Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningen

Hacquebord, prof.dr. Louwrens

Louwrens Hacquebord
Louwrens Hacquebord

Louwrens Hacquebord is emeritus-hoogleraar Arctische en Antarctische studiën en voormalig directeur van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van archeologie, geschiedenis en fysische geografie. Hij bestudeert onder meer (de gevolgen van) het smelten van de poolkappen.

Hacquebord studeerde Fysische geografie aan de Universiteit Utrecht en Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hacquebord is actief in de International Arctic Science Committee (IASC), waarvan hij van 2000 tot 2008 vice-voorzitter was. Hacquebord is enkele tientallen keren naar het poolgebied geweest om de resten van de nederzettingen van de Noordse Compagnie te onderzoeken. Recentelijk is hij met de Koninklijke Marine nog op expeditie naar Jan Mayen geweest. In januari 2015, de maand waarin het Arctisch Centrum 45 jaar bestaat, verscheen van hem Wildernis, woongebied en wingewest: een geschiedenis van de poolgebieden.

Video

Eerder in het nieuws

RUG-artikel
RUG-artikel

Contact en meer informatie

Zie medewerkerspagina

Publicaties

2016

Hacquebord, L., & Avango, D. (2016). Industrial heritage sites in Spitsbergen (Svalbard), South Georgia and the Antarctic Peninsula: Sources of historical information. Polar Science, 10(3), 433-440.
Hacquebord, L. (2016). High North, Low Tension? De Noordpool op de politieke agenda. Atlantisch Perspectief, 2016(2).

2015

Hacquebord, L. (2015). Wildernis, woongebied en wingewest. Een geschiedenis van de poolgebieden. Atlas-Contact.
Hacquebord, L. (2015). Meer en meer een gewone oceaan: Het Spitsbergenverdrag (1920) gaat een belangrijke rol spelen. In K. Klerx, & I. Roodbergen (Eds.), Dreigingen van de komende veertig jaar: Jubileumboek 1975-2015 (pp. 75-77). (JASON magazine; Vol. jaargang 40, No. 4). Leiden: Stichting Jason.

2014

Hacquebord, L. (2014). Three Centuries of Whaling and Walrushunting in Svalbard and its impact on the Arctic Ecosystem. In Animals: Themes in Environmental History (Vol. 4, pp. 58-63)
Hacquebord, L. (2014). De Noordse Compagnie: Opkomst, bloei en ondergang (1614-1642). Walburg Pers.

2012

Hacquebord, L. (2012). The History of Exploitation of the Atlantic Arctic and its Geopolitical Consequences. In L. Hacquebord (Ed.), LASHIPA. History of Large Scale Resource Exploitation in the Polar Areas. (pp. 127). (Circumpolar Studies; No. 8). Groningen: Barkhuis Publishing.
Hacquebord, L. (2012). LASHIPA: History of Large Scale Resource Exploitation in Polar Areas. (Circumpolar studies; Vol. 8). Groningen: Barkhuis Publishing.

2011

Avango, D., Hacquebord, L., Aalders, Y., De Haas, H., Gustafsson, U., & Kruse, F. (2011). Between markets and geo-politics: natural resource exploitation on Spitsbergen from 1600 to the present day. Polar Record, 47(240), 29-39. https://doi.org/10.1017/S0032247410000069
Hacquebord, L. (2011). Review of C. Ian Jackson (ed.) The Arctic Whaling Journals of William Scoresby the Younger. Volume II: The Voyages of 1817,1818 and 1820. Hakluyt Society, London. International Journal of Maritime History, XXII(2).

