Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieFeiten en cijfersPrijzen en toekenningenVeni, Vidi, Vici-laureaten

Toekenningen Veni, Vidi, Vici aan de RUG in 2018

Toekenningen in het kader van het Vernieuwingsimpulsprogramma.

Toekenningen Veni

Dr. Laura Baams
Dr. Laura Baams

Niet hetero? Mentale gezondheid en victimisatie van LHB-jongeren

Dr. Laura Baams (RUG – Pedagogische Wetenschappen)

Lesbische, homo, en biseksuele (LHB) jongeren ervaren meer psychische klachten (depressie, suïcidaliteit), en worden vaker gepest dan heteroseksuele jongeren. Hoe komt dit tot stand? Door middel van vragenlijst- en dagboekstudies ga ik deze verschillen en mechanismen onderzoeken, en kijken of de schoolomgeving een positieve bijdrage kan leveren aan mentale gezondheid.

Dr. Sean Desjardins
Dr. Sean Desjardins

Overlevende tradities van Canadese Inuit

Dr. Sean P. A. Desjardins (RUG – Prehistorie)

Kolonialisme en klimaatverandering hebben de laatste honderden jaren een dramatische impact gehad op de traditionele leefwijze van Inuit in Arctisch Canada. Sommige tradities, zoals de jacht zijn bewaard gebleven terwijl anderen verloren zijn gegaan. Dit onderzoek wil middels archeologische opgravingen en interviews met Inuit ouderen inzicht krijgen in het waarom.

Dr. Maarten Eisma
Dr. Maarten Eisma

De rouwparadox: vermijding en toenadering bij een langdurige rouwstoornis

Dr. Maarten C. Eisma (RUG - Klinische Psychologie)

Toenadering en vermijding van de overledene worden beide voorgesteld als cruciale mechanismen in ontwikkeling van ernstige en langdurige rouw. Om deze opmerkelijke paradox te verklaren, wordt het vernieuwende idee getoetst dat langdurige rouw wordt gekenmerkt door toenadering van de overledene maar vermijding van het definitieve afscheid van de overledene.

Dr. Remco Heesen
Dr. Remco Heesen

Statistische Afwijkingen in Peer Review Begrijpen

Dr. Remco Heesen (RUG - Kenleer, wetenschapsleer)

Peer review is het proces waarmee wetenschappers elkaars werk beoordelen. Dit project onderzoekt hoe—zonder dat dit specifiek iemands schuld is—dit proces bepaalde groepen wetenschappers kan benadelen, in het bijzonder wanneer het werk van deze groepen moeilijker te beoordelen is.

Bertus Jeronimus
Bertus Jeronimus

Wat we kunnen leren van gelukkige neuroten

Dr. Bertus F. Jeronimus (RUG - Ontwikkelingspsychologie)

De persoonlijkheidstrek neuroticisme is de sterkste voorspeller voor sociale en gezondheidsproblemen, disfunctioneren en onwelbevinden. Gelukkig zijn er ook gelukkige en goed functionerende neuroten. Drie studies identificeren verschillen in de sociale netwerken en dagelijkse patronen in gevoelens, gedachten en activiteiten, welke deze gelukkige neuroten onderscheiden van het kwetsbare neurotische individu.

Lees meer:

Dr. Gerine Lodder
Dr. Gerine Lodder

Het Proximity Project: Eenzaamheid in de adolescentie verklaard door sociale relaties en sociale evaluaties

Dr. Gerine M. A. Lodder (RUG - Sociologie)

Eenzaamheid in de adolescentie heeft ernstige gevolgen. Het Proximity Project onderzoekt waardoor jongeren eenzaam worden. De focus ligt op dagelijks sociaal contact, op vriendschappen en op hoe we sociale relaties waarderen. Dit wordt onderzocht met wearables om dagelijks contact te meten, met smartphone vragenlijsten en door het analyseren van vriendschapsnetwerken.

Lees meer:

Dr. Stephanie van der Steen
Dr. Stephanie van der Steen

(Hoe) Werkt diertherapie?

