Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraadDe Personeelsfractie

De Personeelsfractie

Direct naar: ons fractieblog!

De personeelsfractie van de universiteitsraad is met negen leden de grootste fractie van de personeelsgeleding in de universiteitsraad. Met leden verspreid over diverse faculteiten en diensten en uit alle geledingen van het personeel hebben wij ruime ervaring en een brede expertise in huis, waarmee we zowel het wetenschappelijk personeel, het ondersteunend personeel, en de promovendi zo goed mogelijk willen vertegenwoordigen in de universiteitsraad. Er is alle ruimte voor verschil van mening, maar wel op een gemeenschappelijke basis.

Verkiezingen 2017 en 2019


De fractie voor 2017-2019 bestaat uit: Rocio Aguilar Suarez (FMW/PhD), Casper Albers (GMW), Antoon de Baets (FdL), Bart Beijer (FRG), Dinie Bouwman (GMW), John Hoeks (FdL), Dirk-Jan Scheffers (FSE), Olaf Scholten (KVI/FSE), Carlien Vermue (CIT).

Momenteel zijn we op zoek naar kandidaten voor de fractie voor 2019-2021. Belangstellenden die zich herkennen in ons profiel (zie boven) zijn van harte welkom: pf.ur@rug.nl.

Onderwerpen

Belangrijke zaken die ons de komende jaren gaan raken zijn bijvoorbeeld:

1) CvB; Dit jaar staan twee leden van het College van Bestuur op de rol om af te treden. De universiteitsraad heeft adviesrecht gehad op het profiel voor de kandidaten, heeft adviesrecht op de voorgenomen benoeming en twee plaatsen in de benoemingsadviescommissie, die momenteel aan het werk is met het zoeken naar een nieuwe rector en vice-voorzitter.

2) Het nieuwe strategisch plan voor de jaren 2020-2025; de komende periode wordt wat dat betreft richtinggevend.

3) Financiering van het onderwijs; De Personeelsfractie is tegen nieuwe bureaucratie- en werkdruk verhogende prestatieafspraken.

Bij de komende verkiezingen kunnen alle medewerkers hun stem geven aan één van de twee fracties in de universiteitsraad. We adviseren u te kiezen voor de Personeelsfractie.

Wat heeft de Personeelsfractie de afgelopen jaren gedaan en bereikt?

  • Bewerkstelligd dat Universiteitsraad én faculteitsraden instemmingsrecht hebben op de plannen voor Yantai; inmiddelsis het project stopgezet.
  • Bij de uitbesteding van Food & Drinks ervoor gezorgd dat het personeel behouden blijft voor de RUG
  • Na stevige toezeggingen van het CvB op zes kernpunten ingestemd met het bursalensysteem, waardoor er komend jaar veel meer promotieplaatsen aan de RUG zijn; inmiddels is het bursalen-experiment door de minister stopgezet.
  • Samen met de WF voor elkaar gekregen dat het zwaar bekritiseerde ATPI boekingssysteem is aangepast
  • Ervoor gezorgd dat ouderschapsverlof onverminderd ook geldt voor promovendi binnen de hele RUG
  • Erop aangedrongen dat het CvB verklaart dat onderwijsevaluaties niet zonder meer gebruikt mogen worden bij personeelsbeleid
  • Ervoor geijverd dat een onderwijscarrière bij de RUG ook een variant in het personeelsbeleid is geworden
  • Aangedrongen op het belang van een sterke en onafhankelijk Universiteitskrant

Wij blijven ook na de verkiezingen open staan voor input uit de gehele universitaire gemeenschap.

De Personeelsfractie op internet:

PF logo
PF logo
Laatst gewijzigd:13 maart 2019 13:22
printView this page in: English