Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieDiensten en services

Vertrouwenspersoon

Studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen Bureau Vertrouwenspersoon inschakelen wanneer ze met ongewenst gedrag (waaronder stalking) of ongelijke behandeling te maken krijgen. Medewerkers kunnen ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon wanneer ze tegen conflicten in de werksituatie aanlopen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft toegang tot alle noodzakelijke informatie.


Bezoekadres Medewerkers
Rijksuniversiteit Groningen
Bureau Vertrouwenspersoon
Visserstraat 47-49
9712 CT Groningen

T: (050) 363 5435

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 09.00 tot 17.00 uur (op afspraak)

De vertrouwenspersoon adviseert, begeleidt en/of bemiddelt bij:  

(On)gelijke behandeling
In Nederland gelden regels die verbieden om onderscheid te maken tussen mensen op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksualiteit, burgerlijke staat, arbeidsduur, handicap of chronische ziekte en leeftijd bij de arbeid.
Conflicten in de werksituatie
Een conflict in de werksituatie is een conflict waarbij tenminste één partij (individu of groep) van meerdere partijen zich gedurende langere tijd door de andere partij gefrustreerd of belemmerd voelt in het bereiken van de eigen werkgerelateerde doelen (definitie Protocol Arbeidsconflicten RUG).
Klokkenluidersregeling
De vertrouwenspersoon kan vertrouwelijk geraadpleegd worden wanneer een misstand wordt vastgesteld of vermoed.
Ongewenst gedrag
Bij ongewenst gedrag gaat het om opmerkingen en gedragingen, of soms juist om het nalaten daarvan, die als ongewenst en vernederend worden ervaren. Seksuele intimidatie, pesten (waaronder negeren en uitsluiten), agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van ongewenst gedrag.
Stalking
Stalking of belaging is het opzettelijk en willens en wetens herhaaldelijk achtervolgen van iemand, zodanig dat diegene zich niet meer veilig voelt.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 15:30
printView this page in: English