Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and Events RUG videos

Programma master Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Wil je je na je bacheloropleiding verder verdiepen in de geografie, planologie of demografie, maar ook in de praktijk de vaardigheden ontwikkelen om les te geven? Dan is deze opleiding wat je zoekt. De Educatieve Master Aardrijkskunde duurt 2 jaar en stelt je in staat om als 1e graads docent aan de slag te gaan. In het 1e jaar leer je meer over de vakinhoud. In het 2e jaar leer je deze kennis over te brengen en leer je meer over de fysische geografie.

> Master Lerarenopleiding Aardrijkskunde


Wat ga je leren?

Het programma van de Educatieve Master Lerarenopleiding Aardrijkskunde bevat de volgende vakken in 2016/2017. Klik op de vaktitel en je krijgt de volledige vakbeschrijving, informatie over de docenten, literatuur en het rooster te zien. Het programma bestaat uit 2 jaar.

Jaar 1

In het 1e jaar wordt één van de Masteropleidingen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen gevolgd. In het 1e jaar van de opleiding schrijf je je in voor 2 opleidingen: voor een Masteropleiding en voor de tweejarige Educatieve Master. Je volgt een aantal vakken van de Lerarenopleiding in je keuzeruimte. Kijk bij de Masteropleiding van je keuze welke vakken je daarvoor kan volgen. De volgende vakken volg je in je keuzeruimte.

Basiscursus Master Lerarenopleiding (5EC)

De colleges en opdrachten staan in het teken van de kennismaking met (vak)didactisch handelen en dienen ter voorbereiding op en ondersteuning van het onderdeel Masterstage 1 leraar schoolvak.
Bij dit onderdeel krijg je basiskennis over algemene didactiek en vakdidactiek. Belangrijke onderwerpen zijn: orde houden (classroom management), realiseren van een veilig leerklimaat, ontwerpen en uitvoeren van standaardlessen en uitvoeren van een reeks aaneengesloten lessen. Verder maak je kennis met de meest gangbare werkvormen, methodes, bronnen en leermiddelen/media.

Docenten: Zwanie van Rij

Masterstage 1 Leraar aardrijkskunde (5EC)

Masterstage 1 loop je op een school voor voortgezet onderwijs in Noord-Nederland. De stage heeft een oriënterende en een voorbereidende functie. Je wordt in staat gesteld je te oriënteren op het beroep, de leerlingen, het onderwijs en het schoolvak. De lerarenopleiding regelt de stageplaats voor jou.

Docent: drs. Chris Diederiks


Jaar 2

Het 2e jaar van de opleiding ben je 3 dagen (dinsdag t/m donderdag) in de week beschikbaar op je stageschool. Op maandag volg je colleges vakdidactiek en onderwijskunde en de vrijdag is beschikbaar voor opdrachten en lesvoorbereidingen. In de eerste helft van het jaar volg je op vrijdag colleges Landschappen van Nederland.

Landschapsgeschiedenis: Landschappen van Nederland (10 EC)

Het doel van deze cursus is het verwerven van inzicht in de opbouw en ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse cultuurlandschappen. Daarnaast doe je ervaring op met de interdisciplinaire analyse van de opbouw en ontstaansgeschiedenis van cultuurlandschappen. Excursies zijn ook een onderdeel van het vak.

Docenten: dr.ir. Erik Meijles, prof.dr.ir Theo Spek

Masterstage 2 Leraar aardrijkskunde (15EC)

Tijdens Masterstage 2 geef je zelfstandig les. Je loopt die stage op een school voor voortgezet onderwijs in Noord Nederland, waarbij je in principe de verantwoordelijkheid hebt voor “eigen” klassen. De lerarenopleiding regelt de stageplaats voor jou.

Docent: drs. Chris Diederiks

Vakdidactiek 1 aardrijkskunde (5EC)

De colleges en opdrachten staan in het teken van vakdidactisch handelen en analyse, en appelleren vooral aan de eigen ervaringen op school. Vakdidactiek I is een vervolg van de Basiscursus.

Docenten: dr. Cathelijne de Busser, drs. Chris Diederiks

Vakdidactiek 2 aardrijkskunde (5EC)

De colleges en opdrachten staan in het teken van het ontwerpen en theoretisch verantwoorden van onderwijs binnen verschillende domeinen van het schoolvak. Dit onderdeel bouwt voort op Vakdidactiek 1 en de Basiscursus Master Lerarenopleiding.

Docenten: dr. Cathelijne de Busser, drs. Chris Diederiks

Onderwijskunde VO (5EC)

Dit onderdeel bestaat uit interactieve hoorcolleges en een handelingsdeel (trainingscolleges). De colleges staan in het teken van het onderbouwd en doordacht professioneel handelen dat eigen is aan goede docenten.

Docenten: drs. Dik Maandag, prof.dr. Klaas van Veen

Masterstage 3 Leraar aardrijkskunde (10EC)

Masterstage 3 loop je in de regel op dezelfde school als Masterstage 2. Je bouwt voort op je ervaringen tijdens Masterstage 2 en wordt in de gelegenheid gesteld om meer te gaan experimenteren met werkvormen en door jezelf ontwikkelde leermiddelen.

Docent: drs. Chris Diederiks

Onderzoek Master Lerarenopleiding (10EC)

In het onderdeel onderzoek Master Lerarenopleiding worden onderwerpen en/of problemen onderzocht en geanalyseerd, die gerelateerd zijn aan de onderwijspraktijk en de vakdidactiek. Het onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd in groepsverband.

Docent: prof.dr. Klaas van Veen


drs. Chris Diederiks
drs. Chris Diederiks

Mastercoördinator

Master Lerarenopleiding Aardrijkskunde:

drs. Chris Diederiks

Laatst gewijzigd:14 oktober 2019 16:24