Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

102, cyclus in november 2015

01 december 2015

University Campus Fryslân (RUG/CF)

Het belangrijkste agendapunt deze maand was de University Campus in Leeuwarden. In het ontwikkelplan wordt een brede bachelor aangeboden via de PPPE-formule (politics, philosophy, psychology and economics), alsmede meerdere masteropleidingen en een graduate school. De Raad heeft over het plan veel kritische vragen gesteld, met name op de punten haalbaarheid, invulling van de opleidingen en mogelijke concurrentie met opleidingen in Groningen. Hierop heeft het CvB een aantal toezeggingen gedaan, waaronder, samengevat:

  • Er komt een participatief proces, inclusief marktonderzoek, om tot een voorstel van invulling van de brede bachelor te komen;
  • De brede bachelor in Leeuwarden zal qua naam en profiel zich duidelijk onderscheiden van het University College Groningen;
  • De Universiteitsraad heeft adviesrecht op de aanvraag tot de macrodoelmatigheidstoets van de brede bacheloropleiding;
  • De Universiteitsraad heeft instemmingsrecht op de organisatievorm van de op te richten entiteit RUG/CF.

Na deze toezeggingen heeft de Raad in grote meerderheid besloten positief te adviseren over het ontwikkelingsplan.

Hoogte collegegelden

Ook ter advisering lag het voorstel voor over de hoogte van de collegegelden 2016/2017. Een voorstel van SOG om alle pre-masters relatief even duur te maken, kreeg alleen steun van Lijst STERK. Het voorstel van het CvB heeft vervolgens positief advies gekregen van de meerderheid van de raad.

Taal van de universiteitsraadsstukken

Het CvB stelt voor om voortaan alle universiteitsraadsstukken samen te vatten in een Engelstalige memo van maximaal vier pagina's. Dit zou inhouden dat een aantal stukken die voorheen in het Nederlands aangeleverd werden, nu enkel in het Engels aangeleverd wordt. Op aandringen van de Raad gaat het CvB bekijken wat de kosten zijn om deze memo's tweetalig te publiceren.

Overig

  • De Raad heeft nogmaals feedback geleverd op het concept Strategisch Plan
  • Het jaarverslag 2014-2015 van het CUOS is besproken
  • De problemen rond het boeken van buitenlandse reizen door personeel zijn besproken. Het CvB roept personeel op om klachten door te blijven geven.
Laatst gewijzigd:22 januari 2016 13:17
printView this page in: English

Meer nieuws