Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieQuality works!Aletta Jacobs Prijs

Laureaten 1990 t/m heden

De Aletta Jacobs Prijs werd uitgereikt aan:

 • 1990 dr. M Bruijn-Hundt (uhd Universiteit van Amsterdam), Economie, vanwege haar grote wetenschappelijke en maatschappelijke inzet ter bevordering van de economische zelfstandigheid van de vrouw (overleden in 1998)
 • 1992 prof.dr. G. Lycklama à Nijeholt (rector Institute for Social Studies), Sociologie, Vrouw en Ontwikkeling, vanwege haar wetenschappelijke en strategische inzichten en haar inzet op het terrein van vrouwen en ontwikkeling, binnen en over de grenzen (overleden in 2014)
 • 1994 drs. Liesbeth Brandt Corstius (directeur Gemeentemuseum Arnhem), Kunst, vanwege haar grote inzet ter verbetering van de positie van kunstenaressen en van vrouwen in de kunstwereld
 • 1996 prof. mr. Jenny E. Goldschmidt (hoogleraar Vrouwenstudies RUL en RUU en voorzitter Commissie Gelijke Behandeling), Rechten, vanwege haar grote wetenschappelijke en maatschappelijke inzet op het terrein van de gelijke behandeling en de mensenrechten, in het bijzonder vrouw en recht
 • 1998 dr. Gunilla Kleiverda (gynaecoloog Flevoziekenhuis Almere), Geneeskunde, vanwege haar grote inzet voor de vrouwengezondheidszorg, in het bijzonder voor de bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen
 • 2000 d r. H. Verwey-Jonker (oud-lid Eerste Kamer), Economie, vanwege haar verdiensten voor de emancipatie in de twintigste eeuw (overleden in 2004)
 • 2002 d rs. Hedy d'Ancona, vanwege haar belangrijke bijdrage aan de vrouwenemancipatie in binnen- en buitenland
 • 2004 mr. Gabi van Driem (advocaat), vanwege haar belangrijke bijdrage aan de vrouwenemancipatie in Nederland
 • 2006 prof. Riek Bakker (stedenbouwkundige), vanwege haar innovatieve werk in de stedenbouw
 • 2008 mr. Lilian Gonçalves (jurist), vanwege haar sterke en brede maatschappelijke betrokkenheid en haar inzet voor de mensenrechten, in het bijzonder voor de rechten van vrouwen
 • 2010 drs. Neelie Kroes (Eurocommissaris Informatiemaatschappij en Media), vanwege de grote maatschappelijke impact van haar werk en de evidente voorbeeldfunctie die zij vervult op soms unieke en vaak machtige posities
 • 2012 dr. Els Borst-Eilers (oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), vanwege de menslievende en genuanceerde wijze waarop zij medisch-ethische kwesties in het publieke debat op een grensverleggende wijze aan de orde heeft gesteld en voor hetgeen zijn daarmee heeft bereikt (overleden in 2014)
 • 2014 dr. Noeleen Heyzer (Under-Secretary-General van de United Nations en Executive Secretary van de United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), vanwege haar brede inzet voor een betere behandeling van vrouwen, specifiek in Azië
 • 2016 drs. Petra Stienen (arabist en publicist), vanwege haar vermogen de stem van vrouwen, binnen en buiten Nederland, via haar werk door te geven en te versterken. Ze creëert ruimte voor ‘het andere geluid’ van vrouwen én mannen in Nederland en de Arabische wereld.
 • 2018 drs. Lilianne Ploumen (politica), vanwege haar betrokkenheid en succesvolle inzet voor de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld.

Laatst gewijzigd:30 april 2018 14:13
printView this page in: English