2010

Starkov, V. F., Hacquebord, L., & Avango, D. (2010). Archaeological Studies at Svalbard Archipelago according to IPY Programme. In Changes of Natural Environment and Climate; natural and possible consequent human-induced catastrophes. (pp. 301 - 307). Moscow: IG Russian Academy of Sciences.
Hacquebord, L. (2010). The Dutch Contribution to the Second International Polar Year 1932-1933. In Barr, & C. Lüdecke (Eds.), The History of the International Polar Years (IPYs). From Pole to Pole (pp. 184 - 190). Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer.
de Haas, H. R., Hacquebord, L., Steenhuisen, F., & Bolhuis, E. (2010). LASHIPA 7: Archaeological expedition on Spitsbergen, July 4-12, 2009. Groningen: Arctic Centre.
Hacquebord, L. (2010). Wedloop naar de Noordpool. De ontdekkingsgeschiedenis van het noordpoolgebied. Groniek. Historisch Tijdschrift, 43(186), 51 - 64.
Hacquebord, L. (2010). English and Dutch whaling stations in Spitsbergen (Svalbard) in the 17th Century. In J. E. Ringstad (Ed.), Whaling and History III: Papers presented at a symposium in Sandefjord on the 18th and 19th June 2009 (pp. 59 - 68). (= Publikasjon nr. 33 Kommandør Chr. Christensens Hvalfangst Museum). Sandefjord: Kommandør Chr. Christensens Hvalfangst Museum.
Hacquebord, L., & Loeng, H. (2010). Arctic Science Summit Week (ASSW) 2009. In V. Rachold, S. Bowden, & M. Pit (Eds.), International Arctic Science Committee 08/09 Bulletin (pp. 38 - 39). Potsdam: IASC.
Hacquebord, L. (2010). Noordelijk Zeekleilandschap. In Het Nederlandse landschap. Een historisch geografische benadering (pp. 16 - 31). (10e herzie). Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
Hacquebord, L. (2010). Op zoek naar het Land van de Grote Beer. Kleio, 51(2), 4 - 9.
Hacquebord, L. (2010). Op walvisjacht naar Spitsbergen. Een hachelijke onderneming in de Noordelijke IJszee, 1774-1778. Zutphen: Walburg Pers.
Hacquebord, L. (2010). The Netherlands; Beset in the Ice of the Kara Sea. In S. Bar, & C. Lüdecke (Eds.), The History of the International Polar Years (IPYs), From Pole to Pole (pp. 63 - 71). Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer.
Hacquebord, L., & Aalders, Y. I. (2010). Cross-cultural contacts between European whalers and Russian hunters. In C. Westerdahl (Ed.), A Circumpolar Reappraisal: The Legacy of Gutorm Gjessing (1906-1979). (pp. 111 - 121). (BAR International Series; No. 2154). Oxford: s.n..

2009

Avango, D., & Hacquebord, L. (2009). LASHIPA 5 - the archaeology of natural resource exploitation and geo-politics on Svalbard. In A. Thoren (Ed.), Swedish Polar Research Secretariat Yearbook 2008 Stockholm: Polarforskningssekretariatet / Swedish Polar Research Secretariat.
Hacquebord, L., & Avango, D. (2009). Settlements in an Arctic Resource Frontier Region. Arctic Anthropology, 46(1-2), 25-39.
Hacquebord, L. (2009). L'exploitation des ressources naturelles en Arctique a toujours ete conduite jusqu'a l'epuisement des stocks. In The Call of the Poles. 100 prominent people worldwide commit to saving the poles (pp. 94 - 95). Paris: Le Cercle Polaire Publishing.
Hacquebord, L. (2009). Back to the Future. The Past, Present and Future Resource Development in a Changing Arctic. Journal of Northern Studies, 2, 9-23.
Hacquebord, L. (2009). Kopenhagen en de toekomst van het Noordpoolgebied. Internationale Spectator, 63(11), 562 - 565.
Hacquebord, L. (2009). Resource Exploitation and Navigation in a Changing Arctic. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 69(3), 655 - 688.
Hacquebord, L. (2009). Review. International Journal of Maritime History, 21(2), 413 - 414.
Hacquebord, L. (2009). Polar Archaeology Network. IASC 07/08 Bulletin, 54 - 56.
Aalders, Y. I., Avango, D., DePasqual, S., de Haas, H., Hacquebord, L., Gustafsson, U. I., ... Kruse, F. (2009). Lashipa 5: Archaeological Expedition on Spitsbergen 27 July-17 August. GIA (Groninger Instituut voor Archeologie).

