Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningen

Brouwer, prof.dr. Jan

Jan Brouwer
Jan Brouwer

Jan Brouwer studeerde rechten en geschiedenis in Groningen. Sinds 2005 is hij hoogleraar Algemene Rechtswetenschap. Hij richt zich op vraagstukken over openbare orde en veiligheid. Brouwer is lid van de bezwaarschriftencommissie van het Ministerie van VWS, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te Assen en Honorair Consul van Frankrijk in Groningen. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Brouwer heeft zich uitgebreid gemengd in de discussies over voetbalsupporters en de voetbalwet en over de invoering van de wietpas, die volgens hem juridisch onhoudbaar is. Hij publiceert al sinds 1996 over (drugs)overlast en de bestuurlijk-juridische aanpak daarvan. Volgens Brouwer is gereguleerde wietteelt, door veel burgemeesters van grote steden gewenst om overlast en criminaliteit te voorkomen, juridisch mogelijk. VN-verdragen over drugs en het Schengen-verdrag zouden daarvoor ruimte bieden. De regulering van wietteelt op basis van gezondheidsargumenten is goed te verkopen, aldus Brouwer.

Brouwer is ook actief in het aardbevingendebat. Hij buigt zich over de juridische consequenties voor de betrokken partijen en de mogelijkheden voor de gedupeerden. Brouwer bepleit een voorlopige stopzetting van de aardgaswinning in Groningen. Volgens hem worden door de gaswinning mensenrechten geschonden. De Nederlandse Staat moet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op het grondrecht op veiligheid door de Groninger gaswinning, vindt Brouwer.

Video

Eerder in het nieuws

RUG-artikel
RUG-artikel

2018

Brouwer, J. G., Roorda, B., & Wierenga, A. J., (2018). Case note: ECLI:NL:RBOBR:2018:2894: AB 2018/377, No. ECLI:NL:RBOBR:2018:2894, Jun 14, 2018.
Koornstra, J., & Brouwer, J. (2018). Het verbieden van Outlaw Motorcycle Gangs: Een effectieve maatregel? Ars Aequi, 67(9), 696-700. [AA20180696].
Brouwer, J., & Bruijn, L. M., (2018). Case Note: ECLI:NL:RVS:2018:738: AB 2018/213, No. 201701996/1/A3, No. ECLI:NL:RVS:2018:738, Mar 14, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2018, No. 25).
Koornstra, J., Roorda, B., Vols, M., & Brouwer, J. G. (2018). Bevoegdheid minister om OMG te verbieden. Openbareorde.nl .
Brouwer, J. G., & Huls, C. E., (2018). Case note: ECLI:NL:HR:2017:2634: AB 2018/61, No. ECLI:NL:HR:2017:2634, Oct 17, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2018, No. 9).
Brouwer, J. G., & Koornstra, J., (2018). Case note: ECLI:NL:RBMNE:2017:6241: AB 2018/60, No. ECLI:NL:RBMNE:2017:6241, Dec 20, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2018, No. 8).
Post, C., Brouwer, J., & Vols, M. (2018). Regulation of Prostitution in the Netherlands: Liberal Dream or Growing Repression? European Journal on Criminal Policy and Research, 1-20. DOI: 10.1007/s10610-018-9371-8
Brouwer, J. G., & Koornstra, J. (2018). Bandidos verbod aanleiding voor veel misverstanden. Openbareorde.nl .
Bruijn, L. M., Vols, M., & Brouwer, J. G. (2018). Home closure as a weapon in the Dutch war on drugs: Does judicial review function as a safety net? International Journal of Drug Policy, 51, 137-147. DOI: 10.1016/j.drugpo.2017.08.003

2017

Brouwer, J. G., & Post, C., (2017). Case note: ECLI:RVS:2017:1317: AB 2017/344, No. ECLI:RVS:2017:1317, 6 p., May 17, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 39).
Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M., (2017). Case Note: ECLI:NL:RVS:2017:634: AB 2017/330, No. ECLI:NL:RVS:634, Mar 10, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 38).
Roorda, B., Brouwer, J., & Schilder, J. (2017). Naar een nieuwe demonstratiewet: Pleidooi voor een grondige herziening van de Wet openbare manifestaties. Nederlands Juristenblad, 2017(30), 2157-2164. [NJB 2017/1646].
Brouwer, J. G., & Roorda, B., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:668: AB 2017/230, No. ECLI:NL:HR:2017:668, Apr 11, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 28).
Brouwer, J., & Roorda, B., (2017). Case note: ECLI:NL:RBOBR:2017:2241: AB 2017/227, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:2241, Apr 14, 2017. (AB Rechtspraak Kluwer; Vol. 2017, No. 27).
Brouwer, J. G., & Roorda, B., (2017). Case note: ECLI:NL:RBDHA:2017:1704: AB 2017/211, No. ECLI:NL:RBDHA:2017:1704, Feb 23, 2017. (AB Rechtspraak Kluwer; Vol. 2017, No. 25).
Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M., (2017). Case note: ECLI:NL:RVS:2017:294: AB 2017/214, No. ECLI:NL:RVS:2017:294, Feb 08, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrechtspraak; Vol. 2017, No. 26).
Brouwer, J. G., & Huls, C. E., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2766: AB 2017/84, No. ECLI:NL:HR:2016:2766, Dec 06, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 10).
Brouwer, J. G., & Huls, C. E., (2017). Case note: ECLI:NL:GHAMS:2016:5640: AB 2017/85, No. ECLI:NL:GHAMS:2016:5640, Nov 07, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 10).
Brouwer, J. G., & Huls, C. E., (2017). Case note: ECLI:NL:GHAMS:2016:5533: AB 2017/86, No. ECLI:NL:GHAMS:2016:5533, Aug 11, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 10).
Brouwer, J., & Roorda, B. (2017). Openbare orde geen argument om Turkse minister het spreken te beletten: Wat u niet wilt dat u geschiedt... Openbareorde.nl .
Brouwer, J. G., & Koornstra, J., (2017). Case note: ECLI:CE:ECHR:2016:1027JUD000469611 (Les Authentiks en Supras Auteuil 91 vs. Frankrijk ): AB 2017/72, No. ECLI:CE:ECHR:2016:1027JUD000469611, Oct 27, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 9).
Roorda, B., & Brouwer, J. G., (2017). Case note: ECLI:NL:RBAMS:2016:8060: AB 2017/44, No. ECLI:NL:RBAMS:2016:8060, Dec 08, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 5).
Post, C., & Brouwer, J. (2017). Wet regulering prostitutie of Wet deregulering thuisprostitutie? Nederlands Juristenblad NJB, 2017(4), 253-256. [NJB 2017/208].
Roorda, B., & Brouwer, J. G., (2017). Case note: ECLI:NL:RBDHA:2016:11985: AB 2017/25, No. ECLI:NL:RBDHA:2016:11985, Oct 06, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 3).
Brouwer, J. G., & Post, C., (2017). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:2833: AB 2017/12, No. ECLI:NL:RVS:2016:2833, Oct 26, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 2).
Brouwer, J., & Wierenga, A. J. (2017). Alles voor de goede zaak? Het Weertse noodbevel revisited. Openbareorde.nl .
Vols, M., Hof, J. P., & Brouwer, J. G. (2017). De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet: Onderzoek naar de werking van de Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet. (NILG Openbare Orde en Veiligheid; Vol. 9). Den Haag: Boom Juridisch.

