Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieKwaliteitszorg

Instellingstoets RUG

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een extern en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs bij een universiteit of andere onderwijsinstelling. De instellingstoets wordt elke zes jaar afgenomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De volgende toets is in 2019. De centrale vraag die bij deze toetsing centraal staat, is of de RUG haar visie op onderwijs kan realiseren met behulp van de interne kwaliteitszorg en in staat is duurzaam te werken aan ontwikkeling en verbetering.

Wat wordt er onderzocht?

Bij deze nieuwe accreditatieronde zal de centrale vraag worden beantwoord aan de hand van vier samenhangende deelvragen:

  1. Is er voldoende draagvlak voor de visie en het beleid van de instelling ten aanzien van de kwaliteit van haar onderwijs in de brede zin en vindt hierover voldoende externe en interne afstemming plaats?
  2. Hoe realiseert de instelling deze visie op kwaliteit?
  3. Hoe monitort de instelling dat zij de visie op kwaliteit realiseert?
  4. Hoe werkt de instelling aan verbetering?

Communicatie

Het College van Bestuur blijft met zijn stakeholders in gesprek om de visie op onderwijs te kunnen realiseren en zal betrokkenen op regelmatige basis informeren over de voortgang van de voorbereiding op de toets. Op dit moment zijn de bijlagen van ons ITK-rapport beschikbaar gesteld onderaan deze pagina.

Onderwijsvisie Rijksuniversiteit Groningen

Informatie over de onderwijsvisie van de RUG vindt u in het Strategisch plan 2015-2020 .

NVAO

Meer informatie over de Nederlands- Vlaamse accreditatieorganisatie: https://www.nvao.net/

Laatst gewijzigd:14 september 2018 13:50
printOok beschikbaar in het: English