Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationOffice of the University

Demand managers

De demand managers werken binnen faculteiten en diensten als ICT-beleidsmedewerkers en formuleren de klantwens richting de ICT-leveranciers, zowel de interne als externe leveranciers. De demand managers houden zich o.a. bezig met:

 • Welke ICT-diensten en -dienstverlening hebben de eigen faculteit/dienst en de universiteit als geheel nodig? Deze diensten kunnen op onderzoek, onderwijs en de bedrijfsvoering betrekking hebben.

 • Welke software, hardware en infrastructuur is er binnen de eigen faculteit/dienst nodig en wat is er universiteitsbreed nodig?

 • Namens de faculteiten en diensten nemen de demand managers deel aan projectgroepen en de bijbehorende stuurgroepen van projecten op het terrein van de ICT-dienstverlening.

 • Ook bij ICT-aanbestedingen dragen de demand managers bij in de formulering van de aanbestedingsdocumenten. Na de aanbesteding zijn zij vaak het aanspreekpunt voor de leveranciers om de klantwensen in beeld te houden.

 • De demand managers bewaken de kwaliteit en de noodzaak van de ICT-diensten en -dienstverlening binnen de universiteit.

Veel vragen beperken zich niet tot de eigen faculteit/dienst, maar spelen juist voor de hele universiteit. De demand managers verwoorden de wensen daarom zodanig dat ze breed gedragen worden. Zij overleggen wekelijks met elkaar en maandelijks gezamenlijk met het CIT.

De demand managers voor elk onderdeel zijn:

 • A.J. Gankema (Bureau, Facilitair Bedrijf, Godgeleerdheid, Letteren, Rechten, Wijsbegeerte, University College, Campus Fryslân, KNIR)

 • R. Zwaagstra (Science and Engineering)

 • P. Zandbergen (Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Economie, Bedrijfskunde, Ruimtelijke Wetenschappen)

 • J.C. van der Weele (KVI - Center for Advanced Radiation Technology)

 • M.J.B. Becker (Medische wetenschappen)

 • J.H. Veldkamp (Universiteitsbibliotheek)

 • R. Smit (CIT)

Zij zijn gezamenlijk bereikbaar via het e-mailadres: demandmanagementict rug.nl


Laatst gewijzigd:28 augustus 2018 14:19