2016

Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:2314: AB 2016/449, No. ECLI:NL:RVS:2016:2314, Aug 24, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 48).
Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:2401: AB 2016/450, No. ECLI:NL:RVS:2016:2401, Sep 07, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 48).
Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:2456: AB 2016/451, No. ECLI:NL:RVS:2016:2456, Sep 14, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 48).
Roorda, B., & Brouwer, J. G., (2016). Case note: ECLI:NL:RBDHA:2016:12148: AB 2016/445, No. AB 2016, 445, No. ECLI:NL:RBDHA:2016:12148, Oct 07, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 47).
Brouwer, J., & Wierenga, A. J. (2016). Noodbevel Weert: vrijheidsontneming niet toegestaan. Openbareorde.nl .
Wierenga, A. J., Roorda, B., & Brouwer, J. G. (2016). Misbruik noodrecht en schending demonstratierecht bij Sinterklaasintochten. Openbareorde.nl .
Brouwer, J. G., & Huls, C. E., (2016). Case note: ECLI:NL:HR:2015:3325: AB 2016/331, No. ECLI:NL:HR:2015:3325, Nov 17, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 35).
Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M., (2016). Case Note: ECLI:NL:RVS:2016:2097: AB 2016/370, No. ECLI:NL:RVS:2016:2097, Jul 27, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 39).
Brouwer, J. (2016). Wat is openbare orde: Bevoegdheden van burgemeester niet onbegrensd. Nederlands Juristenblad NJB, 2016(30), 2162-2169. [2016/1561].
Brouwer, J., & Bruijn, L. M., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:1506: AB 2016/274, No. ECLI:NL:RVS:2016:1506, Jun 01, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 30).
Brouwer, J. G., & Post, C., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:1639: AB 2016/244, No. ECLI:NL:RVS:2016:1639, Jun 15, 2016. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2016, No. 28).
Brouwer, J. G., & Wierenga, A. J., (2016). Case note: ECLI:NL:HR:2016:613: AB 2016/217, No. ECLI:NL:HR:2016:613, Apr 12, 2016. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2016, afl. 26, No. 217).
Brouwer, J. G., & Wierenga, A. J., (2016). Case note: ECLI:NL:HR:2016:614: AB 2016/218, No. ECLI:NL:HR:2016:614, Apr 12, 2016. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2016, afl. 26, No. 218).
Brouwer, J., & Wierenga, A. J., (2016). Case note: ECLI:NL:HR:2016:615: AB 2016/219, No. AB 2016, 219, No. ECLI:NL:HR:2016:615, Apr 12, 2016. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2016, afl. 26, No. 219).
Brouwer, J. G., & Post, C., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:1107: AB 2016/208, No. AB 2016/208, No. ECLI:NL:RVS:2016:1107, Apr 26, 2016. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2016, No. 25).
Brouwer, J. G., & Huls, C. E., (2016). Case note: ECLI:NL:HR:2015:3365: AB 2016/168, No. ECLI:NL:HR:2015:3365, Nov 24, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 19/20).
Post, C., Brouwer, J., & Vols, M. (2016). Actueel commentaar - Registratie van prostituees: De lokale registratieplicht voor prostituees in het licht van het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Jurisprudentie voor Gemeenten, 2016(5), 103-107.
Brouwer, J., & Roorda, B. (2016). Selectieve verontwaardiging over de vrijheid van meningsuiting. Openbareorde.nl .
Brouwer, J. G., & Huls, C. E., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:3462: AB 2016/143, No. ECLI:NL:RVS:2015:3462, Nov 11, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 16).
Bröring, H. E., & Brouwer, J. G., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:3578: AB 2016/82, No. ECLI:NL:RVS:2015:3578, Nov 18, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 8).
Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M., (2016). Case note: ECLI:NL:RBNNE:2016:331: AB 2016/207, No. 16/318, No. ECLI:NL:RBNNE:2016:331, Feb 01, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 24).
Brouwer, J. G., & van Kleef-Ruigrok, L. D., (2016). Case Note: ECLI:NL:RBMNE:2015:9448: AB 2016/240, No. ECLI:NL:RBMNE:2015:9448 , Dec 11, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 27).

2015

Brouwer, J., & Roorda, B., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:1569: AB 2015/374, No. AB 2015, 347, No. ECLI:NL:RVS:2015:1569, May 20, 2015. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2015, afl. 40, No. 374).
Brouwer, J., & Roorda, B., (2015). Case note: ECLI:NL:RBNHO:2015:4711: AB 2015/369, No. ECLI:NL:RBNHO:2015:4711, Jun 15, 2015. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2015, afl. 39, No. 369).
Brouwer, J. G., & Wierenga, A. J. (2015). Een ontaarde bevoegdheid: Het lichte bevel van artikel 172 lid 3 Gemeentewet. De Gemeentestem, 2015(7423), 310-317. [Gst. 2015/59].
Hesselman, M., & Brouwer, J. (2015). Gaswinning en het Recht op Veiligheid. Nederlands Juristenblad NJB, 2015(26), 1716-1723.
Roorda, B., Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2015). Evaluatie Wet openbare manifestaties. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Brouwer, J., & Roorda, B., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:923: AB 2015/198, No. AB 2015, 198, No. ECLI:NL:RVS:2015:923, Mar 25, 2015. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2015, afl. 25, No. 198).
Brouwer, J., & Roorda, B., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:899: AB 2015/193, No. AB 2015, 193, No. ECLI:NL:RVS:2015:899, Mar 25, 2015. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2015, afl. 24, No. 193).
Brouwer, J., & Roorda, B., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2014:3174: AB 2015/181, No. AB 2015, 181, No. ECLI:NL:RVS:2014:3174, Aug 27, 2014. (Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB); Vol. 2015, afl. 23, No. 181).
Hesselman, M., & Brouwer, J. (2015). Over de Voorlopige Voorziening in de Bodemzaak: Gaswinning tegen Wil en Dank. Terecht Gesteld, 48(3), 32-36.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2015). Case note:ECLI:NL:GHAMS:2014:3689 (: AB 2015/203, No. ECLI:NL:GHAMS:2014:3689, (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2015, No. 25).
Brouwer, J., & Schilder, A., (2015). Case note: ECLI:NL:RBMNE:2014:6907: AB 2015/88, No. ECLI:NL:RBMNE:2014:6907, (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2015, No. 11).
Brouwer, J., & Schilder, A., (2015). Case note: ECLI:NL:RBMNE:2015:911 (Art. 17 Landschapsverordening Utrecht geen doorkruising van Wro): AB 2015/435, No. ECLI:NL:RBMNE:2015:911, (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2015, No. 46).
Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2015). Gemeentelijke verordeningen. (4 ed.) (Ars Aequi cahier. Staats- en bestuursrecht; Vol. 1). Nijmegen: Ars Aequi.
Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2015). Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast. In A. van den Berg, J. van der Grinten, & J. Schilder (Eds.), Hoofdstukken openbare-orderecht Nijmegen: Ars Aequi.
Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2015). Over het domein van de burgerlijke rechter, Rechtspersoon gemeente als hoeder van woon- en leefklimaat. In R. J. N. Schlössels (Ed.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht: Het eeuwfeest van het arrest Noordwijkerhout-Guldemond Deventer: Wolters Kluwer.
Brainich, E., Brouwer, J., Muller, E. R., Rogier, L., & Schilder, J. (Eds.) (2015). Tekst en Commentaar Openbare en Veiligheid: Openbare orde en Veiligheid. (4 ed.) Wolters Kluwer.
Brouwer, J., & Schilder, J. (2015). Vele wegen leiden naar Rome - ook die van de Voetbalwet? Nederlands Juristenblad NJB, (19), 1297-1300. [NJB 2015/916].
Brouwer, J. (2015). 40 jaar coffeeshops. Nederlands Juristenblad NJB.
Ruigrok, L., & Brouwer, J., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:580: AB 2015/138, No. ECLI:NL:RVS:2015:580, Feb 25, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2015, No. 17).
Brouwer, J., Schilder, A. E., & Roorda, B. (2015). Artikelsgewijs commentaar bij de Wet openbare manifestaties. In E. R. Muller, E. T. Brainich, L. J. J. Rogier, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare orde en veiligheid (4 ed., pp. 81-107). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
Vols, M., Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2015). Commentaar bij artikel 174a Gemeentewet. In E. Brainich, J. Brouwer, E. Muller, L. Rogier, & J. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (4 ed., pp. 46-50). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
Brainich, E., Wierenga, A. J., & Brouwer, J. (2015). Artikelsgewijs commentaar bij art. 175 en 176 Gemeentewet: Noodbevel / Noodverordening . In E. R. Muller, E. T. Brainich, L. J. J. Rogier, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (4 ed., pp. 53-64). (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht). Deventer: Wolters Kluwer.

