Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversitaire verkiezingen

Stemmen en uitslagen

Bekendmaking nr. 4

Het Centraal Stembureau maakt bekend:

1. dat van maandag 14 mei 2018 vanaf 07.00 uur tot en met vrijdag 18 mei 2018 tot 17.00 uur via internet met de daarvoor opengestelde verkiezingsmodule gestemd kan worden;
2. dat de zitting van het Centraal Stembureau, waarin de uitslag van de verkiezingen van de personeelsleden en de studentleden van de dienstraden, faculteitsraden en universiteitsraad zal worden bepaald op dinsdag 22 mei 2018;
3. aan de kiezer, die ten onrechte geen digitaal oproepingsformulier heeft ontvangen wordt op persoonlijke aanvraag bij mevrouw drs. B.H. Pier (b.h.pier@rug.nl of tel.nr. 050 363 5072) een nieuw digitaal oproepingsformulier toegezonden.

Groningen, 11 april 2018

Het Centraal Stembureau

Stem 14-18 mei
Stem 14-18 mei
Laatst gewijzigd:10 april 2018 14:30
printView this page in: English