Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningenOpinie

Archief opinie 2013

Prof.dr. Koert van Ittersum: ‘Wie slank wil blijven kiest voor een klein bordje’
Gepubliceerd op:23 december 2013

Wie vreest dat de kilo’s er tijdens de feestdagen zullen aanvliegen, kan daar op een simpele manier wat tegen doen. Kleine borden en hoge, smalle glazen houden de porties klein, zegt Koert van Ittersum, hoogleraar marketing en consumentenwelzijn aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Logisch, zullen mensen zeggen, op een klein bord past ook minder. Maar zo simpel ligt het niet. Het is een optische illusie die ervoor zorgt dat mensen op een groot bord meer opscheppen en dat er meer drank wordt geschonken in brede glazen. Dat overkomt zelfs getrainde bartenders.’

‘Te veel of te weinig kunstproductie, wie zal het zeggen?’
Gepubliceerd op:19 december 2013

Een gedegen analyse van de functies van de kunsten, en een zorgvuldige weging van argumenten: dat moet het uitgangspunt voor het kunstbeleid zijn, niet of het te duur is om een voorstelling te maken. Dat stellen prof.dr. Barend van Heusden, prof.dr. Liesbeth Korthals Altes en dr. Quirijn van den Hoogen van de afdeling Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Mr.dr. Kees de Vey Mestdagh: ‘Wij moeten zelf zorgen voor onze privacy in cyberspace’
Gepubliceerd op:18 december 2013

Niet de overheid, niet de geheime diensten, niet de internetbedrijven, maar wij zelf vormen de grootste bedreiging van onze privacy op internet. We springen achteloos met onze gegevens om en doen geen enkele poging om informatie te versleutelen of gebruik te maken van andere mogelijkheden om privé-informatie geheim te houden voor cybercriminelen, voor internetbedrijven of onze eigen overheid. Daarnaast beschikt iedereen via bijvoorbeeld sociale media over steeds meer gegevens van anderen. En omdat de Nederlandse overheid noch de ambitie, noch de macht heeft om die privacy te beschermen, moeten we dat zoveel mogelijk zelf doen. Dat stelt ICT-jurist Kees de Vey Mestdagh van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. Maarten Loonen: ‘De gans verdient beter’
Gepubliceerd op:11 december 2013

Ganzenonderzoeker Maarten Loonen van de Rijksuniversiteit Groningen vindt het onterecht en jammer dat de publieke discussie over ganzen telkens uitkomt op de schade die de vogels toebrengen aan de landbouw. De hoge ganzenstand is zelf juist een gevolg van het type landbouw dat in Nederland wordt bedreven. De praktijk is nu dat klagen over ganzen geld oplevert, waarbij positieve geluiden over ganzen de klagers minder goed uitkomen. De gans verdient een beter imago.

Prof.dr. Iris Vis: ‘Overstap naar grootschalig gebruik van LNG gouden kans voor Nederland’
Gepubliceerd op:27 november 2013

Om een brede acceptatie van milieuvriendelijkere brandstoffen zoals (bio)LNG mogelijk te maken, is een nieuw distributienetwerk nodig. Daarbij gaan vraag en aanbod hand in hand. De ontwikkelde faciliteiten kunnen de positie van Nederland als transportland en LNG-distributeur versterken. Bovendien is de verworven logistieke kennis een uitstekend exportproduct. Dat zegt Iris Vis, hoogleraar Industrial Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof.mr. Douwe Jan Elzinga: ‘Debat over Eerste Kamer moet niet gaan over politieke moeilijkheden huidige kabinet’
Gepubliceerd op:20 november 2013

De roep om de Eerste Kamer bevoegdheden af te nemen heeft weinig te maken met staatsrecht, maar des te meer met politieke motieven die voortkomen uit de tactische problemen van het huidige minderheidskabinet. ‘Een staatsrechtelijk debat over de Senaat is zeker mogelijk. Maar dat debat moet in ieder geval niet gaan over de politieke moeilijkheden die het huidige kabinet ondervindt,’ betoogt Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij ziet twee punten waarop de rol van de Eerste Kamer tegen het licht kan worden gehouden.