2014

Brouwer, J. (2014). Vuurwerkverordening onverbindend verklaard. Openbareorde.nl .
Wierenga, A. J., & Brouwer, J. G. (2014). Dubbelrol OM bij bestrijden voetbalvandalisme: Over doorkruising van publiekrecht . Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 2014(4), 244-255.
Brouwer, J. (2014). Rechter op stoel van wetgever? Openbareorde.nl .
Brouwer, J. (2014). Rechter 'gedoogt' teelt van cannabis. Openbareorde.nl .
Brouwer, J. (2014). Reactie op 'Enige observaties naar aanleiding van de zaak Martijn'. Nederlands Juristenblad NJB, 2014(34), 2369.
Brouwer, J. G. (2014). Insluipende politieagenten en het huisrecht. Openbareorde.nl .
Wierenga, A. J., & Brouwer, J. G. (2014). Preventieve hechtenis in Veen: Over de voorkoming en bestrijding van groepsgeweld. Nederlands Juristenblad NJB, 2014(16), 1105-1110. [NJB 2014/804].
Brouwer, J. G., & Wierenga, A. J. (2014). Toepassing van openbare-ordebevoegdheden in het systeem van het openbare-orderecht. In E. R. Muller , & J. de Vries (Eds.), Burgemeester : Positie, rol en functioneren van de burgemeester (pp. 163-191). (Handboeken Veiligheid ). Kluwer.
Wierenga, A. J., & Brouwer, J. G. (2014). Bestrijding voetbalvandalisme via het privaatrecht. In J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Van een andere orde: Over private ordehandhaving (pp. 81-131). (Openbare orde, Veiligheid & Recht ). Boom Juridische uitgevers.
Huls, C. E., & Brouwer, J. G. (2014). Private ordebewakers: Quis custodiet ipsos custodes. In J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Van een andere orde: Over private ordehandhaving (1 ed., pp. 17-50). (Openbare orde, Veiligheid & Recht; Vol. 3). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Huls, C. E., & Brouwer, J. G. (2014). Pedo's: van een moderne heksenjacht naar een evenwichtige benadering. Ars Aequi, 63(3), 185-188. [-].
Brouwer, J., & van Kleef-Ruigrok, H. (2014). Handleiding voor juridische scripties. Stichting Eisagoge.
Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2014). Private handhaving van de orde: een verkenning. In Van een andere orde: Over private ordehandhaving (Vol. 1, pp. 1-17). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2014). Private verantwoordelijkheid bij bescherming van prostituees. In Van een andere orde: Over private ordehandhaving (Vol. 1). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Brouwer, J., & Schilder, A. E. (Eds.) (2014). Van een andere orde: Over private ordehandhaving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2014). Een besluitbevoegdheid is geen bevelsbevoegdheid. Nederlands Juristenblad NJB, (42), 2998-2999.
Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2014). Naar een integrale Crisisbeheersingswet? Nederlands Juristenblad NJB, 1468-1473.
Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2014). Commentaar bij art. 174a Gemw (woningsluiting). In E. R. Muller, & E. T. Brainich (Eds.), Tekst en Commentaar Openbare orde & Veiligheid (pp. 38-42). Kluwer.
Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2014). Tekst en commentaar bij de Wet openbare manifestaties. In E. R. Muller, E. T. Brainich, & L. J. J. Rogier (Eds.), Tekst en Commentaar Openbare orde & Veiligheid (pp. 62-80). Den Haag: Kluwer.
Brouwer, J., (2014). Case note: ECLI:NL:GHDHA:2014:205: AB 2014/160, No. ECLI:NL:GHDHA:2014:205, Feb 06, 2014. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2014 , No. 19).
Brouwer, J., & Schilder, A. E., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:1742: AB 2014/436, No. ECLI:NL:HR:2013:1742, Dec 10, 2013. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2014, No. 47).
Brouwer, J., & Schilder, A. E., (2014). Case note: ECLI:NL:RBMNE:2013:5494: AB 2014/285, No. ECLI:NL:RBMNE:2013:5494, Nov 06, 2013. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2014, No. 30).
Brouwer, J., & Schilder, A. E., (2014). Case note: ECLI:NL:RBROT:2013:BZ8887: AB 2014/346, No. ECLI:NL:RBROT:2013:BZ8887, Apr 23, 2013. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2014, No. 35).
Brouwer, J., & Molier, G., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2014:948 (OM/Martijn): AB 2014/348, No. ECLI:NL:HR:2014:948, Apr 18, 2014. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2014, No. 36).
Brouwer, J., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2014:1101: AB 2014/374, No. ECLI:NL:HR:2014:1101, May 13, 2014. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2014, No. 39).
Brouwer, J., (2014). Case note: ECLI:NL:RVS:2013:2612: AB 2014/368, No. ECLI:NL:RVS:2013:2612, Dec 24, 2013. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2014, No. 38).
Brouwer, J., (2014). Case note: ECLI:NL:RBAMS:2014:3888: JB 2014/182, No. ECLI:NL:RBAMS:2014:3888, Jul 03, 2014. (Jurisprudentie bestuursrecht; Vol. 2014, No. 10).
Brouwer, J., (2014). Case note: ECLI:NL:RVS:2014:325: AB 2014/358, No. ECLI:NL:RVS:2014:325, Feb 05, 2014. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2014, No. 37).
Brouwer, J., (2014). Annotatie, Mar 07, 2013. (NJCM-bulletin; Vol. 2014, No. 4).
Brouwer, J., (2014). Case note: ECLI:NL:RVS:2014:218: AB 2014/391, No. ECLI:NL:RVS:2014:218, Jun 18, 2014. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2014, No. 41).
Brouwer, J., (2014). Case note: ECLI:NL:RVS:2013:244: AB 2014/248, No. ECLI:NL:RVS:2013:244, Dec 18, 2013. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2014, No. 28).

