Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUGGUF

Aanvragen van subsidie

Aanvragen van subsidie voor bachelorstudenten, masterstudenten en excellente masterstudenten.

Ieder jaar kan het GUF een beperkt aantal subsidies toewijzen aan bachelor- en masterstudenten van de RUG. NB: Er kan slechts éénmaal een subsidie van het GUF worden verkregen!
De voorkeur/prioriteit wordt gegeven aan stages/studieverblijven die een onderdeel van de studie vormen en minstens een periode van 8 weken beslaan
, aanvragen voor verblijven korter dan 6 weken worden niet gehonoreerd. Congresbezoek komt niet voor subsidie in aanmerking.
Voor verblijf binnen Europa is de maximale bijdrage € 300, buiten Europa € 400.

Eisen:
Voor het aanvragen voor een subsidie voor bachelor- of masterstudenten geldt:

  • Minimaal een gemiddelde van 7,3 voor de bachelor, voor studenten met een dubbele bachelor een gemiddelde van 7,0.
  • Studenten die een excellente beurs aanvragen dienen een gemiddelde van in ieder geval 7,5 voor de bachelor en 8,0 voor de master te kunnen overleggen.

Crowd Fund experiment
In samenwerking met het Ubbo Emmius Fonds is er een crowd fund experiment gestart: studenten met een gemiddeld bachelorcijfer van 7, 0 – 7,2 krijgen de helft van het subsidiebedrag (dus € 150 of € 200) van het GUF op voorwaarde dat het bedrag verdubbeld wordt door middel van crowd funding. Om mee te kunnen doen kan het gewone aanvraagformulier ingevuld worden.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor Bachelorstudenten. Let op: het gemiddelde cijfer moet minimaal gemiddeld een 7,3 zijn, aanvragen van studenten met een lager gemiddelde worden niet in behandeling genomen. Lees de informatie zorgvuldig, alleen aanvragen voorzien van alle gevraagde bijlages worden in behandeling genomen!

Klik hier voor het aanvraagformulier voor Masterstudenten. In verband met de grote hoeveelheid aanvragen heeft het bestuur besloten alleen beurzen toe te kennen aan studenten met een gemiddelde van 7,3 en hoger voor de bachelor. Lees de informatie zorgvuldig, alleen aanvragen voorzien van alle gevraagde bijlages worden in behandeling genomen!

Naast een aantal reguliere beurzen geeft het GUF ieder jaar een 50-tal beurzen voor excellente masterstudenten met gemiddeld cijfer van 7,5 voor de bachelor en minimaal 8 voor de master. De bijdrage van het GUF voor deze studenten is maximaal € 1000. Klik hier voor het aanvraagformulier voor Excellente Studenten. Lees de informatie zorgvuldig, alleen aanvragen voorzien van alle gevraagde bijlages worden in behandeling genomen!

Studiereizen in groepsverband

Subsidies voor studiereizen van studenten in groepsverband worden uitsluitend toegekend indien georganiseerd door een Faculteitsvereniging en deze plaatsvinden onder begeleiding van één of meer stafleden. Het maximum subsidiebedrag bedraagt € 1000.
Aanvragen voorzien van doel, aantal deelnemers, begroting en een getekende brief van een begeleidend docent dienen verzonden te worden naar het adres van de secretaris, Postbus 559, 9700 AN Groningen. Aanvragen dienen minstens 6 weken voor vertrek in het bezit van GUF te zijn.

Organisatie congressen/symposia

Aanvragen voor subsidies voor congressen moeten schriftelijk, voorzien van doelgroep, aantal deelnemers, data en begroting worden ingediend bij de secretaris, Postbus 559, 9700 AN Groningen. NB: Congressen dienen plaats te vinden in Groningen of in de noordelijke regio en de deelnemers dienen een eigen bijdrage te betalen.

Laatst gewijzigd:05 juni 2018 11:46
printView this page in: English