Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsraadUniversiteitsraad

108, cyclus in juni 2016

03 juli 2016

Bij deze de laatste nieuwsbrief voor het zomerreces van de universiteitsraad. Naar aanleiding van de vergadering in mei is abusievelijk geen nieuwsbrief opgesteld - excuses hiervoor.

Regeling financiële ondersteuning voor bestuurders studieverenigingen

Op voorstel van het CUOS wil het CVB het profileringsfonds 2016/2017 aanpassen. Bij het compartiment 'studieverenigingen' is het plafond van 635 bestuursmaanden bereikt. Het voorstel van het CVB is om de ledendrempel van studieverenigingen te verhogen naar 200 leden. Het tegenvoorstel van Lijst STERK om bij alle verenigingen proportioneel evenveel te bezuinigen, krijgt geen steun van de overige partijen. Onder de toezegging dat komend jaar het profileringsfonds uitgebreid besproken en zo nodig grondig herzien wordt in de Universiteitsraad, gaat de Raad akkoord met het voorstel van het CVB.

Studentenstatuut

De Raad stemt in met het studentenstatuut 2016/2017. Op vragen van de Personeelsfractie n.a.v. recente nieuwsberichten over de (on)geldigheid van de "P in twee" regeling binnen het BSA, geeft het CVB aan de antwoorden van de minister op dit punt af te wachten.

Wijziging Bestuurs- en Beheersreglement

Het BBR kent twee wijzigingen:

-        De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen zal voortaan Faculteit Bètawetenschappen en Technologie heten, hetgeen al is goedgekeurd door de Faculteitsraad. De Personeelsfractie maakt de kanttekening dat de Engelse vertaling "Science" van "Bètawetenschappen" verwarrend kan zijn omdat "science" ook op wetenschap in het algemeen kan duiden.

-        Daarnaast wordt de faculteit-in-oprichting in Leeuwarden opgenomen in het BBR. De Personeelsfractie wijst er op dat eigenlijk alleen gerealiseerde entiteiten in het BBR thuishoren.

De Raad stemt in met de wijzigingen in het BBR.

Conceptmelding reorganisatie Food & Drinks

De voorgenomen outsourcing van Food & Drinks stond op de agenda maar is niet besproken. De Raad gaf aan dat zij zich eerst wil verdiepen in een document dat vanuit Food & Drinks is opgesteld. Het punt zal nu in de volgende vergadering behandeld worden.

Memo 'Institutional Audit'

Het CVB heeft besloten niet mee te willen doen met de pilot Instellingsaccreditatie. De Raad steunt het College hierin.

ICT meerjarenplan 2016-2020

Met de toezegging dat de voortgang van het plan jaarlijks in de Raad besproken wordt, is ingestemd met dit meerjarenplan.

Wijziging Langetermijnhuisvestingsplan

Een voorstel tot wijziging van het Langetermijnhuisvestingsplan is vertrouwelijk beproken en door de Raad van een negatief advies voorzien. Hoofdpunt van de kritiek was dat het plan nog niet met (de medezeggenschap van) de betrokken faculteit besproken was. In een volgende Raadsvergadering komt een vernieuwd voorstel op de agenda.

Laatst gewijzigd:03 juli 2016 21:30
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...

 • 19 februari 2018

  Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking 4e Prins Friso Ingenieursprijs in Groningen

  Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart 2018 voor de vierde keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar. Ook dit jaar zijn Prinses Beatrix en Prinses Mabel hierbij aanwezig. ​De Rijksuniversiteit Groningen,...

 • 15 februari 2018

  Populaire wetenschapsblogger deelt spintronicafilm

  Een filmpje over het onderzoek van RUG-natuurkundige Bart van Wees is opgepikt door de populaire wetenschapsblogger Hashem Al-Ghaili. Via zijn Facebook site is de film in een paar dagen tijd meer dan 260.000 keer bekeken en ruim 2.100 keer gedeeld....