Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

105, cyclus in februari 2016

04 maart 2016

Bursalen-experiment

Het College van Bestuur heeft de Universiteitsraad gevraagd in te stemmen met een voorstel tot deelname aan een experiment met bursalen (beurspromovendi). De Wetenschapsfractie stemde gemotiveerd in met het voorliggende voorstel en de door de fractie gedane aanbevelingen (onder andere over de uitgifte van certificaten aan bursalen die na korte tijd stoppen) werden door het CvB ter harte genomen. Lijst Sterk sprak steun uit voor het voorstel en gaf aan communicatie rondom de verschillen tussen bursalen en reguliere promovendi belangrijk te achten. De Personeelsfractie, Lijst Calimero en SOG hadden elk een lijst van kritische vragen. Hierop heeft het CvB een flink aantal zaken verduidelijkt en toezeggingen gedaan, waaronder:

 • Bursalen krijgen hoe dan ook minimaal 1700 euro per maand netto. Bij zaken als ouderschapsverlof, kinderopvangtoeslag, etc., krijgen bursalen ruwweg dezelfde financiële mogelijkheden als werknemer-promovendi;
 • Bursalen krijgen een redelijk budget voor onder meer training, ontwikkeling en congresbezoek;
 • Bij faculteiten waar dit voor werknemer-promovendi gewoon is, krijgen bursalen de mogelijkheid om onderwijservaring op te doen. Indien dit systematisch gebeurt, wordt hier een part-time betaalde aanstelling voor gegegeven - ook voor bursalen van buiten de EU;
 • Er komt een online document waarin de verschillen tussen werknemer-promovendi en bursalen duidelijk gemaakt wordt;
 • Er komt een centraal aanspreekpunt voor bursalen en andere personen met bursaal-gerelateerde vragen;
 • r zijn garanties afgegeven m.b.t. de kwaiteit van de begeleiding, zowel inhoudelijk als ondersteunend, voor bursalen; alsmede de garantie dat invoering van het bursalenstelsel niet tot onderwijslastverhoging van de zittende staf leidt;
 • Er komt een jaarlijkse evaluatie van het experiment, welke besproken zal worden met de Raad. Indien gewenst, kan na zo'n evaluatie het experiment gestaakt worden.

Na deze toezeggingen heeft de Raad uiteindelijk unaniem ingestemd met deelname aan het experiment.

University College Groningen

De evaluatie van het Groningse University College is besproken. De Raad uit haar zorgen over de inschrijfcijfers maar merkt op dat de evaluatie degelijk is en hoop biedt voor de toekomst.

University Campus Fryslân

Ook de activiteiten in Leeuwarden zijn besproken. De Raad uit kritiek op het gebruik van de term "University College Leeuwarden", waarop het CvB aangeeft dat dit niet een college of Liberal Arts zoals die in Groningen betreft. In toekomstige documenten zal de CvB zorgdragen voor een nauwkeurigere terminologie

Overig

 • en conceptmelding reorganisatie Food & Drinks stond op de agenda, maar deze is door het CvB voor onbepaalde tijd uitgesteld.
 • et instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting is nogmaals besproken. De Raad en het CvB zijn het niet eens over de rol van de Raad bij instemming op besteding van ongeoormerkte private middelen.
 • en notitie met aanbevelingen voor het centrale toetsbeleid, waaronder ook het anonimiseren van studentgegevens tijdens toetsing, van Lijst STERK is besproken. Het CvB onderneemt actie om de aanbevelingen onder de aandacht te brengen.
 • en notitie van Lijst Calimero over het Young Alumni Network (YAN) is goed ontvangen is door het CvB. De bedoeling van het YAN is om recent afgestudeerden met elkaar in contact te brengen door het organiseren van activiteiten en borrels. De precieze invulling zal binnenkort uitgewerkt worden.
 • amens de Personeelsfractie, Calimero, SOG en Lijst Sterk heeft de Raad het CvB opgeroepen tot een analyse van het klimaat binnen de universiteit rond fraude, dit naar aanleiding van recente berichten in de media. Het CvB heeft aangegeven eerst de volle aandacht te willen richten op het acute probleem, alvorens het onderliggende probleem bestudeerd en geëvalueerd wordt.
 • amens de Personeelsfractie, Calimero, SOG en de Wetenschapsfractie heeft de Raad het CvB meerdere kritische vragen gesteld m.b.t. printen.
 • Op aandringen van Lijst Calimero heeft het CvB aangegeven bezig te zijn met de invoering van een formele erkenning, middels een certificaat van de RUG, van bestuursactiviteiten door studenten.
Laatst gewijzigd:08 maart 2016 16:49
printView this page in: English

Meer nieuws