Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

107, cyclus in april 2016

15 mei 2016

Verkiezingen Universiteitsraad

Van 18 tot en met 24 mei vinden de verkiezingen voor de studentengeleding 2016-2017 plaats. Alle studenten van de RUG kunnen in die periode stemmen via http://www.rug.nl/verkiezingen.

Lintjes

De aprilvergadering begint met een applaus voor de drie oud-leden van de Universiteitsraad die de afgelopen week een lintje mochten ontvangen: Douwe Fokkinga, Jitse van Dijk en Jan Visser.

Financiële Kaderstelling 2017-2020

De financiële kaderstelling, met daarin het financieel beleid voor de universiteit voor de periode 2017 - 2020 is met het College van Bestuur besproken. Conform de afspraken heeft de Universiteitsraad instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting in de kaderstelling, en adviesrecht op alle andere punten.

Vanuit de Raad werd op vier punten kritiek geuit:

1.        De zogenaamde startwaarden. De Raad heeft meer inzicht gekregen in recente mutaties in de startwaarden, maar hoe deze waarden initieel zijn opgezet, blijft ondoorzichtig. Het CvB heeft toegezegd dat als er in de toekomst een mogelijkheid tot meer transparantie komt, deze gebruikt zal worden.

2.        De verdeling van bedragen over meerdere jaren in relatie tot het instemmingsrecht. Conform afspraak heeft Raad instemmingsrecht bij uitgaven boven de € 500,000. De Raad is van mening dat dit ook geldt voor uitgaven die verspreid over meerdere jaren plaatsvinden en daardoor per jaar minder dan € 500.000 kosten. Na discussie heeft het College aangegeven deze interpretatie ook te steunen.

3.        In de Kaderstelling stonden meerdere vastgoedprojecten genoemd waarbij de financiële toelichting onduidelijk was. Deze projecten bleken al vorig jaar, bij een andere bezetting van de Raad, besproken te zijn. Het College zal bij de volgende kaderstelling uitgebreider verwijzen naar eerdere besluiten.

4.        De Raad is van mening dat zij instemmingsrecht heeft op de besteding van alle vrij besteedbare middelen, zodra dit boven € 500K uit komt. Het College is van mening dat dit enkel geldt voor publieke middelen, niet voor private middelen. Het College gaat binnenkort hier uitgebreider met de Raad over praten.

Deze vier punten betroffen met name principiële punten en niet zozeer zaken die bij deze kaderstelling van belang waren; zo was de Raad geen tegenstander van de uitgaven genoemd onder punt #2, maar zij wou wel erkenning dat zij hier instemmingsrecht op had. Na toezegging van het College om over punt 1 en 4 in discussie te blijven, heeft de Raad ingestemd met de kaderstelling. Lijst Calimero heeft hier aan toegevoegd dat zij in de begroting ruimte wil zien voor een verbetering van de student-staf-ratio.

International Student Barometer 2015

De uitkomsten van de International Student Barometer zijn besproken. De Personeelsfractie heeft er op gewezen dat de RUG aan internationale studenten SSH aanbeveeld en dus de morele plicht heeft bij SSH te hameren op betere huisvesting. Ook zaken als catering en carrièrre-advies zijn besproken.

Yantai

Lijst Calimero heeft vragen gesteld over de situatie rond Yantai naar aanleiding van het voorlopige afhaken van FEB. Het College heeft aangegeven dat een medewerker van FRW zal bijdragen aan de business case rond Yantai en dat een medewerker van FEB vanwege zijn expertise hiebij betrokken blijft. Het afhaken van FEB heeft geen nadelige gevolgen voor de begroting en, indien hier behoefte aan is binnen FRW, kan voor FRW een informatiebijeenkomst georganiseerd worden.

Laatst gewijzigd:15 mei 2016 12:42
printView this page in: English

Meer nieuws