Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUGGUF

Aanvragen van subsidie

Aanvragen van subsidie voor bachelorstudenten, masterstudenten en excellente masterstudenten.

Ieder jaar kan het GUF een beperkt aantal subsidies toewijzen aan bachelor- en masterstudenten van de RUG. NB: Er kan slechts éénmaal een subsidie van het GUF worden verkregen!
De voorkeur/prioriteit wordt gegeven aan stages/studieverblijven die een onderdeel van de studie vormen en minstens een periode van 8 weken beslaan
, aanvragen voor verblijven korter dan 6 weken worden niet gehonoreerd. Congresbezoek komt niet voor subsidie in aanmerking.
Voor verblijf binnen Europa is de maximale bijdrage € 400, buiten Europa € 500.

Eisen

Voor het aanvragen voor een subsidie voor bachelor- of masterstudenten geldt:

  • Minimaal een gemiddelde van 7,3 voor de bachelor, voor studenten met een dubbele bachelor een gemiddelde van 7,0.
  • Studenten die een excellente beurs aanvragen dienen een gemiddelde van in ieder geval 7,5 voor de bachelor en 8,0 voor de master te kunnen overleggen.

Crowd Fund experiment

In samenwerking met het Ubbo Emmius Fonds is er een crowd fund experiment gestart: studenten met een gemiddeld bachelorcijfer van 7, 0 – 7,2 krijgen de helft van het subsidiebedrag (dus € 200 of € 250) van het GUF op voorwaarde dat het bedrag verdubbeld wordt door middel van crowd funding. Om mee te kunnen doen kan het gewone aanvraagformulier ingevuld worden.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor Bachelorstudenten. Let op: het gemiddelde cijfer moet minimaal gemiddeld een 7,3 zijn, aanvragen van studenten met een lager gemiddelde worden niet in behandeling genomen. Lees de informatie zorgvuldig, alleen aanvragen voorzien van alle gevraagde bijlages worden in behandeling genomen!

Klik hier voor het aanvraagformulier voor Masterstudenten. In verband met de grote hoeveelheid aanvragen heeft het bestuur besloten alleen beurzen toe te kennen aan studenten met een gemiddelde van 7,3 en hoger voor de bachelor. Lees de informatie zorgvuldig, alleen aanvragen voorzien van alle gevraagde bijlages worden in behandeling genomen!

Naast een aantal reguliere beurzen geeft het GUF ieder jaar een 60-tal beurzen voor excellente masterstudenten met gemiddeld cijfer van 7,5 voor de bachelor en minimaal 8 voor de master. De bijdrage van het GUF voor deze studenten is maximaal € 1200. Klik hier voor het aanvraagformulier voor Excellente Studenten. Lees de informatie zorgvuldig, alleen aanvragen voorzien van alle gevraagde bijlages worden in behandeling genomen!

Studiereizen in groepsverband

Subsidies voor studiereizen van studenten in groepsverband worden uitsluitend toegekend indien georganiseerd door een Faculteitsvereniging en indiendeze plaatsvinden onder begeleiding van één of meer stafleden. Het maximum subsidiebedrag bedraagt € 1000.
Aanvragen moeten bevatten: doel, aantal deelnemers, een begroting en een getekende brief (voorzien van het RUG logo) van een begeleidend docent. Aanvragen dienen minstens 6 weken voor vertrek in het bezit van het GUF te zijn.

Organisatie congressen/symposia

Aanvragen voor subsidies voor congressen moeten bevatten: de doelgroep, aantal deelnemers, data en een begroting. NB: Congressen dienen plaats te vinden in Groningen of in de noordelijke regio en de deelnemers dienen een eigen bijdrage te betalen.

Digitaal aanvragen

Per 1 februari 2019 moeten ALLE subsidie aanvragen digitaal ingediend worden bij het secretariaat: guf@rug.nl. Zie voor instructies de diverse inschrijfformulieren.

Laatst gewijzigd:01 februari 2019 09:34
printView this page in: English