2008

Avango, D., & Hacquebord, L. (2008). The history and heritage of natural resource exploitation in the Arctic and Antarctic: the LASHIPA project. Patrimoine de l'industrie, 19, 7 - 16.
Hacquebord, L. (2008). Smeerenburger spek en Groenlandse traan. Nederlandse walvisvaart in het Arctisch gebied. In D. Veerman (Ed.), Tegenpolen. Op expeditie naar contrastrijke poolgebieden. (pp. 79 - 88). (-; No. -). Zutphen: Walburg Pers.
Hacquebord, L., & Veerman, D. (2008). Van muthe naar waarheid. Beelden van het poolgebied in historisch perspectief. In D. Veerman (Ed.), Tegenpolen. Op expeditie naar contrastrijke poolgebieden. (pp. 11 - 17). (-; No. -). Zutphen: Walburg Pers.
Hacquebord, L., & Boschman, N. (2008). A Passion for the Pole. Ethological Research in Polar Regions. (4 ed.) (Circum Polarstudies). Groningen: Barkhuis Publishing.
Hacquebord, L. (2008). The Geographical Approach of Carl Linnaeus on his Lapland Journey. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 29(1 \& 2), 85 - 102.
Hacquebord, L. (2008). Klimaatverandering en geopolitiek in de Arctis. Geografie, 17(9), 26 - 28.
Aalders, Y. I., & Hacquebord, L. (2008). Europese walvisvaarders en Russische jagers in Green Harbour, Spitsbergen. Paleo-aktueel, 19, 210 - 215.
Hacquebord, L. (2008). The little bird and the big whale. In L. Hacquebord, & N. Boschman (Eds.), A Passion for the Pole. Ethological Research in Polar Regions (pp. 85 - 102). (Circumpolar Studies; No. 4). Groningen: Barkhuis Publishing.

2007

Hacquebord, L. (2007). International Polar Year (2007-2008). Wereldwijde aandacht voor de poolstreken. Geografie, 16(3), 10 - 13.
Avango, D., & Hacquebord, L. (2007). LASHIPA-3. Industry and its impacts in the polar areas from 1600 till present. In Årsbok / Yearbook 2006 (pp. 62-66). Stockholm: Polarforskningssekretariatet / Swedish Polar Research Secretariat.
Hacquebord, L. (2007). Winsum 950; het verhaal van het landschap. In J. Tersteeg (Ed.), Winsum 1057-2007 (pp. 11-33). Winsum: Stichting Historische Uitgaven.
Avango, D., Bekooy, L., Hacquebord, L., & Hartnell, C. (2007). LASHIPA 2. Archaeological expedition on Svalbard, August 8-20, 2005. Groningen: Arctisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen.

2006

Hacquebord, L. (2006). Recensie van: Jaapjan Zeeberg, Into the ice sea: Barents' wintering on Novaya Zemlya - A renaissance voyage of discovery. Arctic, Journal of the Arctic Institute of North America, 2, 228 - 229.
Hacquebord, L. (2006). The ecological impact of whaling and walrus hunting in Spitsbergen. In V. Starkov (Ed.), Spitsbergen in the history research works (pp. 351 - 365). Moscow: World Scientific Publishing.
Hacquebord, L. (2006). Two centuries of bowhead whaling around Spitsbergen; its impact on the arctic fauna. In J. E. Ringstad (Ed.), Whaling and history II. New Perspectives (pp. 87 - 94). Sandefjord Norway: Kommandør Chr. Christensens Hvalfangst Museum.

