Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraadDe Personeelsfractie

Nienke de Deugd

Nienke de Deugd
Nienke de Deugd

Deze zomer is het twintig jaar geleden dat ik naar Groningen kwam. Als student, vervolgens als Assistant-in-Opleiding, en tegenwoordig als Universitair Docent bij de afdeling Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie (Faculteit der Letteren) heb ik de Rijksuniversiteit Groningen leren kennen als een dynamische academische gemeenschap die trots kan zijn op een hoog niveau aan onderwijs én onderzoek.

Als lid van de Universiteitsraad hoop ik een bijdrage te leveren aan het behouden en – waar mogelijk – uitbouwen van deze kwaliteiten!

Als voormalig coördinator van de bachelor Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie heb ik ervaring met onderwijskundige vernieuwingen: of het nu gaat om het Bindend Studie Advies, decentrale selectie, internationalisering van het curriculum, continue toetsing of kleinschalig en intensief onderwijs. Ik ben niet blind voor het belang van ranglijsten, rendementen en prestatieafspraken. Tegelijkertijd ben ik er vast van overtuigd dat alleen aan dergelijke kwantitatieve maatstaven kan worden voldaan als er sprake is van voortdurende aandacht voor de kerntaken van de universiteit: onderwijs en onderzoek. Het is te danken aan gemotiveerde stafleden (in alle lagen van de organisatie) dat we kwalitatief hoogwaardige output kunnen leveren; niet andersom.

Als lid van de Universiteitsraad zal ik pleiten voor:

  • Projecten zoals de campus in Yantai mogen niet leiden tot een groter beroep op toch al schaarse middelen, tot (nog) grotere werkdruk voor het personeel, of tot verminderde aandacht voor onze thuisbasis. Externe avonturen kunnen nooit ten koste gaan van de kerntaken van de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Door docenten in vaste dienst te nemen wordt het mogelijk om de cyclus te doorbreken van het coachen van collega’s die moeten vertrekken op het moment dat ze ervaring hebben opgedaan en van grote waarde kunnen zijn voor hun afdeling. Het behouden van goede docenten kan bovendien helpen om de werkdruk voor collega’s met onderzoektijd te verminderen.
  • Het succes van onderwijskundige vernieuwingen steunt op duidelijke communicatie over het ‘hoe’ en ‘waarom’. Daarnaast is het van belang om substantiële ondersteuning beschikbaar te stellen aan de betrokken opleidingen.
  • Veel leden van de staf worstelen met de hoge werkdruk. Werken in het weekend is niet iets dat gestimuleerd moet worden en daarom zou de universiteit er goed aan doen om geen tentamens in te roosteren op de vrijdagavond of de zaterdagochtend.
Laatst gewijzigd:19 mei 2015 15:33
printView this page in: English