Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationUniversity CouncilPersonnel Faction

De Personeelsfractie

De personeelsfractie van de universiteitsraad is met negen leden de grootste fractie van de personeelsgeleding in de universiteitsraad. Met leden verspreid over diverse faculteiten en diensten en uit alle geledingen van het personeel hebben wij ruime ervaring en een brede expertise in huis, waarmee we zowel het wetenschappelijk personeel, het ondersteunend personeel, en de promovendi zo goed mogelijk willen vertegenwoordigen in de universiteitsraad. Er is alle ruimte voor verschil van mening, maar wel op een gemeenschappelijke basis.

Een overzicht van de huidige fractie is hier te vinden.

Onderwerpen

Belangrijke zaken die ons de komende jaren gaan raken zijn bijvoorbeeld:

1) CvB; Dit jaar staan twee leden van het College van Bestuur op de rol om af te treden. De universiteitsraad heeft adviesrecht gehad op het profiel voor de kandidaten, heeft adviesrecht op de voorgenomen benoeming en twee plaatsen in de benoemingsadviescommissie, die momenteel aan het werk is met het zoeken naar een nieuwe rector en vice-voorzitter.

2) Het nieuwe strategisch plan voor de jaren 2020-2025; de komende periode wordt wat dat betreft richtinggevend.

3) Financiering van het onderwijs; De Personeelsfractie is tegen nieuwe bureaucratie- en werkdruk verhogende prestatieafspraken.

Bij de komende verkiezingen kunnen alle medewerkers hun stem geven aan één van de twee fracties in de universiteitsraad. We adviseren u te kiezen voor de Personeelsfractie.

Wat heeft de Personeelsfractie de afgelopen jaren gedaan en bereikt?

  • Bewerkstelligd dat Universiteitsraad én faculteitsraden instemmingsrecht hebben op de plannen voor Yantai; inmiddelsis het project stopgezet.
  • Bij de uitbesteding van Food & Drinks ervoor gezorgd dat het personeel behouden blijft voor de RUG
  • Na stevige toezeggingen van het CvB op zes kernpunten ingestemd met het bursalensysteem, waardoor er komend jaar veel meer promotieplaatsen aan de RUG zijn; inmiddels is het bursalen-experiment door de minister stopgezet.
  • Samen met de WF voor elkaar gekregen dat het zwaar bekritiseerde ATPI boekingssysteem is aangepast
  • Ervoor gezorgd dat ouderschapsverlof onverminderd ook geldt voor promovendi binnen de hele RUG
  • Erop aangedrongen dat het CvB verklaart dat onderwijsevaluaties niet zonder meer gebruikt mogen worden bij personeelsbeleid
  • Ervoor geijverd dat een onderwijscarrière bij de RUG ook een variant in het personeelsbeleid is geworden
  • Aangedrongen op het belang van een sterke en onafhankelijk Universiteitskrant

Wij blijven ook na de verkiezingen open staan voor input uit de gehele universitaire gemeenschap.

De Personeelsfractie op internet:

PF logo
PF logo
Laatst gewijzigd:17 september 2019 12:08
printView this page in: English