Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieAdviesorganenCUOS

Formulieren

Indien u voornemens bent om een aanvraag in te dienen voor bestuursbeurzen, organisatiesubsidie en/of huisvesting vindt u hieronder de formulieren die hiervoor benodigd zijn:

Bestuursbeurzen

Formulier A
Voor opname en herijking in de regeling Profileringsfonds die geldt vanaf het jaar 2018-2019.
Het invullen van dit formulier sluit niet uit dat het CUOS nog aanvullende informatie kan verlangen.
De deadline voor academisch jaar 2018-2019 voor het indienen van dit formulier is zoals uit het document blijkt op 15 november 2018.

Formulier L
Een Standaard Format Ledenlijst om uw ledenlijst in te zetten zodat de instanties die de lijsten controleert alle relevante gegevens hebben. Let op! Dit formulier dient digitaal aangeleverd te worden (mailen naar cuos.aanvraag@rug.nl) en precies zoals vermelde eisen (zoals aangegeven in het document, bijvoorbeeld voor het formaat waarin de geboortedatum moet worden getypt) ingevuld te worden.

Formulier D
Een activiteitenoverzicht wat ingevuld kan worden wanneer uw organisatie nog niet beschikt over  jaarverslagen waarin een overzicht van activiteiten met omschrijving en het aantal deelnemers is opgenomen.

Activiteitensubsidie & Huisvesting

Formulier B

Voor de aanvraag van Activiteitensubsidie (voorheen Organisatiesubsidie) en/of Huisvesting gebruikt u dit formulier. De deadline ligt voor het academisch jaar 2018-2019 op 31 januari 2019.

Internationaliseringssubsidies

Formulier IG (A)

Formulier IG (B)

Voor de aanvraag van International Grants. Een aanvraag voor een International Grant kan op elk moment ingeleverd worden.  Form IG is for the request of an International Grant. A request can be submitted at any time during the year.

De deadline voor International Grant B is 31 maart 2019.

Campagnesubsidie

Formulier C

Voor de aanvraag van Campagnesubsidie gebruikt u dit formulier. De deadline is dezelfde als de deadline van het Centraal Stembureau.

Dit jaar is de deadline vastgesteld of donderdag 4 april 2019, om 13:00 uur.

Laatst gewijzigd:16 februari 2019 13:17
printView this page in: English