Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

115, februari 2017, Yantai

13 maart 2017

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad


Editie 115, februari, Yantai, verkiezingen issue.

EXTRA:

 • In 2017 vinden verkiezingen plaats voor de personeelsgeleding en de studentgeleding van de Universiteitsraad, de Faculteitsraden en de Dienstraden.
 • Maandag 13 maart halfjaarlijks overleg Universiteitsraad met Raad van Toezicht. Yantai en over implicaties van de wet versterking bestuurskracht op de aanstaande benoemingsprocedures voor nieuwe CvB (vanaf 2018) en RvT leden?

Plannen voor Yantai

Een groot deel van de vergadering was vertrouwelijk. De plannen voor de UGY werden besproken. Resultaat van die bespreking is dat er nadere afspraken zijn gemaakt over het instemmingsrecht over de plannen en dat en hoe de minister daarvan op de hoogte zou worden gebracht. Per brief. Op dringend verzoek van de Personeelsfractie en Lijst Calimero heeft het College van Bestuur op 16 februari 2017 toegezegd de Universiteitsraad en de Faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) instemmingsrecht te verlenen inzake de aanvraag voor de branchcampus in Yantai (China). Een precieze uitwerking volgt nog. Ook werd afgesproken te wachten met publiciteit tot na het debat in de 2e kamer over transnationaal onderwijs.
Inmiddels is de wet aangenomen in de 2e kamer en is het instemmingsrecht voor de medezeggenschap daarin ook geregeld.

Volgende stappen zijn nu:

 1. De wet moet nog door de eerste kamer
 2. De minister komt met de AMvB met nadere criteria
 3. De RUG bereidt de aanvraag voor
 4. De raden aan de RUG moeten instemmen
 5. De minister moet de aanvraag goedkeuren.

Voor meer informatie over ieder item kan contact opgenomen worden met de fracties: http://www.rug.nl/about-us/organization/administrative/participation/uraad/university-council/composition

Over de Universiteitsraad

Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat.
Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies:

 • Onderzoek en Onderwijs,
 • Bestuur en
 • Middelen.

Een week later is de openbare Universiteitsraadsvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.
In onze nieuwsbrieven geven we een samenvatting van de zaken die tijdens de vergadering besproken zijn. De echte eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar – de volgende van eind september – wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief. Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons Twitteraccount @uraadrug.


Samenstelling Universiteitsraad 2016-2017
De universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden. De personeelsgeleding wordt voor twee jaar benoemd, de studengeleding voor één jaar.

Het Personeel is momentel door twee fracties vertegenwoordigd:

 • De PF (Personeelsfractie met voorzitter Bart Beijer en leden Dinie Bouwman, Toon De Baets, Casper Albers, Olaf Scholten, Marcel Ruiters, Rieza Aprianto, Nienke de Deugd en Gert Jan Bokdam)
 • en De WF (Wetenschapsfractie met voorzitter Nicolai Petkov en lid Laurence Gormley. Deze fractie heeft één zetel onbezet. In verband met het aannemen van een baan elders, heeft dhr. M.H. Paapst van de Wetenschapsfractie zijn zetel opgegeven.)

Namens de studenten hebben de volgende drie fracties zitting in de raad:

 • Studenten Organisatie Groningen (SOG) (6 leden: dhr. E.K.A. Clark, dhr. A.I. Esser, mw. I.W. Hanemaaijer, dhr. M. de Vries, dhr. B.C. Zandt, mw. M. Zuidema),
 • Lijst Calimero (5 leden: mw. H. Berretz, dhr. D. van Dijk, mw. H.H.E. Oelen, mw. T. van de Werve, mw. N de Winter) en
 • Lijst STERK (1 lid: dhr. P.L. Polhuis).
(her)benoemingen
 • M.C. Huiskes is opnieuw verkozen tot extern voorzitter van de Universiteitsraad.
 • Het Presidium 2016-2017 zal bestaan uit: M.C. Huiskes, B.A.A. Beijer, L.W. Gormley, E.K.A. Clark, D. van Dijk en P.L. Polhuis.
 • Daarnaast is E.K.A. Clark benoemd tot toehoorder bij de Universitaire Commissie voor het Onderwijs

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

Volg ons online

-         Universiteitsraad: website, Twitter, facebook

-         Personeelsfractie: website, Twittertwitter, facebook

-         Wetenschapsfractie: Twittertwitter

-         Lijst Calimero: website, Twitter, facebook

-         SOG: website, Twittertwitter, facebook

-         Lijst STERK: website, Twittertwitter, facebook

Laatst gewijzigd:14 november 2018 16:21
printView this page in: English

Meer nieuws