Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaVideo's van de RUG

Graduate School Campus Fryslân

Onderzoek

Voor de Graduate School in Fryslân worden de onderzoekthema’s flexibel gehanteerd. Dit vanwege het feit dat de Friese hotspots niet voor altijd vastliggen. De vraag naar onderzoek is breed en kan ook snel weer veranderen, zeker als er sprake is van vraagsturing.

Een onderzoekproject wordt zodanig ingericht dat het mogelijk is om na vier jaar de uitkomsten in een dissertatie in het openbaar te verdedigen. Het PhD-onderzoek heeft betrekking op en is gerelateerd aan de genoemde Friese hotspots: water, dairy, energie, duurzaamheid, meertaligheid, gaming, toerisme, leefbaarheid, life sciences. RUG/CF zet deze activiteiten voort in de Graduate School en gaat zich profileren met het overkoepelende thema “Future challenges and solutions”.

De culturele en economische hotspots zijn vastgesteld in de Kennisagenda Fryslân en goedgekeurd door de ministers van Onderwijs & Wetenschappen en van Economische Zaken.

PhD vacatures

Openstaande vacatures

Onderwijsprogramma

De Graduate School verzorgt de selectie van de kandidaten en is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma, waarin de deelnemers onder meer worden geconfronteerd met wetenschapsfilosofie en getraind worden in de meest actuele methoden en technieken van onderzoek. De PhD-school ziet er op toe dat de kandidaten een research proposal maken dat goedkeuring verdient, dat er een promotor gezocht wordt en dat de voortgang van het onderzoek wordt gemonitord.

Campus Fryslân

De promovendi verrichten hun onderzoek aan de Campus Fryslân. Zij kunnen gebruik maken van onderzoeksfaciliteiten van instellingen in Leeuwarden, van de RUG of van andere universiteiten. De verdediging van het proefschrift vindt plaats in Leeuwarden. Met andere faculteiten en universiteiten worden afspraken gemaakt over de revenuen die een promotie oplevert.

Eerste promotieceremonie RUG/Campus Fryslân

In onderstaande video een impressie van de eerste promotieceremonie bij RUG/Campus Fryslân, in de Oranjezaal van het stadhuis van Leeuwarden. Voorafgaand aan de promotieceremonie vond nog een speciaal moment plaats. Manon Borst, directrice van het Martena Museum te Franeker, overhandigde namens burgemeester Eduard van Zuijlen, van Franekeradeel, de eeuwenoude pedelstaf van de Universiteit van Franeker aan Leeuwarder burgemeester Ferd Crone. De pedelstraf symboliseert de academische traditie van de provincie Fryslân. Het cortège, geleid door de pedel van de Rijksuniversiteit Groningen, raakte tijdens de promotieceremonie de geschiedenis door het passeren van de pedelstaf van de Universiteit van Franeker.

Laatst gewijzigd:20 april 2018 15:14
printView this page in: English