Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieKwaliteitszorg

Didactische verbreding en verdieping

Universiteit stuurt sterk op kwaliteit onderwijs

De RUG heeft mondiaal inmiddels stevig naam gemaakt als instituut waar onderzoek van hoog niveau bedreven wordt. Van navenante kwaliteit, maar minder zichtbaar, is het onderwijs. De Groningse universiteit heeft vier trajecten ingericht die het didactisch gehalte van de RUG-docenten borgen en volop mogelijkheden bieden tot professionele verdieping en verbreding.

Het traject dat als eerste is ingericht is de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). ‘De BKO is een keurmerk voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs’, definieert Harry Garretsen, voorzitter van de RUG-Commissie BKO-SKO. ‘Docenten die het traject succesvol doorlopen, leveren het bewijs dat ze didactisch bekwaam zijn, een kwalificatie die door alle Nederlandse universiteiten erkend wordt. De RUG is in 2010 actief beleid gaan voeren om het percentage BKO-docenten op te schroeven en dat heeft geresulteerd in een stijging van 15 naar ruim 80 procent. Omdat elke nieuwe docent aan de BKO-eis moet voldoen, zullen we uiteindelijk op honderd procent uitkomen.’

De drie andere ingerichte trajecten zijn:

  • Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO)
  • Onderwijskundig Leiderschap (OL)
  • Permanente Educatie (PE)

‘Alle drie zijn bedoeld als mogelijkheid voor docenten om zich professioneel te ontwikkelen’, vertelt Jaap Mulder, coördinator docentprofessionalisering bij ESI. ‘SKO is er voor mensen die de ambitie hebben door te groeien in het wetenschappelijk onderwijs. Wij kunnen hun verschillende modules bieden die voorzien in verbetering en vernieuwing van onderwijsprogramma’s of onderdelen daarvan. Het is dus niet alleen een individueel ontwikkeltraject, het moet ook meerwaarde hebben voor bijvoorbeeld een faculteit. OL is exclusief gericht op het thema onderwijskundig leiderschap en is bedoeld voor mensen die sleutelposities binnen het onderwijsmanagement innemen – bij SKO is dat niet per se zo.’

Permanente educatie

Als docent moet je je individuele vaardigheden verdiepen. Tegelijkertijd moet je gelijke tred houden met de ambities van de RUG en nieuwe, zich soms razendsnel voltrekkende ontwikkelingen. Daarom biedt de universiteit Permanente Educatie. Garretsen: ‘PE is een breed pakket aan didactische groeimogelijkheden voor RUG- docenten. Je zou het kunnen zien als een jaarlijkse update, dus het op peil houden en doorontwikkelen van de persoonlijke onderwijsprofessionaliteit. Het is geen keiharde verplichting om er gebruik van te maken, maar de universiteit heeft wel stevige verwachtingen. Zo is er een ruim budget beschikbaar voor elke faculteit om de wensen en ambities van docenten gestalte te kunnen geven. Het idee is dat leidinggevenden daar stimulerend en motiverend in optreden, bijvoorbeeld tijdens R&O-gesprekken.’ Mulder: ‘We hebben ook een hoop te bieden, er is veel mogelijk. Bijvoorbeeld het doceren in een International Classroom, het gebruik en de toepassing van e-learning of het vergroten van de presentatievaardigheden. De deelnemers zijn vrij in hun keuze, zolang er maar een onderwijskundige meerwaarde bestaat. Wanneer dat het geval is, zullen wij alles in het werk stellen om het te faciliteren.’

Laatst gewijzigd:15 mei 2017 14:26
printView this page in: English