Prof.dr. Jan Brouwer: ‘VN-verdragen belemmeren gereguleerde wietteelt niet’
Gepubliceerd op:06 november 2013

Het wordt tijd om na het gebruik en de aankoop van wiet, ook de teelt van cannabis te reguleren. Het klassieke argument dat Nederland daarmee internationale verdragen schendt, snijdt geen hout. Dat betoogt Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. Tialda Haartsen: ‘Besluitvorming over basisschoolsluitingen is veel te traag’
Gepubliceerd op:30 oktober 2013

Nederlandse basisschoolbesturen en gemeenten moeten veel sneller reageren met schoolsluitingen op het snel dalende aantal jonge kinderen in krimpregio’s. Het lang openhouden van relatief veel scholen is in crisistijd uiteindelijk niet eerlijk naar de bevolking. Dat stelt cultureel geograaf Tialda Haartsen van de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral in gemeenten met bevolkingskrimp kan het lang openhouden van scholen er toe leiden dat andere voorzieningen zoals bibliotheek of zwembad eerder dicht moeten of dat de OZB-belasting fors zal stijgen. ‘Terwijl de meeste mensen in de eerste plaats een betaalbaar schoolsysteem willen.’

Prof.mr. Hans Engels: ‘Positie burgemeester te zeer afhankelijk van luimen gemeenteraad’
Gepubliceerd op:23 oktober 2013

De positie van de burgemeester in het lokale bestuur is zwak, omdat hij de facto door de gemeenteraad uitgekozen wordt. Dat verklaart waarom de afgelopen jaren zoveel burgemeesters het veld ruimen, of geen nieuwe termijn krijgen, na conflicten met de raad. Bovendien zijn de steeds ruimere bevoegdheden die de burgemeester krijgt niet in evenwicht met het smalle mandaat dat hij heeft. Daarom verdient een gekozen burgemeester de voorkeur. Dat komt aan beide bezwaren tegemoet. Dat betoogt staatsrechtgeleerde Hans Engels van de Rijksuniversiteit Groningen, tevens Eerste Kamerlid voor D66.

Prof.dr. Dirk Strijker: ‘Vrees voor wildgroei aan megastallen na afschaffen melkquotum onterecht’
Gepubliceerd op:09 oktober 2013

De melkveestapel en de melkproductie zullen niet ineens explosief groeien als het melkquotum in 2015 wordt afgeschaft. De strenge mestwetgeving maakt dat onmogelijk. Dat voorspelt landbouweconoom Dirk Strijker van de Rijksuniversiteit Groningen. Waar de milieubeweging vreest voor een wildgroei aan megastallen en een drastische toename van de intensieve veehouderij, wijst Strijker op de hoge kosten die boeren hebben om overtollige mest kwijt te raken. ‘De melkproductie zal daardoor hooguit met twintig procent stijgen. De nieuwe stallen die de laatste jaren in het landschap verrijzen, zijn dan ook niet de voorbode van een melkvee-explosie, maar de laatste voorbereidingen van boeren op de nieuwe situatie.’

Prof.dr. Tibor Hortobágyi ‘Inactiviteit sluipt overal ons dagelijks leven binnen’
Gepubliceerd op:30 september 2013

We brengen vele lange uren door in een houding die al evenzovele ongewenste gevolgen voor ons lichaam heeft: zittend. Iemand die op kantoor werkt, zit 80.000 uur van zijn leven. Na het pensioen neemt de tijd die veel ouderen dagelijks zittend doorbrengen toe tot 10 uur of meer. Om de negatieve gevolgen van een zittend bestaan tegen te gaan, pleit Tibor Hortobágyi, hoogleraar Bewegen en gezond ouder worden van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG, voor een actieve kantooromgeving in combinatie met kleine veranderingen in onze dagelijkse gewoonten.

Prof.dr. Karel Brookhuis: ‘Gebruik Google Glass in het verkeer kan levensgevaarlijk zijn’
Gepubliceerd op:25 september 2013

Google presenteert het als dé gadget van de toekomst: Google Glass. Wat de makers betreft loopt iedereen over een paar jaar rond met hun uitvinding. En inderdaad, het is goed mogelijk dat zo’n brilletje op je hoofd straks net zo normaal is als op straat lopen met een mobiele telefoon tegen je oor. Erg leuk die nieuwe ontwikkelingen, vindt verkeerspsycholoog Karel Brookhuis van de Rijksuniversiteit Groningen, maar het zou verstandig zijn om nu alvast na te denken over het gebruik in het verkeer. ‘Vooral voor jonge mensen kan Google Glass levensgevaarlijk zijn.’

