Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

94, 10 maart 2015

04 maart 2015

Speciale Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 94

Aanleiding voor deze speciale editie is de extra vergadering van de Universiteitsraad op 10 maart over medezeggenschap aan de universiteit.

Toezeggingen van het College van Bestuur, gedaan op de extra Universiteitsraadsvergadering van 10 maart 2015

Maandag 16 maart werden onderstaande toezeggingen van het College van Bestuur  in het halfjaarlijks overleg tussen de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht besproken.
De Raad van Toezicht zei toe opgedane inzichten terug te zullen koppelen naar ons College van Bestuur.

 1. Het College van Bestuur gaat akkoord met een verkozen student in de werk- en stuurgroepen.
 2. Het College van Bestuur stemt in met verspreiding van de -agenda van Collegevergaderingen naar alle Universiteitsraadsfracties.
 3. Behalve persoonskwesties, is een onderwerp op de Universiteitsraad in principe alleen vertrouwelijk waar openbaarheid de onderhandelingspositie van de RUG schaadt.
 4. The University Board recognizes that it did not live up to its promise to translate more policy documents in English. The effort will be stepped up and the Bureau is instructed to monitor this.
 5. University Council decisions will be made available in Dutch and English on the website.
 6. Het College van Bestuur legt de afspraken gemaakt tijdens de plenaire en commissievergaderingen  van de Universiteitsraad op papier vast in een Actiepuntenlijst (inclusief toezeggingen).
 7. Het College van Bestuur zal in het vervolg meer informatie in een vroegtijdig stadium aan de Universiteitsraad verstrekken. Ook wordt de inspanning om informatie tijdig aan te leveren opgevoerd.
 8. Het College van Bestuur is bereid om aan de Raad van Toezicht het voorstel voor te leggen dat de Universiteitsraad adviesrecht krijgt bij  de benoeming van de Rector. Het voorstel om de Rector te laten verkiezen wordt niet voorgelegd. Ook werd het voorstel om medewerkers en studenten meer invloed te geven op de keuze en benoeming van bestuurders (niet beperkt tot het CvB) niet overgenomen door het College van Bestuur.
 9. Het College van Bestuur gaat akkoord met de regeling dat de bespreekstatus (instemming, advies, bespreking, kennisgeving) van types onderwerpen vastgelegd wordt in een overleg tussen de Universiteitsraad en de Afdeling Algemeen Bestuurlijke  en Juridische Zaken van het Bureau.
 10. Het College van Bestuur gaat ermee akkoord dat de adviezen van zijn adviesorganen in de regel mee met de beleidsstukken worden aangeleverd aan de Universiteitsraad, zij het enkel als achtergrondinformatie.
 11. Het College van Bestuur wijst het voorstel af om het presidium van de Universiteitsraad zijn vergaderingen te laten bijwonen. Argument: De student-assessor volstaat.
 12. Het College van Bestuur gaat ermee akkoord dat de planning en uitvoering van reorganisaties beter moet en zal daar werk van maken.

As always: The proof of the pudding is in the eating.

Universiteitsraad
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
@SOG_groningen
Lijst STERK @lijststerk

Tip voor het personeel: Haal nu ook onze URaad widget uit de widget winkel op My University voor alle relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.

HOE installeer je de widget op My University?

Wilt u op de hoogte blijven van wat er werkelijk binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?
Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties, reply to: uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.

Disclaimer: Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:28 november 2016 09:54
printView this page in: English

Meer nieuws