Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

100, cyclus in september 2015

04 september 2015

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 100, september 2015

Index

- Over de nieuwsbrief

- Samenstelling Universiteitsraad 2015-2016

- UGY – University of Groningen Yantai

- Update: Campus Leeuwarden

- Concept Strategisch Plan 2015-2020

- UB App

- Benoemingen Universitaire Commissies

Over de nieuwsbrief

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van het academisch jaar 2015-2016. Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat. Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies: Onderzoek en Onderwijs, Bestuur en Middelen. Een week later is de openbare Universiteitsraadvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.

In onze nieuwsbrieven geven we een samenvatting van de zaken die tijdens de vergadering besproken zijn. De eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar – deze dus – wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief . Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons twitteraccount @uraadrug .

Samenstelling Universiteitsraad 2015-2016

De universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden, verdeeld over vijf fracties en wordt voorgezeten door M.C. Huiskes. Namens de studenten hebben de volgende drie fracties zitting in de raad:

Lijst Calimero (6 leden), Studenten Organisatie Groningen (SOG) (5 leden) en Lijst STERK (1 lid). Namens het personeel hebben twee fracties zitting in de raad: de Personeelsfractie (PF; 9 leden) en de Wetenschapsfractie (WF; 3 leden).

UGY – University of Groningen Yantai

Vanzelfsprekend is deze maand weer uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen rond de branch campus in China, ondanks dat er op de korte termijn geen formeel beslissingsmoment is. Met name de (problemen rond) de academische vrijheid kwamen uitgebreid aan bod. De Raad drong er op aan om op dit punt duidelijke breekpunten te formuleren. Daarnaast uitte de Raad haar zorgen over de kwaliteitszorg in Yantai en meerdere praktische zaken zoals de beschikbaarheid van Gmail.

Het college heeft toegezegd om in continue dialoog met de Raad te staan en ons geïnformeerd te houden.

Update: Campus Leeuwarden

Ook de ontwikkelingen rond de campus Leeuwarden hebben de aandacht van de Raad. De voorliggende plannen zijn nog niet in de beslissingsfase en de Raad heeft het College een aantal zaken, o.a. op gebied van financiering, kwaliteitszorg en naamgeving, ter overweging meegegeven.

Concept Strategisch Plan 2015-2020

Eind dit jaar stelt het College een Strategisch Plan voor de periode 2015 – 2020 vast. Een conceptversie was voorgelegd aan de Raad, wat tot de nodige aanbevelingen aan het College geleid heeft. Later dit kalenderjaar zal een definitieve versie ter instemming aan de Raad worden voorgelegd.

UB App

Op initiatief van de SOG zullen de bestaande en toekomstige sensoren bij de Universiteitsbibliotheek-toegangspoortjes gekoppeld worden met een weergave-systeem. Dit systeem zal op de RUG website en in de UB app realtime weergeven hoeveel studieplekken er vrij zijn in de UB. Het College van Bestuur heeft haar steun uitgesproken voor een pilot van dit systeem, en de Universiteitsbibliotheek is momenteel bezig met het uitzoeken van de specifieke technische details.

Benoeming toehoorders universitaire commissies

De Raad heeft Nathalie Niehof (Calimero) benoemd tot toehoorder van de Universitaire Commissie van het Onderwijs en Toon de Baets (PF) tot toehoorder van de Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening .

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl . Wij waarderen uw input zeer!

-         Volg ons online

-         Universiteitsraad: website , twitter

-         Personeelsfractie: website , twitter , facebook

-         Wetenschapsfractie: twitter

-         Lijst Calimero: website , twitter , facebook

-         SOG: website , twitter , facebook

-         Lijst STERK: website , twitter , facebook

Laatst gewijzigd:14 maart 2016 17:02
printView this page in: English

Meer nieuws