Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsraadUniversiteitsraad

103, cyclus in december 2015

16 december 2015

Strategisch plan

Net als voorgaande maanden is het strategisch plan (instellingsplan) voor de komende jaren besproken. De Universiteitsraad heeft nog enkele punten aangedragen en het CvB heeft toegezegd deze te verwerken. Onder die voorwaarde heeft de Universiteitsraad ingestemd met het instellingsplan. Dit plan zal, zodra het gereed is, op My University geplaatst worden.

Yantai: Memorandum of Understanding

Het Memorandum of Understanding (MoU) tussen de RUG en China Agricultural University (CAU) is vertrouwelijk besproken.

Begroting 2016

Voor het eerst heeft de Universiteitsraad instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Dit zijn niet-toegewezen kostenposten boven k€ 500 (en boven M€ 5 voor vastgoedprojecten). Op de andere punten in de begroting heeft de Raad adviesrecht. De Raad heeft met het CvB afgesproken om februari 2016 het interne verdeelmodel (de verdeelsleutel van algemene inkomsten over faculteiten) te bespreken. Tevens heeft de Raad aangegeven de verzwakte medezeggenschapspositie van OBP in vergelijking met die van het WP binnen het UMCG zorgwekkend te vinden. Tevens is vanuit de Raad gesuggereerd hoe vanuit het bedrijfsleven, bijv. via stageplaatsen, bijgedragen kan worden aan de bekostiging van het Honours College.

De Raad heeft ingestemd op hoofdlijnen en positief geadviseerd over de begroting 2016.

Policy Refugee Students

Het CvB heeft in een memo een overzicht gemaakt van alle activiteiten die de RUG ontplooit om vluchteling-studenten en -academici te ondersteunen. Medewerkers en studenten worden opgeroepen om eventuele suggesties en initiatieven door te geven aan de centrale coördinator, Ineke Jansen.

URaad op Facebook

De Universiteitsraad is sinds kort actief op Facebook: www.facebook.com/uraad. Als je ons liket, wordt je automatisch op de hoogte gehouden van wat er speelt rond de URaad.

De Universiteitsraad wenst iedereen fijne feestdagen.

Laatst gewijzigd:22 januari 2016 13:21
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 juni 2018

  Grenzeloos lallen met Martijn Wieling op Lowlands Science

  Het is bekend dat alcoholgebruik spraak negatief beïnvloedt, maar hoe zit dat bij het spreken van een vreemde taal? Onderzoek suggereert dat het effect hier juist positief lijkt te zijn. Onduidelijk is echter wat er in de mond gebeurt. Dr. Martijn Wieling...

 • 08 juni 2018

  Waardedaling woningen in aardbevingsgebied tot 2015 gemiddeld 9,3%

  Woningen in het Groningse aardbevingsgebied zijn tot 2015 gemiddeld 9,3% in waarde gedaald. Dat concluderen promovendus Nicolás Durán en hoogleraar Ruimtelijke Econometrie Paul Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij analyseerden data van de...

 • 06 juni 2018

  RUG op plek 120 in QS ranking

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staat dit jaar op plaats 120 in de QS World Top University Rankings 2019. Afgelopen twee jaar stond de RUG opplaats 113 in deze lijst van bijna 1.000 universiteiten wereldwijd. Op nationale schaal is Groningen dit...