2005

Hacquebord, L. (2005). Hout vrede met de mense en oorlog met de vis. Drie walvisvaartjournalen en een memoriael van Fedde Jansz Visser. Een nieuwe Chronyke van het Schermereiland, 2, 104 - 115.
Hacquebord, L. (2005). Drie bijdragen (Barents, Willem; Bowhead (Greenland Right) Whale; Carthography). In M. Nuttall (Ed.), Encyclopedia of the Arctic, Volume 1, A-F London, New York: Routledge.
Hacquebord, L. (2005). Bedreiging van het Nederlands erfgoed in het poolgebied. In L. Akveld (Ed.), Koersvast. Vijf eeuwen navigatie op zee (pp. 190 - 201). Zaltbommel: Aprilis.
Hacquebord, L. (2005). Recensie van: Willem van der Does, "Storms, Ice and Whales. The Antarctic Adventures on a Norwegian Whaler". Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 2, 203 - 204.
Hacquebord, L. (2005). Drie bijdragen (Amy van Marken en het Arctisch Centrum, De grenzeloze mogelijkheden van het Arctisch Centrum en Twenty-five years of multi-disciplinary research into the 17th century whaling settlements in Spitsbergen). In J. W. Veluwenkamp, L. Hacquebord, & N. Boschman (Eds.), Het topje van de ijsberg. 35 jaar Arctisch Centrum (1970-2005) Groningen: Barkhuis Publishing.
Boschman, N., Hacquebord, L., & Veluwenkamp, J. W. (Eds.) (2005). Het topje van de ijsberg: 35 jaar Arctisch centrum (1970-2005). (Volume 2 ed.) Groningen: Barkhuis Publishing.
Hacquebord, L. (2005). Twee bijdragen (Vlamingh, Willem de; Whaling, Historical). In M. Nuttall (Ed.), Encyclopedia of the Arctic, Volume 3, O-Z, Index London, New York: Routledge.

2004

Hacquebord, L. (2004). The Jan Mayen Whaling Industry. In S. Skreslet (Ed.), Jan Mayen Island in Scientific Focus (pp. 229 - 238). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
Hacquebord, L. (2004). The Jan Mayen whaling industry - Its exploitation of the Greenland right whale and its impact on the marine ecosystem. In S. Skreslet (Ed.), Jan Mayen Island in Scientific Focus (pp. 229-238). (NATO Science Series IV Earth and Environmental Sciences; Vol. 45). DORDRECHT: Springer.
Hacquebord, L. (2004). Permanence in diversity: A life in the service of Arctic Biological Research. In L. Hacquebord, & N. Boschman (Eds.), Permanence in Diversity: Netherlands Ecological Research on Edgeøya, Spitsbergen (pp. 1 - 14). Groningen: Barkhuis Publishing.
Hacquebord, L. (2004). Dutch cultural heritage in the Arctic. In S. Barr, & P. Chaplin (Eds.), Cultural heritage in the Arctic and Antarctic Regions (pp. 73 - 78). Lørenskog: ICOMOS International Polar Heritage Committee.
Hacquebord, L. (2004). Archeologitsjeskie i kartografitsjeskie aspekty rannich roessko-gollandskich torgovych svjazej na Roesskom Severe' [Archeologische en kartografische aspecten van de vroege Russisch-Nederlandse handelsbetrekkingen in het Russische Noorden]. In J. W. Veluwenkamp, J. N. Bespjatych, & L. D. Popova (Eds.), Niderlandy i Severnaja Rossija [De Nederlanden en Noord-Rusland] (pp. 7 - 13). St. Petersburg State University.
Boschman, N., & Hacquebord, L. (Eds.) (2004). Permanence in diversity: Netherlands Ecological Research on Edgeøya, Spitsbergen. Groningen: Barkhuis Publishing.
Hacquebord, L., Steenhuisen, F., & Waterbolk, H. T. (2004). English and Dutch Whaling Trade and Whaling Stations in Spitsbergen (Svalbard) before 1660. International Journal of Maritime History, 2, 117 - 134.