Dr. Stephanie van der Steen (RUG - Orthopedagogiek)

Diertherapie is populair, maar er is geen eenduidig bewijs voor het effect hiervan. Dit onderzoek kijkt naar het effect van hondentherapie voor kinderen met Downsyndroom en autisme en naar een mogelijk mechanisme dat dit effect kan verklaren: Een toenemende afstemming tussen de bewegingen van het kind en de therapiehond.

Dr. Thom de Vries
Dr. Thom de Vries

Grenzen doorbreken: Verstoringen oplossen door effectieve samenwerking tussen teams

Dr. Thom A. de Vries (RUG – Human Resource Management and Organizational Behavior)

Organisaties worden onvermijdelijk geconfronteerd met verstoringen, zoals falende apparatuur, extreme weersomstandigheden of soms zelfs terreurdreigingen. Ik onderzoek hoe organisaties de nadelige gevolgen van dergelijke verstoringen kunnen beperken door de samenwerking van hun teams met andere teams binnen en buiten de organisatie te verbeteren.

Wie zorgt voor de jongen? Conflict tussen de ouders over de opvoeding

Dr. Kathryn Bebbington (RUG – Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES))

Ouderlijke zorg is energetisch kostbaar. Dit project zal, op basis van hormoonanalyses in vogels, duidelijk maken welke factoren bepalen hoeveel elke ouder wil doen om uiteindelijk te begrijpen hoe de verdeling van zorg wordt bepaald.

Dr. Janne Ouwehand
Dr. Janne Ouwehand

Beperken leefomstandigheden buiten het broedseizoen hoe trekvogels reageren op klimaatopwarming?

Dr. Janne Ouwehand (RUG - Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES))

Dieren moeten zich aanpassen aan menselijke omgevingsverandering. Waarom vooral trekkende organismen dit onvoldoende kunnen is onbekend. Door trekvogels meerdere seizoenen te volgen, wordt onderzocht of overwinteringslocaties en trekomstandigheden de reis- en broedschema’s beïnvloeden, en daarmee het aanpassingsvermogen begrenzen.

Dr. Inge R. Holtman
Dr. Inge R. Holtman

Rol van microglia in de ziekte van Alzheimer

Dr. Inge Holtman (UMCG - Neurowetenschappen)

Genetische studies suggereren dat microglia, de immuuncellen van de hersenen, een essentiële rol spelen in de ziekte van Alzheimer, maar de rol van individuele genetische variaties is nog onduidelijk. Dit project beoogt de regulatie van microglia in Alzheimer in kaart te brengen door middel van de nieuwste genetische onderzoekstechnieken.

Dr. Tamar Lok
Dr. Tamar Lok

De ontogenie van migratie: een samenspel van genen en omgeving

Dr. Tamar Lok (NIOZ – Department of Coastal Systems)

Veel dieren maken indrukwekkende reizen tussen broed- en overwinteringsgebieden. De routes die ze daarbij afleggen worden door een samenspel van genen en omgeving gevormd. In dit project gaan de onderzoekers dit samenspel ontrafelen om daarmee het aanpassingsvermogen van trekkende dieren op veranderingen in hun omgeving beter te kunnen begrijpen. Tamar Lok heeft een duo-aanstelling bij RUG en NIOZ.

Toekenningen Vidi

Dr. Pratika Dayal
Dr. Pratika Dayal

Licht laten schijnen op de donkere kant van het heelal

Dr. Pratika Dayal (Kapteyn Instituut, Faculty of Science and Engineering)

Hoe werden de eerste melkwegstelsels gevormd, en hoe eindigden de kosmische donkere tijden? Wat is die mysterieuze Donkere Materie, waaruit 80% van alle materie in het heelal bestaat? Door theorie en waarnemingen op nieuwe manieren te combineren, probeert dit onderzoek licht te laten schijnen op deze twee belangrijke problemen.