Mr. Aline Klingenberg: ‘Wetswijziging biedt geen uitweg bij bestrijden misbruik Wob’
Gepubliceerd op:11 september 2013

Veel gemeenten beklagen zich over burgers die misbruik maken van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat er nog dit jaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat dat misbruik moet stoppen. Maar decentrale overheden hoeven van dat initiatief geen al te hoge verwachtingen hebben. Dat stellen Aline Klingenberg, docent Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Karlijn Spanninga, die recent afstudeerde op een scriptie over misbruik van de Wob. ‘Aanpassing van de Wob zal geen uitweg bieden bij het bestrijden van Wob-misbruik. Het is veel belangrijker dat overheden hun kennis over de Wob vergroten.’

Dr. Dirk Bezemer: ‘Omstandigheden nu perfect voor overheidsinvesteringen’
Gepubliceerd op:04 september 2013

Het huidige publieke debat over nieuwe miljardenbezuinigingen door de overheid wordt erg gedomineerd door pessimisme over schuld en krediet. Dirk Bezemer, universitair hoofddocent Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, stelt dat te veel wordt vergeten dat juist publiek krediet een beproefd instrument is om schuldsituaties op te lossen. ‘De huidige omstandigheden in Nederland zijn perfect voor investeringen door de overheid, niet zozeer voor overheidsbezuinigingen. De staat kan nu geld lenen tegen een zeer lage rente en grote hoeveelheden spaargeld aantrekken voor publieke investeringen in gezonde delen van de economie.’

Dr. Margriet Drent: ‘Internationale machtsverschuivingen maken actief buitenlands beleid noodzakelijk’
Gepubliceerd op:26 augustus 2013

De internationale politieke verhoudingen ontwikkelen zich richting een multipolair bestel, waarin een kleine groep grote landen dominant is en internationale samenwerking steeds stroever verloopt. Daarbij kalft de macht van overheden af en betreden nieuwe spelers het machtsveld. Vanuit Europees en Nederlands perspectief is dat reden tot zorg, stelt Margriet Drent, universitair docent Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met twee andere RUG-onderzoekers werkte Drent mee aan de Clingendael Strategische Monitor 2013, die eind mei aan minister Hennis-Plasschaert van Defensie werd aangeboden.

Dr. Christopher Lamont: ‘Tunesië zoekende naar politieke uitweg politiek geweld’
Gepubliceerd op:12 augustus 2013

Het transitieproces in Tunesië is stilgevallen en de gevoelens van onzekerheid zijn inmiddels tastbaar. Politieke moorden waren ooit een relatief onbekend fenomeen in Tunesië maar nemen nu een dodelijke vlucht, schrijft dr. Christopher Lamont in een bijdrage op de website openDemocracy. Lamont is universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof.dr. René Veenstra: ‘Film Spijt! verplicht kijkvoer voor iedere leraar’
Gepubliceerd op:26 juni 2013

De film Spijt! is verplicht kijkvoer voor iedere leraar, vindt René Veenstra, hoogleraar sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Spijt! gaat over Jochem, die elke dag opnieuw het doelwit is van pestkoppen in zijn klas. ‘De film geeft een realistisch beeld van het groepsproces bij pesten en kan uitstekend worden gebruikt als lesmateriaal in de klas,’ stelt Veenstra.

Prof.dr. Alex Friedrich: ‘Antibioticabeleid alleen effectief als hele zorgregio meedoet’
Gepubliceerd op:19 juni 2013

Zorgverlenende instanties moeten harder werken aan het besef dat het te gemakkelijk toedienen van antibiotica juist bijdraagt aan de verspreiding van resistente bacteriën. Ziekenhuizen en andere zorgverleners in dezelfde zorgregio dienen daar bovendien op dezelfde manier aan te werken, omdat de effectiviteit van preventie wordt bepaald door de zwakste schakel in het zorgnetwerk waarmee een patiënt te maken krijgt. Dat stelt Alex Friedrich, hoogleraar medische microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG, naar aanleiding van zijn oratie op dinsdag 28 juni.

Dr. Laura Batstra: ‘Een terughoudende benadering als tegenwicht voor DSM-5’
Gepubliceerd op:12 juni 2013

De nieuwe ‘bijbel’ voor psychiaters, DSM-5, zou wel eens de laatste kunnen zijn. Het beschrijven van psychische syndromen, op zich nuttig, is te ver doorgeschoten. Dat stelt Laura Batstra, onderzoeker bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij pleit voor een voorzichtige en terughoudende benadering als stepped diagnosis , een model dat Batstra opstelde met Allen Frances, de voorzitter van de DSM-IV.

