Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsraadUniversiteitsraad

102, cyclus in november 2015

01 december 2015

University Campus Fryslân (RUG/CF)

Het belangrijkste agendapunt deze maand was de University Campus in Leeuwarden. In het ontwikkelplan wordt een brede bachelor aangeboden via de PPPE-formule (politics, philosophy, psychology and economics), alsmede meerdere masteropleidingen en een graduate school. De Raad heeft over het plan veel kritische vragen gesteld, met name op de punten haalbaarheid, invulling van de opleidingen en mogelijke concurrentie met opleidingen in Groningen. Hierop heeft het CvB een aantal toezeggingen gedaan, waaronder, samengevat:

 • Er komt een participatief proces, inclusief marktonderzoek, om tot een voorstel van invulling van de brede bachelor te komen;
 • De brede bachelor in Leeuwarden zal qua naam en profiel zich duidelijk onderscheiden van het University College Groningen;
 • De Universiteitsraad heeft adviesrecht op de aanvraag tot de macrodoelmatigheidstoets van de brede bacheloropleiding;
 • De Universiteitsraad heeft instemmingsrecht op de organisatievorm van de op te richten entiteit RUG/CF.

Na deze toezeggingen heeft de Raad in grote meerderheid besloten positief te adviseren over het ontwikkelingsplan.

Hoogte collegegelden

Ook ter advisering lag het voorstel voor over de hoogte van de collegegelden 2016/2017. Een voorstel van SOG om alle pre-masters relatief even duur te maken, kreeg alleen steun van Lijst STERK. Het voorstel van het CvB heeft vervolgens positief advies gekregen van de meerderheid van de raad.

Taal van de universiteitsraadsstukken

Het CvB stelt voor om voortaan alle universiteitsraadsstukken samen te vatten in een Engelstalige memo van maximaal vier pagina's. Dit zou inhouden dat een aantal stukken die voorheen in het Nederlands aangeleverd werden, nu enkel in het Engels aangeleverd wordt. Op aandringen van de Raad gaat het CvB bekijken wat de kosten zijn om deze memo's tweetalig te publiceren.

Overig

 • De Raad heeft nogmaals feedback geleverd op het concept Strategisch Plan
 • Het jaarverslag 2014-2015 van het CUOS is besproken
 • De problemen rond het boeken van buitenlandse reizen door personeel zijn besproken. Het CvB roept personeel op om klachten door te blijven geven.
Laatst gewijzigd:22 januari 2016 13:17
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...

 • 19 februari 2018

  Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking 4e Prins Friso Ingenieursprijs in Groningen

  Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart 2018 voor de vierde keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar. Ook dit jaar zijn Prinses Beatrix en Prinses Mabel hierbij aanwezig. ​De Rijksuniversiteit Groningen,...

 • 15 februari 2018

  Populaire wetenschapsblogger deelt spintronicafilm

  Een filmpje over het onderzoek van RUG-natuurkundige Bart van Wees is opgepikt door de populaire wetenschapsblogger Hashem Al-Ghaili. Via zijn Facebook site is de film in een paar dagen tijd meer dan 260.000 keer bekeken en ruim 2.100 keer gedeeld....