Prof dr. Shirin Faraji
Prof dr. Shirin Faraji

Chemie waarnemen met licht

Prof. dr. Shirin Faraji (Zernike Institute for Advanced Materials, Faculty of Science and Engineering)

Cruciale processen in de natuur, zoals fotosynthese en vitamine D productie, zijn afhankelijk van de reactie van moleculen met licht, waarbij atomen zeer snel bewegen binnen moleculen. Theoretici gebruiken vergelijkingen en computers om deze bewegingen te simuleren, manipuleren en ontwerpen, om zo nieuwe materialen voor optogenetica en zonnecellen te ontwikkelen.

Dr. Ir. Tjisse van der Heide
Dr. Ir. Tjisse van der Heide

Kleine stapjes, grote sprongen; kustlandschappen bouwen met ruimtelijk organiserende planten

Dr. Ir. Tjisse van der Heide (NIOZ/RUG – Faculty of Science and Engineering)

Tjisse van der Heide voert een deel van zijn onderzoek uit aan het Koninklijk Nederlands instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ). Hij gaat werken aan bescherming en herstel van ecosystemen aan de kust. Door planten-gedomineerde kustecosystemen en de diensten die ze leveren gaan namelijk wereldwijd achteruit. Bescherming en herstel is lastig doordat spruitdichtheid- en polgrootte-afhankelijke vestigingsdrempels zorgen voor onvoorspelbare verliezen en (her-)kolonisatie bemoeilijken. De groep van Van der Heide gaat onderzoeken hoe planten hun spruiten ruimtelijk organiseren om polvorming te optimaliseren. Ook ontwikkelen zij nieuwe beheer indicatoren en hersteltechnieken die deze organisatiecapaciteit benutten.

Dr. Luis Valente
Dr. Luis Valente

Eilanden; natuurlijke laboratoria van vorming en uitsterven van soorten

Dr. Luis Valente (Faculty of Science and Engineering)

Twee tegengestelde krachten bepalen biodiversiteit op eilanden: eilanden hebben vaak spectaculaire diversificaties, maar zijn ook slachtoffer van de huidige extinctiecrisis. DNA van planten en dieren van eilanden wereldwijd zal gebruikt worden om te begrijpen hoe nieuwe soorten ontstaan en om de impact van extincties veroorzaakt door menselijk handelen te meten.

Dr. Andreas Milias-Argeitis
Dr. Andreas Milias-Argeitis

Hoe reguleren cellen de hoeveelheid eiwit die ze produceren?

Dr. Andreas Milias-Argeitis (Faculty of Science and Engineering)

TOR is een zeer belangrijk eiwit voor de gezondheid, omdat het bepaalt wanneer en hoeveel cellen groeien door stimulatie van de eiwitproductie. In dit project zal bestudeerd worden hoe TOR informatie ontvangt over hoeveel eiwitten aanwezig zijn en hoe het op zijn beurt de hoeveelheid eiwitten reguleert tijdens het celdelingsproces.

Dr. Jorge Pérez Parra
Dr. Jorge Pérez Parra

Foutloze communicerende software door unificatie van technieken

Dr. Jorge Pérez Parra (Faculty of Science and Engineering)

Onze samenleving is afhankelijk van communicerende softwaresystemen. Ontwikkelaars hanteren vele technieken in hun pogingen om foutloze software te produceren. Er is helaas weinig bekend over hoe deze technieken zich onderling verhouden en elkaar aanvullen. Dit project zal op fundamentele wijze de onderlinge samenhang tussen deze technieken analyseren en bruikbaar maken voor de praktijk.

Dr. Merel Keijzer
Dr. Merel Keijzer

Vreemde taal leren als middel bij gezond ouder worden

Dr. Merel Keijzer (Faculteit der Letteren)

De wereldbevolking wordt steeds ouder. Daarom heeft onderzoek naar gezond ouder worden (healthy ageing) hoge prioriteit. Dit project onderzoekt de effectiviteit van een vreemde taal leren voor gezonde ouderen en voor hen milde cognitieve achteruitgang en ouderdomsdepressie.