2003

Hacquebord, L. (2003). Recensie van: M. Beardsley, Deadly Winter. The Life of Sir John Franklin (London: Chatham Publishing, 2002), 272 pp., ill. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 2, 197 - 198.
Hacquebord, L. (2003). Walvisvangst en traankokerijen in de Bellsund op Spitsbergen. In L. Akveld, F. Broeze, F. Gaastra, G. Jackson, & W. F. J. Mörzer Bruyns (Eds.), In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden (pp. 270 - 281). Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Hacquebord, L. (2003). Recensie van: J. Navas Lund, Whaling Masters and Whaling Voyages Sailing from American Ports. A Compilation of Sources (New Bedford, Massachusetts: New Bedford Whaling Museum), 2001, 746 pp. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 2, 208 - 208.

2002

Hacquebord, L. (2002). De eerste hoofdstukken uit de Amerikaanse geschiedenis. Groniek, Historisch Tijdschrift, 156, 305 - 320.
Hacquebord, L. (2002). Boven en onder het maaiveld. Noorderbreedte, 6, 3 - 4.
Hacquebord, L. (2002). Terpenonderzoek in de 21ste eeuw. Noorderbreedte, mrt-april, 42 - 44.
Hacquebord, L. (2002). Ruilen doet huilen in Sauwerd. Noorderbreedte, mei, 30 - 32.
Hacquebord, L. (2002). Cultuurbarbaren? Noorderbreedte, januari, 38 - 39.
Hacquebord, L. (2002). Wetenschap en commercie. Noorderbreedte, 6, 35.

2001

Hacquebord, L. (2001). 'Ruilen doet huilen in het land van Sauwerd', in: Landschap in de steigers. Noorderbreedte, 30 - 39.
Hacquebord, L. (2001). Archeologische verkenningen in de monding van de Noordelijke Dvina in het noorden van Rusland. Paleo-aktueel, 12, 139 - 143.
Hacquebord, L. (2001). recensie: R.J. Campbell (ed.), The Discovery of the South Shetland Islands 1819-1820. The Voyages of the Brig 'Willeams'1819-1829 as recorded in contemporary documents and the Journal of MIdshipman C.W. Poynter (ISBN 0-904180-62-X). Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 2, 189 - 191.
Hacquebord, L. (2001). Wetenschap en commercie. Noorderbreedte, 34.
Hacquebord, L. (2001). Malta: een omwenteling in de archeologie. Noorderbreedte.
Hacquebord, L. (2001). Basken en Nederlanders aan boord van 17de eeuwse walvisvaarders, een wereld van verschil? In A. H. Huussen, J. de Jong, & G. H. A. Prince (Eds.), Cultuurcontacten (pp. 37 - 48). Groningen: Historische Studies IV.
Hacquebord, L. (2001). Three Centuries of Whaling and Walrus Hunting in Svalbard and its Impact on the Arctic Ecosystem. Environment and History, 2, 169 - 185. https://doi.org/10.3197/096734001129342441
Hacquebord, L. (2001). An archaeological survey in the Delta of the Northern Dvina in Russia. Circumpolar Journal, 2, 16 - 28.
Hacquebord, L. (2001). Vergaderen in de sneeuw van Ilaquit, Nunavit, Canada. Circumpolar Journal, 2, 38 - 41.

2000

Hacquebord, L. (Ed.) (2000). Redactie van Polar Research. Polar Research, 19(2).
Hacquebord, L., & Mörzer Bruyns, W. F. J. (2000). Nederlandse en Belgische wetenschappelijke poolreizen van na 1875. Een overzicht. Scientiarum Historia, 1-2, 161 - 171.
Weslawski, J. M., & Hacquebord, L. (2000). Greenland whales and walruses in the Svalbard food web before and after exploitation. Oceanologia, 1, 37 - 56.
Hacquebord, L., Steenhuisen, F., Waterbolk, H. T., & Prummel, W. (2000). Archeologisch onderzoek rond de Bellsund, Spitsbergen. Paleo-aktueel, 11, 110 - 115.
Hacquebord, L., & de Korte, J. (2000). Een biologisch-archeologische verkenning van de noordkust van Peary Land, Groenland. Paleo-aktueel, 11, 26 - 31.
Hacquebord, L., & de Korte, J. (2000). Op zoek naar de independence cultuur in Pearyland, Groenland. Circumpolar Journal, 2, 22.