2013

Brouwer, J. G. (Author). (2013). Geen reguliere hennepteelt. Web publication/site
Winter, H. B., & Brouwer, J. G. (2013). Opzeggen van verdrag verandert niets voor vluchteling. Apeldoornse Courant, 2013.
Brouwer, J. G. (Author). (2013). Scheefgroei: cannabisteelt en overlast. Web publication/site
Brouwer, J. G. (Author). (2013). De overheid weet wat goed voor u is. Web publication/site
Brouwer, J. G. (Author). (2013). VN-verdragen belemmeren gereguleerde hennepteelt niet. Web publication/site
Brouwer, J. G. (Author). (2013). Gereguleerde teelt van cannabis en het verdragsrecht. Web publication/site
Brouwer, J. G. (2013). Politie op dievenpad: veiligheid geen vrijbrief. Dagblad van het Noorden, 2013.
Brouwer, J. G. (2013). Haren en de veiligheidsregio. Dagblad van het Noorden, 2013.
Brouwer, J. G. (Author). (2013). Social Cannabis Clubs. Web publication/site
Brouwer, J. G. (Author). (2013). De rechter en het gewijzigde cannabisbeleid. Web publication/site
Brouwer, J. G. (2013). Nam laat ons zakken. Nederlands Dagblad, 2013.
Brouwer, J. G. (2013). Angst en bevingen. Dagblad van het Noorden, 2013.
Brouwer, J. G. (Author). (2013). Wijziging voetbalwet. Web publication/site
Brouwer, J. G., & Wierenga, A. J. (2013). Onevenwichtig krachtenspel tussen Bats en regionale politie. Dagblad van het Noorden, 2013, 14.
Brouwer, J. G. (Author). (2013). Regulering prostitutie: niet wachten op landelijke regelgeving. Web publication/site
Brouwer, J. G. (Author). (2013). Reikwijdte bestuursdwangbevoegdheid in art. 13 lid 1 opiumwet. Web publication/site
Huls, C. E., & Brouwer, J. G. (2013). De terugkeer van zedendelinquenten in de wijk. (Politiekunde; Vol. 53). Amsterdam: Reed Business Media.
Veen, C., & Brouwer, J. G. (2013). Van meld- naar aantoonplicht. Apeldoorn: Politie & Wetenschap.
Brouwer, J. G. (2013). Van verboden verenigingen en de openbare orde. Nederlands Juristenblad, 2013(27), 1786-1788. [2013/1608].
Brouwer, J. G. (2013). Niet-strafbare uitingen behoren niet strijdig te zijn met de openbare orde. Nederlands Juristenblad, 2013(44), 3082. [2013/2563].
Jansen, C. J. H., & Brouwer, J. G. (2013). Over recht en krom schrijven: Master Special. Ars Aequi, 62(2), 42-47.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2013). Naar een nieuwe prostitutieverordening? Amsterdam: VU University Press.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2013). Case note 2013, (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2013).
Brouwer, J. G. (Author), & Wierenga, A. J. (Author). (2013). Een eerste analyse van het Rapport Cohen. Web publication/site
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2013). Case note 2013 (68), Nov 21, 2012. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2013, No. 68).
Brouwer, J. G. (2013). Opzeggen vluchtelingenverdrag holle verkiezingsretoriek. Dagblad van het Noorden, 2013.

2012

Brouwer, J. G. (2012). GRIP 4 in Haren. Dagblad van het Noorden, 2012.
Brouwer, J. G. (2012). De voorbereidingen op studeren. Groot Groningen, 2012.
Brouwer, J. G., & Wierenga, A. J. (2012). Tahrirplein in Ter Apel. Nederlands Juristenblad NJB, 2012(26), 1800-1801. [NJB 2012/1471].
Brouwer, J. G., & Vols, M. (2012). Bestrijding woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2012). Strafrechtelijke ontruiming kraakpand, No. 350, Oct 28, 2011. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2012).
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2012). Gedragingen in de woning: bekendmaking sluitingsbevel, No. 183, Feb 16, 2012. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2012).
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2012). Plaatsingsbesluit cameratoezicht: belanghebbendebegrip, No. 90, Aug 15, 2012. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2012).
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2012). Bevelsbevoegdheid politie, No. 112, Jan 24, 2012. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2012).
Brouwer, J. G., (2012). Openbare-ordebegrip, No. 135, Jan 12, 2012. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2012).
Brouwer, J. G., (2012). Wietpas, No. 395, Apr 27, 2012. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2012).
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2012). Groepsverbod en meldplicht supporter: procesbelang, No. 174, Apr 03, 2012. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2012).
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2012). Occupy en de Wom, No. 330, Dec 02, 2011. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2012).
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2012). Strafbaarheid aanwijzing Wom, No. 202, Apr 20, 2012. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2012).
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2012). Betwist gezag bij uitzetting van asielzoekers: Wie heeft het gezag over de politie? Ars Aequi, 11, 803-810.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2012). Over de grenzen van gedogen, het failliet van de B en I in het coffeeshopbeleid. Nederlands Juristenblad, 44, 3082-3089.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2012). Slagvaardig preventief fouilleren. Nederlands Juristenblad, 13, 862-868.
Brouwer, J. G. (2012). Naar een Engelse voetbalwet. Nederlands Juristenblad, 2012, 1444-1450.
Brouwer, J. G., & Vols, M. (2012). Bestrijding woonoverlast psychisch zwakkere: Handreiking WWI. Den Haag: WWI.
Vols, M., Brouwer, J. G., & Schendel, T. C. (2012). Bestrijding woonoverlast door psychisch kwetsbaren. Den Haag: s.n.
Vols, M., Brouwer, J. G., & Van Schendel, T. C. (2012). Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren. Den Haag: s.n.