Dr. Romana Schirhagl
Dr. Romana Schirhagl

High speed low sample volume electron spin resonance (μESR)

Dr. Romana Schirhagl (UMCG, Faculteit Medische wetenschappen)

Magnetische resonantie signalen onthullen moleculaire structuren. Echter, deze signalen zijn moeilijk te meten en de hiervoor benodigde apparatuur is duur. Schirhagl stelt een nieuwe methode voor, waarbij signalen van kleine samples sneller kunnen worden gedetecteerd met goedkopere apparatuur. Dit kan gebruikt worden om de synthese van geneesmiddelen te begrijpen of hun kwaliteit te testen.

Dr. Don van Ravenzwaaij
Dr. Don van Ravenzwaaij

Hogere betrouwbaarheid van biomedisch onderzoek

Dr. Don van Ravenzwaaij (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen)

Biomedische wetenschap bevindt zich momenteel in een staat waarin veel wetenschappelijke bevindingen niet succesvol gereproduceerd kunnen worden. Hoe kunnen we dan vertrouwen dat medicijnen die we kopen werken? Dit project behelst de ontwikkeling van gereedschap voor het beter evalueren van statistische evidentie, wat betrouwbaarheid van medicatie op de markt verhoogt.

Toekenningen Vici

Prof. dr. Chris van den Broeck
Prof. dr. Chris van den Broeck

De ware aard van zwarte gaten doorgronden met behulp van zwaartekrachtsgolven

Prof. dr. Chris van den Broeck (Van Swinderen Institute, Faculty of Science and Engineering, tevens werkzaam bij Nikhef):

Zwaartekrachtsgolven - rimpelingen in de structuur van de ruimtetijd - kunnen eindelijk worden waargenomen. Van den Broeck zal deze gebruiken om de ware aard van zwarte gaten bloot te leggen, en te zoeken naar nieuwe soorten compacte sterren, om zo ons begrip van de zwaartekracht uit te diepen op het meest fundamentele niveau.

Prof. dr. Syuzanna Harutyunyan
Prof. dr. Syuzanna Harutyunyan

Nieuwe chemische reacties dankzij Lewiszuren

Prof. dr. Syuzanna Harutyunyan (Stratingh Institute of Chemistry, Faculty of Science and Engineering)

Lewiszuren kunnen gebruikt worden om inactieve moleculen chemisch te activeren, of juist om selectief reactieve groepen te blokkeren en de uitkomst van reacties te sturen. Door dit concept te combineren met koperkatalyse gaan Harutyunyan en haar team efficiënte en milieuvriendelijke alternatieven ontwikkelen voor bestaande chemische processen voor de productie van farmaceutisch relevante stoffen.

Lees meer

Prof. dr. Johan Jonker
Prof. dr. Johan Jonker

Farmacologische manipulatie van ER-stress in vette leverziekte

Prof. dr. Johan Jonker (UMCG, Medical Biology)

Cellulaire stress veroorzaakt door overgewicht en vetophoping in de lever kan via de activatie van de ‘Unfolded Protein Response’ in het endoplasmatisch reticulum (UPRER) verminderd worden. Jonker en zijn team gaan de rol en ‘druggability’ van UPRER componenten identificeren en hun potentiële bruikbaarheid in de behandeling van niet - alcoholische leververvetting onderzoeken.

Prof. dr. Meike Stöhr
Prof. dr. Meike Stöhr

Het gereedmaken van grafeen voor toepassingen

Prof. dr. Meike Stöhr (Zernike Institute for Advanced Materials, Faculty of Science and Engineering)

Grafeen is door zijn vele unieke eigenschappen een veelbelovend materiaal voor een breed scala van toepassingen in de elektronica, coatings en fotonica. Om grafeen geschikt te maken voor implementatie in toekomstige producten, zullen Stöhr en haar team de eigenschappen op een gecontroleerde manier tunen door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde organische moleculen.

Meer informatie op de website van NWO, www.nwo.nl

Laatst gewijzigd:09 januari 2019 12:30
printView this page in: English