1999

Hacquebord, L. (1999). Redactie. Circumpolar Journal, 13, 1 - 105.
Hacquebord, L. (1999). The hunting of the Greenland right whale in Svalbard, its interaction with climate and its impact on the marine ecosystem. Polar Research, 18(2), 375 - 382. https://doi.org/10.3402/polar.v18i2.6598
Hacquebord, L. (1999). The first wintering on Jan Mayen. Circumpolar Journal, 13, 70 - 81.
Hacquebord, L. (1999). Onderwierum, een tweeduizend jaar oud cultuurlandschap in het Groninger land. Zo as 't was. Tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum, 3, 22 - 30.
Hacquebord, L. (1999). Recensie van: P. Boon: Bouwers van de zee. Zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720, Den Haag, 1996. De zeventiende eeuw: cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 1, 157 - 158.
Hacquebord, L. (1999). Confrontatie: Munsterweg in Winsum. Noorderbreedte, 3, 20 - 21.
Hacquebord, L. (1999). Recensie van: S.J. Woodlin, M. Marquiss, Ecology of Artic environments, Oxford 1997. Journal of Quaternary Science, 3, 287 - 288.
Hacquebord, L. (1999). Jan Mayen; its early story. Circumpolar Journal, 13, 44 - 69.
Hacquebord, L. (1999). Report of an archaelogist on Jan Mayen. Circumpolar Journal, 13, 82 - 92.
Hacquebord, L. (1999). Niederländischer und deutscher Walfang im 17. Jahrhundert. In R. Bohn (Ed.), Nordfriesische Seefahrer in der früher Neuzeit (pp. 91 - 104). Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Hacquebord, L. (1999). Epilogue. Circumpolar Journal, 13, 102 - 105.
Hacquebord, L. (1999). Jan Mayen, a beacon in the middle of the North Atlantic Ocean. Circumpolar Journal, 13, 1 - 4.
Hacquebord, L. (1999). Help het Noorden verzuipt. Noorderbreedte, 3, 16 - 19.

1998

Hacquebord, L. (1998). Arktisk historie. Recensie van Thor B. Arlov, Svalbards historie, 1596-1996, Oslo: 1996. Heimen, 2, 145 - 147.
Hacquebord, L. (1998). Willem Barentsz' inheritance; four hundred years of commercial exploration of the Atlantic Artic. In B. Silkens (Ed.), Proceedings International Willem Barentsz Symposium 1997 (pp. 18 - 21). Harlingen: Flevodruk.
Hacquebord, L., & Steenhuisen, F. (1998). Een nucleaire nachtmerrie. Arctica, 3, 4 - 10.

1997

Hacquebord, L. (1997). Whaling Stations as Bridgeheads for Exploration of the Arctic Regions in the Sixteenth and Seventeenth Century. In J. Everaert, & J. Parmentier (Eds.), International Conference on shipping, factories and colonization (Brussels, 24-26 November 1994) (pp. 289 - 297)
Hacquebord, L., & Steenhuisen, F. (1997). Het Noordpoolmilieu; een rapport over de stand van zaken. Circumpolar Journal, 2, 10 - 19.

