Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraadDe Personeelsfractie

Carlien Vermue

  • -         Werkdruk en publicatiedruk terugdringen door bureaucratie zoveel mogelijk tegen te gaan en onderwijstaken even zwaar te laten wegen als onderzoek.
  • -         Kwaliteit van onderwijs en onderzoek moet altijd het uitgangspunt zijn in plaats van het hoog willen scoren op verschillende lijstjes.
  • -         Er liggen veel kansen in de samenwerking van de RUG met de regio en de RUG kan en moet zich hier (nog) beter in profileren.

Dit zijn enkele punten waar ik mij de komende twee jaar voor in wil zetten.

Als onderzoeker bij een dienst van de RUG sta ik zowel dichtbij het OBP en het WP als bij de diensten en faculteiten. Ik heb zodoende een breed beeld van wat er speelt binnen de RUG en ik ben een toegankelijk aanspreekpunt voor alle medewerkers van de RUG.

De komende jaren zal Yantai het belangrijkste agendapunt in de Universiteitsraad blijven. Ik vind dat zolang niet duidelijk is wat de consequenties voor Groningen zullen zijn, de RUG terughoudend moet zijn in zijn expansiedrift naar andere continenten. Voor mij zijn er daarom twee belangrijke vereisten om in te kunnen stemmen met de plannen voor Yantai: 1) het mag geen risico vormen voor Groningen wat betreft financiële gevolgen, de kwaliteit van het onderwijs en de inzet van personeel en 2) binnen de betreffende faculteiten moet er voldoende draagvlak voor de plannen zijn.

Ik vind het belangrijk dat ook aan andere onderwerpen voldoende aandacht wordt besteed, omdat Yantai op dit moment vooral de agenda dreigt te bepalen. Ik vind het een taak van de Universiteitsraad de agenda te bewaken en zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven.

Kortom, ik sta voor een kritische, nuchtere en proactieve Universiteitsraad.

Carlien Vermue
Carlien Vermue
Laatst gewijzigd:12 mei 2017 15:18