Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieOnderwijsbeleidGood Practices Workshop #6

Workshops

1. UT Twente

Titel: Kwaliteiszorg en accreditatie van Joint Education Programs

Presentator(en): Emile Dopheide & Tom Loran

Samenvatting: In de aanloop naar de re-accreditatie en het publiceren van de kritische zelfstudie zijn alle joint programs geëvalueerd. Het protocol voor interne kwaliteitszorg voor de joint programs is verder uitgewerkt en er is een set richtlijnen in gebruik genomen voor ontwikkeling en uitvoering van de programma's. Deze zijn getoetst tijdens de visitatie en zijn geaccordeerd door de Opleidings Commissie en de Examen Commissie.

2. Vrije Universiteit Brussel

Titel: Van visie tot roadmap - reflectie op de praktijk (VOL)

Presentator(en): Dr. Jacqueline Couder

Samenvatting: De globalisering en wereldse problemen initiëren een evolutie van de individuele universiteit naar het universitaire netwerk als instrument voor academische functies. In zulk een internationaal netwerk zijn geprivilegieerde partnerships uiterst belangrijk. KPI's voor internationalisering laten toe om kwalitatief/kwantitatief aantoonbaar te werk te gaan en helpen om strategisch gepaste tools te ontwikkelen om de streefwaarden te behalen. De KPI met betrekking tot het internationaliseren van het curriculum vormde in geval van VUB een risico en een remediëringsproces werd ontwikkeld. Er worden voorbeelden gegeven van bovenstaande ontwikkelingen.

3. Rijkuniversiteit Groningen

Titel: How to develop and implement an international classroom, the example of RUG (VOL)

Presentator(en): Franka van den Hende

Samenvatting: In deze workshop zullen we graag presenteren en discussiëren over het "institutional conceptual framework International Classroom" dat we hebben ontwikkeld op basis van internationaal onderzoek (o.a. Leask, Carroll, Lauridsen) en 4 pilot case studies.

4. Hogeschool Gent

Titel: Cultural symbolism and rites of passage as a stepping stone to more tolerance

Presentator(en): Christian Van Kerckhove

Samenvatting: The workshop 'Cultural symbolism and rites of passage as a stepping stone to more tolerance' contributes to the creation of tools for educators and social workers in their action for more harmonious society by bringing attention to the value of both the diversity and the similarities between different people and peoples. Rites of passage are a unique lever to stimulate mutual tolerance between people. Recognition and acknowledgment arise by referring to the universality of these rites of passage (birth, adolescence, marriage, death) while at the same time offering a possibility to share what is particular to our own identity.

5. Stenden Leeuwarden

Titel: Aligning Learning Outcomes & Assessing student progress

Presentator(en): Prue Nairn & Anja Brandsma-Dieters & Dymphi van der Hoeven

Samenvatting: In 2015 the International Hospitality Management (IHM) programme of Stenden Hotel Management School in the Netherlands was the first programme in the country to be awarded European Certification in the area of Quality in Internationalisation (CeQuInt). This workshop focuses on sharing knowledge and a discussion concerning Standard 2 of the assessment criteria: International & Intercultural Learning.

6. HAN (Arnhem & Nijmegen)

Titel: Global Citizenship. Een perspectief op internationalisation at home

Presentator(en): Koen Dortmans & Remko Bosch

Samenvatting: In onze casus presenteren we de ontwikkeling van concrete leeractiviteiten als onderdeel van de leerlijn professionele ontwikkeling waarin we beogen studenten vaardigheden bij te brengen om a) een eigen set van waarden te ontwikkelen en te communiceren om zo b) een professionele identiteit te ontwikkelen die hen in staat stelt sturing te geven aan hun loopbaan conform deze eigen set van waarden binnen een inherent globale context.

7. Hanzehogeschool Groningen

Titel: Professionele ontwikkeling van docenten: de "Advanced Qualification for Internationalisation" (VOL)

Presentator(en): Marion Troia & Els van der Werf

Samenvatting: Deze workshop laat de deelnemer kennismaken met de "Advanced Qualification for Internationalisation" (AQI), een vernieuwende vorm van professionele ontwikkeling voor docenten. De AQI is geen cursus, maar een individuele leerroute, gebaseerd op (action) workplace learning.  Door het uitvoeren van een zestal werkgerelateerde opdrachten, kunnen deelnemers aan de AQI aantonen dat zij beschikken over een breed scala aan competenties voor de internationale leer- en werkomgeving, zoals gedefinieerd in de "International Competences Matrix." De AQI is momenteel een pilot binnen de Hanzehogeschool Groningen, maar zal (mogelijk) beschikbaar worden gesteld voor andere HO-instellingen.

8. HHS Den Haag

Titel: Wensen en behoeften van alumni en werkgevers t.a.v. internationale competenties voor het internationaliseren van curricula

Presentator(en): Jos Walenkamp

Samenvatting: In de workshop zal het onderzoek gepresenteerd worden, inclusief context, doel, methodologie en bevindingen. Die laatste zullen gespiegeld worden aan de ervaringen van de deelnemers.

9. Maastricht University

Titel: Innovation and internationalization: leave it to academia? (VOL)

Presentator(en): Herco Fonteijn

Samenvatting: In this workshop, we would like to share information on several teacher-initiated internationalization projects (internationalization of the curriculum, Internationalization@home), including:

  • Virtual mobility as a means to build global citizenship
  • International undergraduate research collaboration
  • Assessing learning outcomes for student mobility
  • Tailor-made course for exchange students (International Psychology)
  • Designing a joint degree research master program with extended mobility windows
  • Measuring international classroom

The examples illustrate how internationalisation is embedded in the psychology programmes at Maastricht University, and how internationalisation goals are translated into specific learning outcomes.

Laatst gewijzigd:30 november 2015 11:37
printView this page in: English