1996

Hacquebord, L., & van Leunen, P. (1996). 400 Jaar Willem Barentsz. Harlingen: Flevodruk.
Hacquebord, L. (1996). De arctische walvisvaart. In P. van Leunen, & L. Hacquebord (Eds.), 400 Jaar Willem Barentsz (pp. 102 - 110). Harlingen: Flevodruk.
Hacquebord, L. (1996). Het Behouden Huys. Mens & Wetenschap, 2, 122 - 127.
Hacquebord, L., Stokman, F. N., & Wasseur, F. W. (1996). The Directors Of The Chambers Of The 'Noordse Compagnie', 1614-1642, And Their Networks In The Company. In C. Lesger, & L. Noordegraaf (Eds.), Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times (pp. 245 - 251). s.n..
Haartsen, T., & Hacquebord, L. (1996). 400th anniversary of the discovery of Spitsbergen by the Dutch explorer Willem Barentsz. s.n.
Hacquebord, L. (1996). Vier eeuwen fascinatie. Spiegel historiael, 31, 372 - 377.
Hacquebord, L. (1996). Recensie van P.U. Jepsen, Harpuner i Arktis. Hvalfangst ved Svalbard i 16-årene, Esbjerg, 1994. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 1, 60 - 62.
Haartsen, T., & Hacquebord, L. (1996). 400th Anniversary of the discovery of Spitsbergen by the Dutch explorer Willem Barentsz. In EPRINTS-BOOK-TITLE Groningen: s.n..
Hacquebord, L. (1996). De coninck van Nova Sembla. In P. van Leunen, & L. Hacquebord (Eds.), 400 Jaar Willem Barentsz (pp. 75 - 82). Harlingen: Flevodruk.
Hacquebord, L. (1996). Willem Barentsz 1596-1996. In P. van Leunen, & L. Hacquebord (Eds.), 400 Jaar Willem Barentsz (pp. 6 - 8). Harlingen: Flevodruk.
de Graaf, T., Hacquebord, L., Knol, M., & Veluwenkamp, J. W. (1996). Siberië. Circumpolar Journal, 3-4.
Haartsen, T., & Hacquebord, L. (1996). 400th anniversary of the discovery of Spitsbergen by the Dutch explorer Willem Barentz. s.n.
Hacquebord, L. (1996). Op zoek naar het Behouden Huys. In P. van Leunen, & L. Hacquebord (Eds.), 400 Jaar Willem Barentsz (pp. 83 - 92). Harlingen: Flevodruk.

1995

Hacquebord, L., de Korte, J., & Veluwenkamp, J. W. (1995). Introduction: Man and the Barents Sea Ecosystems. Arctic, 48(3), R3-R4. https://doi.org/10.14430/arctic1242
Hacquebord, L. (1995). In Search of Het Behouden Huys: A Survey of the Remains of the House of Willem Barentsz on Novaya Zemlya. Arctic, 48(3), 248-256. https://doi.org/10.14430/arctic1246
Hacquebord, L. (1995). Nederlandse poolkringen: honderdvijfentwintig jaar Nederlands onderzoek in poolgebieden. s.n.

1994

HACQUEBORD, L., & LEINENGA, N. V. (1994). THE ECOLOGY OF THE GREENLAND WHALE IN RELATION TO WHALE-HUNTING AND CLIMATE CHANGES IN THE 17TH-CENTURY AND 18TH-CENTURY. Tijdschrift voor Geschiedenis, 107(3), 415-438.

1993

BLANKESTEIJN, H., & HACQUEBORD, L. (1993). GOD AND THE ARCTIC SURVIVORS. New scientist, 138(1867), 38-42.

1991

de Korte, J., Hacquebord, L., & Prins, H. H. T. (1991). Introduction: Life in the Polar Winter - Strategies of Survival. Arctic, 44(2), R3-R4.
Hacquebord, L. (1991). Five Early European Winterings in the Atlantic Arctic (1596-1635): A Comparison. Arctic, 44(2), 146-155.

1989

Hacquebord, L., Leinenga, J. R., & Korte, K. D. (1989). Nederlanders in de poolwinter. Groningen: s.n.

1987

Kleyn, E., & Hacquebord, L. (1987). Walvicon: aanzet tot een iconografie van de walvisvaart, 1580-1770. In EPRINTS-BOOK-TITLE (5 ed.). Groningen.
Hacquebord, L., & Vaughan, R. (1987). Between Greenland and America: cross-cultural contacts and the environment in the Baffin Bay area. In EPRINTS-BOOK-TITLE (10 ed.). Groningen.
Laatst gewijzigd:23 januari 2019 15:13
printView this page in: English