Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

99, cyclus in augustus 2015

04 september 2015

Nieuwsbrief Universiteitsraad, editie 99

Een greep uit de onderwerpen van de Uraadcyclus in augustus

Index:
1.    Voorwoord
2.    Pilots learning communities: stand van zaken en toekenning projectaanvragen
3.    UGY - University of Groningen Yantai
4.    Profileringsfonds
5.    Nationale Studenten Enquête (NSE)
6.    Reorganisaties


De vakantie is voorbij, nieuwe raadsleden zijn aangetreden, de bordesfoto is gemaakt, oude zaken keren weerom. Voor het eerst is het voorzitterschap van de Uraad in handen van een externe voorzitter: Tim Huiskes volgt Hilly Mast op. Het presidium wordt nu aangevuld met 5 vice voorzitters, van elke fractie één. Dat was tot nu toe één studentlid, van de grootste fractie. Tijdens de wisselraad vergaderde de oude Uraad aan de hand van een 'normale' agenda. Punten hieruit worden in deze nieuwsbrief toegelicht. De nieuwe Uraad werd aansluitend geïnstalleerd, waarna Tim Huiskes de vergadering overnam.

2.   Pilots learning communities: stand van zaken en toekenning projectaanvragen
In februari is aan de faculteiten gevraagd om aanvragen in te dienen voor Learning Community pilots. In totaal zijn er 19 aanvragen ingediend, waarvan er op dit moment 11 zijn goedgekeurd. De stuurgroep Learning Communities volgt 2017-2018, en zal in de komende jaren ook een tweede en derde aanvraagronde beoordelen. Voor deze drie jaar is in totaal een budget van 3 miljoen euro te verdelen. De universiteitsraad is goed op de hoogte gehouden van de toewijzingsprocedure van deze pilots, en is hier tevreden over. Wel werd de nadruk gelegd op het belang van een goede evaluatie van de voorliggende pilots om hiermee verspilling van zowel budget als van het potentieel van dit project te voorkomen.

3.    UGY - University of Groningen Yantai
Het agendapunt werd mondeling afgedaan. Meningen werden uitgewisseld tussen CvB en vooral de Personeelsfractie. Op de vraag of door fondsenwerving, RUG zoekt/vraagt 25 miljoen euro, het bedrijfsleven nu expliciet invloed krijgt op het onderzoek, antwoordde de voorzitter dat dat niet anders is dan bij regulier RUG onderzoek. De RUG doet onderzoek op terreinen waar de betreffende industrie ook research verricht. Er is geen directe sturing op RUG onderzoek door de industrie, aldus de heer Poppema. De vraag waar precies het go/no go moment ligt kon niet eenduidig beantwoord worden. Wel zal de Uraad in het geval zo'n moment zich voordoet om advies gevraagd worden, stelde de collegevoorzitter. Een deel van het personeel in de Uraad houdt zorgen over garanties door het CvB c.q. de Chinese overheid inzake academische vrijheid van RUG personeel dat naar Yantai afreist. Ook zijn er nog vraagtekens bij de garanties over de compensatie in Groningen voor de extra inzet van RUG personeel voor de UGY. (achterblijvers hebben meer werk en de voorbereiding kost veel inzet).

4.    Profileringsfonds
Het sluitstuk van de Regeling Profileringsfonds lag deze cyclus ter instemming voor. Eerder stemde de raad op hoofdlijnen al in maar er waren nog een paar oneffenheden die gladgestreken moesten worden. Zo is het bedrag voor de bestuursbeurzen opgehoogd naar 444,20 euro per maand. Ook de student-assessor College van Bestuur krijgt meer compensatie; van 10 maanden naar 12 maanden nu. Er is ingestemd met de regeling en deze wijzigingen, met uitzondering van de Personeelsfractie. De Regeling is ingegaan op 1 september.

5.   NSE
De Uraad stelde vragen over de statistische relevantie van uitkomsten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE). Het CvB wees op de signaalfunctie van de enquête, klaagpunten van studenten dien je zorgvuldig te analyseren - statistisch relevant of niet. De Uraad was van mening dat dat ook relevant is en waardeerde de zienswijze ven het CvB.

6.    Reorganisaties
FEF:
In overleg met de heer Hoogma zal de nieuwe Uraad binnenkort bijgepraat worden. E.e.a. is vertraagd door het vertrek van Bert Verveld. Het nieuwe hoofd Bureau, Stephan van Galen wordt ingewerkt per 1 september.
Punten van zorg zijn:
a) Het datawarehouse (als showstopper aangemerkt) is nog niet op orde. Volgens het CvB zou een conversiefout de oorzaak zijn.
b) Over de positie van de projectcontrolers bij FWN bestaat onduidelijkheid - deze zullen gelijkgetrokken worden met die bij de andere faculteiten, aldus het College.
Grafimedia, Logistiek en DIV:
Op woensdag 9 september 2015, van 14.30 tot 16.00 uur zal in de Bernouilliborg, zaal 165 (5161.0165), Nijenborgh 9 te Groningen, een medewerkersbijeenkomst plaatsvinden waar de LvdR uitleg zal geven over het personeelsplan waarin vermeld staat hoe alle medewerkers van Grafimedia, Logistiek en DIV geplaatst gaan worden, en het sociaal plan. Je hebt dan uiteraard de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Volg ons op Twitter:


Universiteitsraad
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
@SOG_groningen
Lijst STERK @lijststerk

Tip voor het personeel: Haal nu ook onze URaad widget uit de widget winkel op My University voor alle relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.

HOE installeer je de widget op My University?

Wilt u op de hoogte blijven van wat er werkelijk binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?
Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties, reply to: uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.

Disclaimer: Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:28 november 2016 09:50
printView this page in: English

Meer nieuws