2011

Brouwer, J. G. Voordelen van een Voetbalverordening
Brouwer, J. G. Openbare ordehandhaving in de privésfeer
Brouwer, J. G. Waarborgen tegen ordehandhaving
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2011). Case note 2011, Jul 13, 2011. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2011).
Tassenaar, V., van den Berg, P. A. J., Brouwer, J. G., van Bogaert, V. V. R., Paulusma, A. C., & Ruigrok, L. D. (2011). Juridische Vaardigheden. In Juridische Vaardigheden-Rechtsvinding Stichting Eisagoge.
Schol, M. J., Nagtegaal, J., Sibma, A., Visser, F. W., Brouwer, J. G., & Winter, H. B. (2011). Rechtsbescherming van uithuisgeplaatsten: een verkennend onderzoek. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
Brouwer, J. G. (2011). Openbare orde verstorende twaalfminners. Ars Aequi, 267 - 273.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2011). Woonoverlast en de persoonlijke levenssfeer: Naar een balans tussen bescherming en beperking. NJCM Bulletin, 307 - 324.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2011). Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast. Tijdschrift voor constitutioneel recht, 195 - 201.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2011). Gewogen, maar zelden te licht bevonden: Over rechterlijke toetsing van gemeentelijke strafvoorschriften. In A. Nieuwenhuis (Ed.), Rechterlijke activisme. Opstellen aangeboden aan prof. J.A. Peters. (pp. 43 - 61). Nijmegen.

2010

Brouwer, J. G. (2010). Recht op vrij bloggen en twitteren. NRC Next.
Brouwer, J. G. (2010). Voetbalwet geen oplossing. NRC Handelsblad.
Brouwer, J. G. (2010). Geen Engelse Hooligan. NRC Handelsblad.
Brouwer, J. G. (2010). Voetbalwet een niet te missen kans? Nederlands Juristenblad, 1601 - 1602.
Brouwer, J. G. (2010). Daadkrachtig door besluiteloos optreden. In Bestuursrecht harmoniseren, 15 jaar Awb (pp. 431 - 447). Den Haag: Boom.
Vols, M., & Brouwer, J. G. (2010). Nederland wordt steeds asocialer: De buurtrechter als reddende engel. In E. K. E. von Bóné (Ed.), De vrederechter alias de buurtrechter? (pp. 53-83). Rotterdam: Erasmus School of Law.
Brouwer, J. G. (2010). Handleiding juridische scripties. Groningen: Stichting Eisagoge.
Brouwer, J. G. (2010). De Voetbalwet een panacee? ELSA Leiden Magazine, 2, 4 - 7.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2010). Naar een voetbalverordening. Nederlands Juristenblad, 1533 - 5135.
Brouwer, J. G., (2010). Huisverbod: gevolgen toetsing ex nunc, Jul 21, 2010. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2010, No. 246).
Brouwer, J. G., (2010). Stadsverbod pedo, Aug 05, 2010. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2010, No. 304).
Brouwer, J. G., (2010). Stadsverbod pedo revisited, Oct 22, 2010. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2010, No. 387).
Brouwer, J. G., (2010). Tijdelijk huisverbod, Feb 17, 2010. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2010, No. 104).
Brouwer, J. G., (2010). Bevel is geen bevel, Mar 25, 2010. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2010, No. 187).
Brouwer, J. G., (2010). Bevelsbevoegdheid APV, Apr 01, 2010. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2010, No. 188).
Brouwer, J. G., (2010). Stenengooiende hooligan, Jan 06, 2010. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2010, No. 164).
Brouwer, J. G., (2010). Geen art. 2 Politiewet bevel, Jan 21, 2010. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2010, No. 101).
Vols, M., & Brouwer, J. G. (2010). Autonome verordeningen en artikel 10 Grondwet. Gemeentestem, 7340, 385 - 392.
Brouwer, J. G., & Ruigrok, L. D. (2010). Oudejaarsrellen in de zomer: Over onruststokers en een dwangsom. Ars Aequi, sep 2010, 579 - 583.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2010). Daadkrachtig door besluitloos optreden: Onmiddellijke ordehandhaving en de Awb. Default journal.
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2010). Preventieve sluiting voetbalcafé, No. BK3860, Nov 13, 2009.

2009

Brouwer, J. G., & Wierenga, A. J. (2009). Bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid. Openbaar Bestuur, (1), 6-11.
Brouwer, J. G., & Vols, M., (2009). Verbod op circussen, (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Brouwer, J. G. (2009). De rechten van anderen en de Grondwet. In Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof. mr. E.A. Alkema Deventer: Kluwer.
Brouwer, J. G. (2009). Internationaal publiekrecht. In H. C. C. S. Rinkes, J.G.J (Ed.), Inleiding tot de studie van het Nederlands recht Deventer: Kluwer.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2009). Sluiting van woning, anders dan wegens drugsoverlast, No. 325, Jun 05, 2009. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2009).
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2009). Bevelsbevoegdheid politie en uitputtendheid Wom, No. 381, Jun 22, 2009. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2009).
Brouwer, J. G., & Vols, M., (2009). Coffeeshops Rozendaal, Oct 16, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Case note (09.0081), No. 09.0081, Oct 16, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Case note (09.0073), No. 09.0073, Jun 05, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Case note (09.0069), No. 09.0069, Mar 18, 2009. (Jurisprudentie voor Gemeenten; Vol. 2009).
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2009). De Voetbalwet. Sport & Recht, 3, 89-100.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2009). Annotatie bij Rechtbank 's-Hertogenbosch 27 oktober 2009 (Gebiedsontzegging pedofiel), No. BK1271, No. 307, Oct 07, 2009.
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Case note: Vz. Rb. Breda, LJN BI6630 (Woningsluiting Tilburg), No. BI6630, Jun 05, 2009.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2009). Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 22 juni 2009 (Bevelsbevoegdheid politie en uitputtendheid Wom), No. BJ4874, Jun 22, 2009.
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, LJN BJ6075 (Circus Renz), No. BJ6075, Aug 26, 2009.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2009). De rechten van anderen en de Grondwet. Geschakeld recht, 41-55.
Vols, M., & Brouwer, J. G. (2009). De rechter neemt de wijk. Openbaar Bestuur, 4, 2-5.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2009). Annotatie bij Rechtbank Breda 5 juni 2009 (Sluiting van woning, anders dan wegens drugsoverlast), No. BI6630, Jun 05, 2009.
Vols, M., & Brouwer, J. G. (2009). Privaatrechtelijke aanpak woonoverlast door gemeente. s.n.
Vols, M., & Brouwer, J. G., (2009). Annotatie bij Vz. Rb. Breda 16 oktober 2009 LJN BK0452 (Coffeeshops Rozendaal), No. BK0452, Oct 16, 2009.
Brouwer, J. L. P. (2009). Clinical implications of deficiencies of protein S, protein C or antithrombin Groningen: s.n.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. J. (2009). Sluiting drugspand Venlo: Openbare orde. In J. E. M. Polak (Ed.), AB Klassiek (6 ed.). Kluwer.

