Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

116, maart 2017

28 april 2017

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad Editie 116, vergadering 30 maart 2017

Strategische agenda HR

De Universiteitsraad was positief over de strategische keuze van het CvB om een academische carrière met focus op onderwijs i.p.v. enkel en alleen op onderzoek aan te moedigen. Ook waardeerde de Raad dat mobiliteit en talent ontwikkeling nadrukkelijk aandacht krijgen. Het agendapunt 5.4 lag inclusief de roadmap van agendapunt 5.5 ter instemming voor. Wat in dit strategische stuk node gemist werd, was een visie op hoe er binnen de RUG omgegaan wordt met tijdelijke en vaste aanstellingen, knipperlicht aanstellingen (i.e. 2 jaar op en een half jaar af), mobiliteit van medewerkers met vaste aanstellingen op tijdelijke vacatures, etc. Op dat gebied zijn er veel onduidelijkheden en lijkt er geen RUG-breed HR beleid. De Raad vroeg daarom om nadere implementatieplannen ter instemming, zodat er geen misverstand kan zijn over de uitvoering en de implicaties. Na de nodige toelichting en toezeggingen door het CvB dat er een implementatieplan met uitgewerkte plannen per faculteit komt, stemde de Raad in met deze algemene strategische agenda.

ATPI en dienstreizen

Het personeel in de Universiteitsraad pleitte sinds 2015 bij het College van Bestuur om de ATPI-regels voor het boeken van buitenlandse reizen aan te passen. Vanaf 1 juli 2017 vervalt de verplichting om hotels, huurauto’s en treinreizen buitenland te boeken bij ATPI.

Tenure track verplichtingen

De Universiteitsraad heeft het CvB bij verschillende gelegenheden gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken van een tenure track aanstelling in part-time dienstverband. De Raad is daarom blij met het bijgestelde beleid dat toestaat om een tenure track te verlengen tot maximaal 7 jaar, rekening houdend met part-time positions en life events. De Raad besprak met het CvB ook de optie om een moment na 4 jaar op te nemen waarop een vast contract zou kunnen worden verworven. Het CvB hield echter vast aan eerder gemaakte afspraak, dat alleen het vooraf bepaalde resultaat het enige criterium blijft voor dit moment. Om eerder dan na 7 jaar een vaste aanstelling te krijgen hangt dus af van hoeveel eerder de TT kandidaat aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Los daarvan kan de faculteit de kandidaat een vast contract aanbieden wanneer het haar goed dunkt, maar dan verlaat de kandidaat de tenure track!

Financiële ondersteuning voor internationalisering

De RUG heeft structurele financiële ondersteuning beschikbaar gemaakt voor studentenorganisaties. Door middel van een nieuwe CUOS subsidie, International Grants B, kunnen studentenorganisaties subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten en het maken van structurele investeringen ten behoeve van internationalisering en inclusie van internationale studenten. De studenten verzochten het College van Bestuur om ook studieverenigingen op te nemen in deze regeling, aangezien studieverenigingen als eerste te maken hebben gekregen met het internationaliseringsbeleid van de RUG. Dit is toegezegd door het College van Bestuur. Studieverenigingen, maar ook andere studentenorganisaties, kunnen nu financiële ondersteuning krijgen om nog beter te werken aan inclusie van internationale studenten in Groningen.

Meer introductieactiviteiten voor internationale studenten in augustus

Vanuit het College van Bestuur was er deze Universiteitsraadsvergadering een mededeling met goed nieuws voor toekomstige internationale studenten! Vanaf de zomer van 2018 zullen er meer activiteiten worden georganiseerd voor internationale studenten tijdens de KEI-week en de twee weken voor het begin van het academisch jaar. Op initiatief van ESN Groningen en andere studentenorganisaties zal een nieuwe commissie een plan ontwikkelen waarin de KEI-week zich meer openstelt voor internationale studenten en waarin er in de daaropvolgende weken meer activiteiten zullen worden georganiseerd voor internationale studenten om hen te introduceren in Groningen. In de huidige situatie ontbreekt het nog aan activiteiten voor internationale studenten tussen de KEI-week en het begin van de colleges, waar deze wel voor Nederlandse studenten worden georganiseerd, zoals bij de gezelligheidsverenigingen. De KEI-week zal in de toekomst niet worden verplaatst, waar eerder wel over werd gesproken. Doordat er in de laatste weken van augustus veel evenementen worden georganiseerd zoals Noorderzon en Bommen Berend, is dit voor de gemeente Groningen niet mogelijk gebleken.

