Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams Appel

23 - Uiteenlopende ontwikkelingspaden

aflevering 23/2008

Uitzending:
Donderdag 6 november 2008 op TV Noord om 18.44 uur, herhaling ieder uur vanaf 20.44 uur

  Samenvatting

Longitudinaal onderzoek is onderzoek waarbij op steeds dezelfde manier herhaaldelijk metingen plaatsvinden om een ontwikkeling in kaart te brengen. Sinds 2001 houden wetenschappers van het UMCG /RUG zich bezig met een dergelijk onderzoek, genaamd TRAILS (Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey).

  De bijna 3000 jongeren die aan dit project meewerken waren tijdens de eerste meting 11 jaar. Tot hun 25e worden ze elke twee jaar opnieuw onderworpen aan allerlei metingen, moeten ze vragenlijsten invullen en staan ze DNA af. Ook ouders, leerkrachten en klasgenoten worden als informant gebruikt om de ontwikkelingspaden van de jongeren in kaart te brengen. Met al deze gegevens ontstaat een uitgebreide databank, die kan worden gebruikt om oorzaken en gevolgen van vooral geestelijke gezondheidsproblemen te bestuderen.

Onderzoeksleider Hans Ormel, hoogleraar Psychiatrie, i.h.b. de sociale psychiatrie, aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), vertelt in Adams Appel waarom longitudinaal onderzoek op deze gebieden zoveel kennis kan opleveren en waarom het zo belangrijk is dat van de oorspronkelijke groep deelnemers er zo weinig mogelijk afhaken.

Esther Bouma vertelt over haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling van depressies bij jongeren. Hiervoor maakt ze uitgebreid gebruik maakt van de verzamelde gegevens van TRAILS.

Gasten

Universitair Centrum Sociale Psychiatrie

drs. E.M.C. Bouma, Universitair Centrum Sociale Psychiatrie

Extra video's

Over TRAILS - Vera van Wijnen, RUG-student geneeskunde, deelnemer aan TRAILS-onderzoek

Over onderzoek naar pesten binnen Trails - Dr. Andrea de Winter

Over afstuderen op het thema pesten bij kinderen - Gijs Huitsing, RUG-student sociologie

Over neuropsychologisch onderzoek binnen TRAILS - Sarai Boelema

Links

TRAILS - het onderzoek van lichamelijke en geestelijke gezondheid van bijna 2900 kinderen op weg naar de volwassenheid in Noord-Nederland!

Programmamaker

Willem Peter Meeuwissen

Eindredactie en productie

Willem Peter Meeuwissen voor  Castel Mediaproducties

Montage

Richard van Mancius , My Facilities

Hoofdredactie

Nyckle Swierstra, Rijksuniversiteit Groningen

Informatie

Nyckle Swierstra

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 11:20