2008

Brouwer, J. G. Straf
Brouwer, J. G. Awb-sering van de onmiddelijke handhaving.
Brouwer, J. G. Beperken van de vrijheid van meningsuiting
Vermeer, F. R., & Brouwer, J. G., (2008). Tewerkstelling illegale vreemdelingen in strijd met openbare orde?, No. 27, Aug 01, 2007. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
Brouwer, J. G. (2008). Sui Generis besluiten. In Handhaving van de openbare orde: is voorkomen beter dan genezen. (pp. 8 - 17). (publicaties BZK). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Brouwer, J. G. (2008). Vrouwelijk recht. Marckrant, 3, 33 - 33.
Brouwer, J. G. NWO aanvraag. Naar een evenwichtiger balans tussen individuele en gemeenschapsrechten
Brouwer, J. G. (2008). Wijken voor orde, Over geboden en verboden. Regelmaat, juni, 88 - 101.
Brouwer, J. G., (2008). 2008, 327, (), No. 327, Apr 24, 2007. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
Brouwer, J. G., (2008). , 163, (), No. 163, Mar 11, 2008. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
Brouwer, J. G. (2008). De advocateneed. In Casu, december.
Brouwer, J. G., (2008). , 27, (), No. 27, Aug 01, 2007. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
Brouwer, J. G., (2008). , 147, (), No. 147, Jan 29, 2008. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
Brouwer, J. G., (2008). , 257, (), No. 257, Mar 17, 2008. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
Brouwer, J. G., (2008). , 200, (), No. 200, Dec 21, 2007. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
Brouwer, J. G., (2008). , 335, (), No. 335, Apr 02, 2008. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
Brouwer, J. G. (2008). Bestuur, recht en veiligheid: bestuursrechtelijke bevoegdheden voor openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding. Den Haag: BZK/DNPP.
Brouwer, J. G., & Vols, M. (2008). Overlast en verloedering. Evaluatie wetten Victoria en Victor. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Brouwer J.G., J., & Vermeer F.R., F., (2008). Annotatie bij Raad van State 1 augustus 2007 (Openbare-ordebegrip in verordening), No. BB0791, Aug 01, 2007.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2008). Annotatie bij Hoge Raad 24 april 2007 (Ordebevelen op stations), No. AZ3309, Apr 24, 2007.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2008). Annotatie bij Raad van State 2 april 2008, No. BC8477, Apr 02, 2008.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2008). Annotatie bij Hoge Raad 29 januari 2008 (Bevelsbevoegdheid art. 2 Politiewet), No. BB4108, Jan 29, 2008.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2008). Annotatie bij Hoge Raad 11 maart 2008 (beëindiging niet-aangemelde betoging), No. BB4096, Mar 11, 2008.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2008). Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 21 december 2007, No. BC0822, Dec 21, 2007.
Brouwer J.G., J., (2008). Annotatie bij Rechtbank Zwolle-Lelystad 17 maart 2008 (Noodbevel Awb-besluit), No. BC7237, Mar 17, 2008.

2007

Brouwer, J. G. Tijd voor Lekenrechters?
Brouwer, J. G. (2007). Doel en opzet. In Juridische Vaardigheden. Rechtsvinding 2007-2008 (pp. 5-10). Groningen: Stichting Eisagoge.
Brouwer, J. G., (2007). AB 2007, 23, (), No. 23, Oct 17, 2006. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2007).
Brouwer, J. G., (2007). AB 2007, 47, (), No. 47, Nov 01, 2006. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2007).
Brouwer, J. G., (2007). AB 2007, 259, (), No. 259, Feb 20, 2007. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2007).
Brouwer, J. G., (2007). AB 2007, 131, (), No. 131, Jan 30, 2007. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2007).
Brouwer, J. G. (2007). Studentenrechtbank. Groningen: Stichting Eisagoge.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2007). De niet aangemelde demonstratie, Oct 17, 2006. (NJCM Bulletin; Vol. 2007).
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2007). Gebiedsontzeggingen in het systeem van het openbare orde-recht. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 3, 154 - 167.
Brouwer, J. G., Oldenhuis, F. T., Wegerif, D. N. R., & Keijzer, F. E. (2007). Schurende relaties tussen recht en religie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2007). Gebiedsontzeggingen in het systeem van het openbare-orderecht. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 154-167.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2007). Annotatie bij Hoge Raad 17 oktober 2006, No. AU6741, Oct 17, 2006.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2007). Annotatie bij Raad van State 1 november 2006 (Ontruiming kraakwoningen), No. AZ1290, Nov 01, 2006.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2007). Annotatie bij Hoge Raad 30 januari 2007 (Verstoring openbare orde), No. AZ2104, Jan 30, 2007.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2007). Annotatie bij Hoge Raad 20 februari 2007 (Weigering preventieve fouillering), No. AZ2475, Feb 20, 2007.

