences cluster. Dat geeft garanties voor de toekomst.’

Gouden driehoek

‘De regio bestaat niet meer. De wereld is onze speeltuin. Eind 2013 heeft FrieslandCampina een nieuw Chinees-Nederlands onderzoeks- en kenniscentrum opgericht ter verbetering van Chinese zuivelproductie. Door samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap kan Nederland haar positie op de food- en agriwereldmarkt behouden, versterken en uitbreiden. En wat voor ons geldt, geldt ook voor andere sectoren. De RUG heeft Energy, Sustainable Society en Healthy Ageing als gouden driehoek. FrieslandCampina valoriseert melk. Wat telt is een ondernemende spirit. Die spirit vind je terug bij de onderzoekende ondernemer en de ondernemende onderzoeker in deze brochure. Ieder met zijn of haar eigen verhaal. Samen maken we de wereld een stukje beter.’

Laatst gewijzigd:19 juni 2014 16:12
printView this page in: English