Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieKwaliteitszorg

Instellingstoets Kwaliteitszorg

De NVAO beoordeelt alle Nederlandse universiteiten eens in de zes jaar op de kwaliteit van het onderwijs: de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). De bezoeken in het kader van de ITK zullen plaatsvinden op 7, 8 maart en 10, 11, 12 april 2019. Hierbij zal het panel spreken met verschillende medewerkers en studenten uit de organisatie. Elke medewerker en student kan hiervoor gevraagd worden. Indien dit aan de orde is, zullen betrokkenen dit tijdig te horen krijgen. Het CVB zal medewerkers en studenten regelmatig informeren over de voortgang van het proces.

Wat wordt er onderzocht?

De centrale vraag is of de RUG haar visie op onderwijs kan realiseren met behulp van de interne kwaliteitszorg en in staat is duurzaam te werken aan ontwikkeling en verbetering. De centrale vraag zal worden beantwoord aan de hand van vier samenhangende deelvragen:

  1. Is er voldoende draagvlak voor de visie en het beleid van de instelling ten aanzien van de kwaliteit van haar onderwijs in de brede zin en vindt hierover voldoende externe en interne afstemming plaats?
  2. Hoe realiseert de instelling deze visie op kwaliteit?
  3. Hoe monitort de instelling dat zij de visie op kwaliteit realiseert?
  4. Hoe werkt de instelling aan verbetering?
Laatst gewijzigd:17 oktober 2018 14:05
printView this page in: English