2006

Brouwer, J. G. (2006). Van nachtbrakers tot terroristen. Over persoonsgericht verstoren. Groningen: KaMa.
Brouwer, J. G., (2006). AB 2006, 284, (), No. 284, Dec 01, 2005. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2006).
Brouwer, J. G., (2006). AB 2006, 396, (), No. 396, Mar 21, 2006. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2006).
Brouwer, J. G., (2006). AB 2006, 413, (), No. 413, Aug 09, 2006. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2006).
Brouwer, J. G., (2006). AB 2006, 389, (), No. 389, Mar 09, 2006. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2006).
Brouwer, J. G., (2006). AB 2006, 30, (), No. 30, Sep 23, 2005. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2006).
Brouwer, J. G., (2006). AB 2006, 90, (), No. 90, Nov 09, 2005. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; Vol. 2006).
van Bogaert, V. V. R., & Brouwer, J. G. (2006). Handleiding voor juridische scripties. Groningen: Stichting Eisagoge.
Brouwer, J. G. (2006). Wet Openbare Manifestaties. In E. R. Muller, & T. A. de Roos (Eds.), Openbare orde en veiligheid. Tekst en commentaar. (pp. 1123 - 1138). Deventer.
Brouwer, J. G. (2006). Art. 174a Gem.wet. In E. R. Muller, & T. A. de Roos (Eds.), Openbare orde en veiligheid. Tekst en commentaar (pp. 139 - 143). Deventer.
Brouwer, J. G. (2006). Art. 174a Gem. wet. In E. R. Muller, & T. A. de Roos (Eds.), Openbare orde en veiligheid, Tekst en commentaar (pp. 1123 - 1138). Deventer.
Brouwer, J. G. (2006). Juridische Vaardigheden (rechtsvinding): Doel en opzet. In Juridische Vaardigheden. Rechtsvinding (pp. 5-10). Groningen: Stichting Eisagoge.
Brouwer, J. G. Onder de rechter
Brouwer, J. G. (2006). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 13 mei 2005. AB Rechtspraak Bestuursrecht, [AB 2005/294].
Brouwer, J. G. (2006). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Alkmaar 16 juni 2003. AB Rechtspraak Bestuursrecht.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2006). Annotatie bij Hof Amsterdam (enkelvoudige strafkamer) 23 september 2005 (Motivering veiligheidsrisicogebied), No. AU3200, 6 p., Sep 23, 2005.
Brouwer, J. G. (2006). Van nachtbrakers tot terroristen, over persoonsgericht verstoren. s.n.
Brouwer, J. G. (2006). Annotatie bij ABRvS 9 maart 2005. AB Rechtspraak Bestuursrecht, [AB 2005/251].
Brouwer, J. G. (2006). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 6 september 2002. JB 2002/382.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2006). Annotatie bij Gerechtshof 's-Gravenhage 21 maart 2006 (Gebiedsontzegging ex art. 172 lid 3 Gemw), No. AV6352, 6 p., Mar 21, 2006.
Brouwer, J. G., (2006). Annotatie bij ABRvS 9 juni 2004 (Onmiddellijkheidsmaatregel vereist lik op stuk)
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2006). Annotatie bij ABRvS (meervoudige kamer) 9 november 2005 (Belanghebbendebegrip bij aanwijzing veiligheidsrisicogebied), No. AU5839, 10 p., Nov 09, 2005.
Brouwer, J. G. (2006). Annotatie bij EHRM 6 mei 2003 (Appleby and Others v. the United Kingdom). AB Rechtspraak Bestuursrecht, [2004/319].
Brouwer, J. G., (2006). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen 4 maart 2003
Brouwer, J. G. (2006). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Zutphen 16 mei 2002. AB Rechtspraak Bestuursrecht, [AB 2005/294].
Brouwer, J. G. (2006). Annotatie bij Hof Amsterdam (enkelvoudige strafkamer) 23 september 2005. AB Rechtspraak Bestuursrecht, [2006/30].
Brouwer, J. G. (2006). Van nachtbrakers tot terroristen. Over onmiddellijke openbare ordehandhaving. Default journal.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2006). Annotatie bij Raad van State 9 november 2005 (Adequate rechtsbescherming ontbreekt), No. AU5839, Nov 09, 2005.
Brouwer J.G., J., (2006). Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 1 december 2005, No. AU7314, Dec 01, 2005.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2006). Annotatie bij Raad van State 9 augustus 2006 (Onjuiste bestuurlijke ophouding), No. AY5898, Aug 09, 2006.
Brouwer J.G., J., (2006). Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 9 maart 2006, No. AV4173, Mar 09, 2006.

2005

Brouwer, J. G., Boon, P. J., & Schilder, A. E. (2005). Regelgeving in Nederland. Deventer: Kluwer.
Brouwer, J. G., & Molier, G. (2005). Staatsprocesrecht. Naar constitutionele toetsing door de rechter? In R. J. C. Flach, L. M. Klap- de Nooijer, J. W. Rutgers, & E. M. Wesseling-van Gent (Eds.), Amice. Rutgers bundel (pp. 61 - 74). Deventer: Kluwer.
Brouwer, J. G., Hollis, D. B., Blakeslee, M. R., & Ederington, L. B. (2005). The Netherlands. In National Law and Practice (pp. 483 - 537). Leiden/Boston: American Association of International Law.
Brouwer, J. G. (2005). Wat maakt een goed jurist? Den Haag: Boom.
Brouwer, J. G. (2005). De verhouding tussen het internationale en het nationale recht. In Casu, 1 - 5.
Brouwer, J. G. (2005). Wijkt het Unie-verdrag af van de Grondwet? In F. Amtenbrink, & S. B. van Baalen (Eds.), Europa, Eenheid in verscheidenheid, Groningse beschouwingen over de Europese Grondwet (pp. 33 - 55). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Brouwer, J. G., (2005). Preventief fouilleren, No. 251, Mar 09, 2005. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2005, No. 29).
Brouwer, J. G., (2005). 2005, 294, (), No. 294, May 13, 2005. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2005, No. 24).
Brouwer, J. G., (2005). Sluiting cafe 't Gemeentehuys, No. 331, Jun 09, 2004. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2005, No. 36).
Brouwer, J. G., (2005). Ontruiming schip, No. 410, Nov 17, 2004. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2005, No. 45).
Brouwer, J. G., (2005). Verklaring geen bezwaar, No. 95, Dec 24, 2003. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2005, No. 13).
Brouwer, J. G. (2005). Wat maakt een goed jurist, Over de academische vorming en het recht. In J. G. Brouwer (Ed.), Wat maakt een goed jurist? Over de academische vorming en het recht. (pp. 1 - 12). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Brouwer, J. G., (2005). Annotatie bij ABRvS 17 november 2004 (Ontruiming woonschip), No. AR5816, Nov 17, 2004.
Brouwer, J. G., (2005). Annotatie bij ABRvS 9 juni 2004, No. AP1137, Jun 09, 2004.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2005). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Zutphen 16 mei 2002 (Geen bestuurlijke overmacht), No. AE2673, May 16, 2002.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2005). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 13 mei 2005 (Verbannen demo), No. AT5504, May 13, 2005.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2005). Annotatie bij ABRvS 9 maart 2005 (Belanghebbende bij aanwijzing veiligheidsrisicogebied), No. AS9248, Mar 09, 2005.

2004

Brouwer, J. G. (2004). Gemeentelijke verordeningen. Nijmegen: Ars Aequi.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2004). Annotatie bij EHRM 6 mei 2003 (Appleby and Others v. the United Kingdom) (Onmogelijkheid van demo in winkelcentrum), No. AP0909, May 06, 2003.

2003

Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2003). Annotatie bij EHRM 4 juni 2002 (Gebiedsontzegging als noodbevel), No. AN7164, Jun 04, 2002.
Brouwer, J. G., (2003). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Alkmaar 16 juni 2003 (Ovj slechts belanghebbende bij aanwijzing veiligheidsrisicogebied), No. AG1672, Jun 16, 2003.
Brouwer, J. G., (2003). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen 4 maart 2003 (Sluiting woning wegens geweld), No. AF5325, Mar 04, 2003.
Brouwer J.G., J., & Schilder A.E., . N. V., (2003). Annotatie bij ABRvS 10 juli 2002 (Waarschuwing maakt ‘voorzienbaar’), No. AE5108, Jul 10, 2002.