CUOS Advies Herijking

CUOS heeft dit jaar studieverenigingen herijkt. Deze maand heeft de Universiteitsraad ingestemd met het CUOS-advies van de op te nemen studieverenigingen in het profileringsfonds. In het compartiment studieverenigingen is te weinig geld beschikbaar om te voldoen aan het aantal gehonoreerde bestuursmaanden. Om die reden is besloten om de overschrijding van 104 bestuursmaanden volledig te compenseren. CUOS zal in samenspraak met de studentengeleding van de Raad een nieuw duurzaam model opstellen . Het is de bedoeling dat de volgende herijking verricht zal worden volgens dit nieuwe model.

Update Integriteit Programma

De Universiteitsraad gaf het College van Bestuur twee adviezen mee: Zorg dat ABJZ de tekst van de integriteitscode goed redigeert en waar mogelijk overlap drastisch schrapt, anders wordt de code onwerkbaar. Dit omdat de integriteitscode alle vroegere regelingen samenvoegt. Richt een herkenbaar meldpunt op voor het melden van incidenten. De Raad gaf als voorbeeld het meldpunt van de Nederlandsche Bank.

Voor meer informatie over ieder item kan contact opgenomen worden met de fracties: http://www.rug.nl/about-us/organization/administrative/participation/uraad/university-council/composition

Over de Universiteitsraad

Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat.
Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies:

 • Onderzoek en Onderwijs,
 • Bestuur en
 • Middelen.

Een week later is de openbare Universiteitsraadsvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.
In onze nieuwsbrieven geven we een samenvatting van de zaken die tijdens de vergadering besproken zijn. De echte eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar – de volgende van eind september – wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief. Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons Twitteraccount @uraadrug.


Samenstelling Universiteitsraad 2016-2017
De universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden. De personeelsgeleding wordt voor twee jaar benoemd, de studengeleding voor één jaar.

Het Personeel is momentel door twee fracties vertegenwoordigd:

 • De PF (Personeelsfractie met voorzitter Bart Beijer en leden Dinie Bouwman, Toon De Baets, Casper Albers, Olaf Scholten, Marcel Ruiters, Rieza Aprianto, Nienke de Deugd en Gert Jan Bokdam)
 • en De WF (Wetenschapsfractie met voorzitter Nicolai Petkov en lid Laurence Gormley. Deze fractie heeft één zetel onbezet. In verband met het aannemen van een baan elders, heeft dhr. M.H. Paapst van de Wetenschapsfractie zijn zetel opgegeven.)

Namens de studenten hebben de volgende drie fracties zitting in de raad:

 • Studenten Organisatie Groningen (SOG) (6 leden: dhr. E.K.A. Clark, dhr. A.I. Esser, mw. I.W. Hanemaaijer, dhr. M. de Vries, dhr. B.C. Zandt, mw. M. Zuidema),
 • Lijst Calimero (5 leden: mw. H. Berretz, dhr. D. van Dijk, mw. H.H.E. Oelen, mw. T. van de Werve, mw. N de Winter) en
 • Lijst STERK (1 lid: dhr. P.L. Polhuis).
(her)benoemingen
 • M.C. Huiskes is opnieuw verkozen tot extern voorzitter van de Universiteitsraad.
 • Het Presidium 2016-2017 zal bestaan uit: M.C. Huiskes, B.A.A. Beijer, L.W. Gormley, E.K.A. Clark, D. van Dijk en P.L. Polhuis.
 • Daarnaast is E.K.A. Clark benoemd tot toehoorder bij de Universitaire Commissie voor het Onderwijs

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

Volg ons online

-         Universiteitsraad: website, Twitter, facebook

-         Personeelsfractie: website, Twittertwitter, facebook

-         Wetenschapsfractie: Twittertwitter

-         Lijst Calimero: website, Twitter, facebook

-         SOG: website, Twittertwitter, facebook

-         Lijst STERK: website, Twittertwitter, facebook

Laatst gewijzigd:14 november 2018 16:21
printView this page in: English

Meer nieuws