2002

Brouwer, J. G. (2002). Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 6 september 2002. Jurisprudentie Bestuursrecht.
Brouwer, J. G. (2002). Sluiting van moskee ondenkbaar. NRC Handelsblad, 7 - 7.
Brouwer, J. G. (2002). ABRvS 22 mei 2002. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 367.
Brouwer, J. G. (2002). Pres.rtb Zutphen 16 mei. AB Rechtspraak Bestuursrecht.
Brouwer, J. G. (2002). ABRvS 6 maart 2002. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 361.
Brouwer, J. G. (2002). ABRvS 4 juli 2001. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 6.
Brouwer, J. G. (2002). ABRvS 8 mei 2002. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 28.
Brouwer, J. G. (2002). ABRvS 15 maart 2002. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 221.
Brouwer, J. G. (2002). De bestuurlijke waarschuwing in de Awb? In M. Lurks, W. den Ouden, & J. E. M. Deventer (Eds.), De grootste gemene deler : opstellen aangeboden aan prof.mr. Th.G. Drupsteen ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit Leiden op 31 mei 2002 (pp. 125 - 137). Deventer: Kluwer.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2002). Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 6 september 2002 (Gebiedsontzegging ex art. 172 lid 3 Gemw), No. AE7306, Sep 06, 2002.
Brouwer, J. G., & Vermeer, F. R., (2002). Annotatie bij ABRvS 8 mei 2002 (Verboden vredeskamp), No. AE2392, May 08, 2002.
Brouwer J.G., J., & Schilder, A. E., (2002). Annotatie bij ABRvS 4 juli 2001 (sluiting café ivm hard drugs), No. AN6835, Jul 04, 2001.
Brouwer, J. G., (2002). Annotatie bij ABRvS 25 januari 2001 (sluiting smartshop), No. AB0441, Jan 25, 2001.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2002). Annotatie bij ABRvS 5 juni 2002, No. AE3657, Jun 05, 2002.
Brouwer, J. G. (2002). Treaty law and practice in The Netherlands. Groningen: s.n.

2001

Brouwer, J. G. Naar een voetbalverordening.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2001). Delegatie van verordenende bevoegdheid in de gemeente. Regelmaat, 55 - 65.
Brouwer, J. G., & Kruiningen, J. F. (2001). Handleiding voor Juridische Scripties. s.n.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2001). Annotatie bij ABRvS 15 januari 2001 (Opiumwet ook openbare-ordemotief), No. AA9718, Jan 15, 2001.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2001). Annotatie bij ABRvS 19 januari 2001 (coffeeshopbeleid op basis van Drank- en Horecaverordening), No. AN6643, Jan 19, 2001.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E., (2001). Annotatie bij ABRvS 15 januari 2001, No. AA9718, Jan 15, 2001.
Brouwer, J. G., (2001). Annotatie bij ABRvS 12 augustus 1999 (Geen coffeeshopvergunning ), No. AH6711, Aug 12, 1999.

2000

Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2000). De wet bestuurlijk ophouden. Openbaar Bestuur, 6/7, 10 - 14.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2000). Blaast rechter coffeeshopbeleid op en is splitsing van anterieure verordeningen niet mogelijk? Gemeentestem, 274 - 276.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (2000). De mythe van het ongewassen varken. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 6, 184 - 187.
Brouwer, J. G. (2000). De wet bestuurlijke ophouding. In C. R. L. M. Ficq (Ed.), Praktijkboek openbare orde en veiligheid (pp. 217 - 241). Deventer: Kluwer.
Brouwer, J. G. (2000). De studentenrechtbank. In O. E. Hokwerda (Ed.), Een duwtje in de rug (pp. 101 - 118). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
Brouwer, J. G. (2000). Bestuurlijke detentie. In J. F. B. van Kooten (Ed.), Jonge Balie (pp. 1 - 11). Amsterdam: Elsevier.
Brouwer, J. G. (2000). Sluiting drugspand Venlo. In F. H. van der Burg (Ed.), AB Klassiek (pp. 332 - 339). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Brouwer, J. G. (2000). Internationaal publiekrecht. In P. J. Boon, & J. M. Reijntjes (Eds.), Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht (pp. 391 - 417). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Brouwer, J. G. (2000). Nood breekt wetten. In C. J. J. M. Stolker, & E. R. Muller (Eds.), Ramp en recht (pp. 1 - 16). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

1999

Brouwer, J. G. (1999). Het wetsvoorstel bestuurlijke ophouding. Nederlands Juristenblad, 34, 1640 - 1648.
Brouwer, J. G. (1999). Damocles: onmogelijke bestuursdwang. Regelmaat, 4-5, 182 - 188.
Brouwer, J. G. (1999). Het voorlopig oordeel van de NMa, Nederlands Juristenblad, 30, 1417 - 1422.
Brouwer, J. G. (1999). Regelgeving in Nederland. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
Brouwer, J. G. (1999). Handboek Algemene wet bestuursrecht, losbladige uitgave, (nieuwe bewerking). Alphen a.d. Rijn: Samsom.

1998

Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (1998). Het bestuur in het web van de rechter. Ars Aequi, 5, 278.
Brouwer, J. G. (1998). Weg met een ieder verbindende verdragsbepalingen. Nederlands Juristenblad, 5, 229 - 230.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (1998). Rechterlijke doorkruising coffeeshopbeleid onnodig. Nederlands Juristenblad, 35, 1600 - 1601.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (1998). La lucha contro la droga en Los Paisos Bajos. Iuris Estudiantes, 10, 14 - 15.
Brouwer, J. G., & Jansen, C. J. H. (1998). Over recht en krom schrijven. Ars Aequi, 3, 169 - 178.
Brouwer, J. G. (1998). A survey of Dutch administrative law. Nijmegen: Ars Aequi.

1997

Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (1997). Hoort wie shopt daar kinderen, 't is een vreemdeling zeker. Nederlands Juristenblad, 895 - 896.
Brouwer, J. G. (1997). Politie misbruikte haar bevoegdheden. NRC Handelsblad.
Boon, P. J., & Brouwer, J. G. (1997). Notificatieverzuim: Securiteit niet in tel? Regelmaat, 220 - 227.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (1997). Beperking bewegingsvrijheid ter handhaving van de openbare orde. NJCM Bulletin, 421 - 437.
Breunese, H. M. B., Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (1997). Damocles en de mythe van de uitputtende Opiumwet. Nederlands Juristenblad, 1541 - 1546.
Brouwer, J. G., & Schilder, A. E. (1997). Art. 174a Gemeentewet: godin der overwinning? Nederlands Juristenblad, 571 - 576.

1996

Brouwer, J. G. (1996). Wapenen tegen drugsoverlast. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
Brouwer, J. G. (1996). Regelgeving in Nederland. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
Brouwer, J. (1996). Autonomic control of the heart in cardiovascular disease- clinical applications of heart rate variability analysis Groningen: s.n.

1995

Brouwer, J. G. (1995). De Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Nederlands Juristenblad, 36, 1337.

1994

Brouwer, J. G. (1994). Dutch treaty law and practice. In Monroe Leigh (Ed.), Treaty Law and Practice (pp. 1 - 40)

1992

Brouwer, J. G. (1992). Verdragsrecht in Nederland. Een studie naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht in een historisch perspectief. W.E.J. Tjeenk Willink

1989

Schilder, A. E., & Brouwer, J. G., (1989). Annotatie bij Voorzitter ARRvS 1 juni 1989 (Demonstratieverbod Centrumdemocraten), No. AH2746, Jun 01, 1989.
Laatst gewijzigd:20 november 2018 14:23
printView this page in: English