Prof.dr. Tom van Yperen: ‘Jeugdzorg loopt fikse risico’s op nieuwe versnippering’
Gepubliceerd op:05 juni 2013

Probleemgezinnen kunnen de dupe worden van de aanstaande organisatorische verandering in de jeugdzorg. Gemeenten krijgen vanaf 2015 meer verantwoordelijkheden toebedeeld voor deze zorg zonder dat er borging is dat die zorg overal de juiste prioriteit krijgt. Doordat niet alle gemeenten voldoende zicht hebben op de in de jeugdzorg opgebouwde expertise, kan dit er bovendien toe leiden dat de beste kennis en ervaring niet ter plaatse wordt benut. Dat stelt Tom van Yperen in zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor jeugd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof. Louwrens Hacquebord: ‘Knuffelstatus Noordpool maakt bescherming noodzakelijker dan ooit’
Gepubliceerd op:29 mei 2013

Het eens ongenaakbare en barre Arctische Noorden heeft anno 2013 een soort knuffelstatus bereikt. Vanuit steeds meer landen overschrijden mensen de poolcirkel om gebruik te maken van de kortere vaarroutes en toeristische attracties. Naast de exploitatie van bodemschatten onder en nabij het poolijs betekent de gestage groei van toerisme dat de belasting van het poolgebied door menselijk bezoek ongekende niveaus bereikt. Volgens poolonderzoeker Louwrens Hacquebord, die op dinsdag 28 mei afscheid nam bij de Rijksuniversiteit Groningen, zijn goede afspraken over de bescherming van het poolgebied noodzakelijker dan ooit. Liefst met zoveel mogelijk landen en partijen.

Mr. Michel Vols: ‘Corporaties kunnen woonoverlast veel effectiever aanpakken’
Gepubliceerd op:22 mei 2013

Een buurman die consequent ’s nachts inspiratie krijgt om te drummen of een buurvrouw die het niet kan laten om jouw tuin te gebruiken als toilet voor haar huisdieren. Bijna iedereen kan zich het ongemak en de ergernis voorstellen. Toch gaat de aanpak van woonoverlast vaak moeizaam. Dat kan beter, vindt Michel Vols, specialist op het gebied van openbare orde en overlast aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Woningcorporaties hebben veel meer instrumenten in handen om overlast tegen te gaan dan alleen uitzetting.’

Mr.dr. Albertjan Tollenaar: ‘Zorg in natura dé oplossing voor fraude met persoonsgebonden budgetten’
Gepubliceerd op:08 mei 2013

Steeds vaker berichten de media over fraude met sociale voorzieningen. Huur- en zorgtoeslagen worden ten onrechte verstrekt aan zogenaamde ‘spookburgers’ en bemiddelaars sjoemelen met persoonsgebonden budgetten (pgb). Om misbruik tegen te gaan heeft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) aangekondigd de controle op te schroeven. Volgens Albertjan Tollenaar, universitair docent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, is dat echter niet de oplossing. Volgens hem is een groot deel van de zorgvragen op te lossen met zorg in natura.

Mr. Hans ter Haar: ‘Kantonrechter moet beter toezien op erfrecht minderjarigen’
Gepubliceerd op:24 april 2013

De rechtsbescherming van kinderen die na het overlijden van één van de ouders hun erfenis onvoldoende gewaarborgd zien, is gebrekkig. Daardoor lopen zij het risico schade te lijden. De Nederlandse wet schiet op dit punt tekort, en moet worden verbeterd door kantonrechters een extra instructie te geven. Dat stelt jurist Hans ter Haar, die donderdag 25 april promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed onderzoek naar minderjarigen en de zorg voor hun vermogen.

Prof.dr.ir. Christiaan Both: ‘Koud voorjaar verstoort aanpassing vogels’
Gepubliceerd op:17 april 2013

De kou hield dit jaar erg lang aan, waardoor de natuur laat op gang kwam. De afgelopen jaren verschoof het voorjaar juist steeds verder naar voren. Christiaan Both, hoogleraar dierecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen over de gevolgen voor de natuur: ‘Het voorjaar valt nu op dezelfde tijd als dertig jaar geleden. Dat draait de beginnende aanpassing van vogels als de bonte vliegenvanger jaren terug.’

Prof.dr. Johan Groothoff: ‘Langer werken stelt ook meer eisen aan werkgevers’
Gepubliceerd op:08 april 2013

Langer werken is veel meer dan een kwestie van het uitstellen van de pensioengerechtigde leeftijd. Werkgevers hebben er veel bij te winnen hebben om zich meer in te zetten voor duurzame productiviteit van hun medewerkers, vindt Johan Groothoff, hoogleraar Arbeid en Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Dr. Justin Kroesen: ‘Historische kerkinterieurs moeten krachtiger worden beschermd’
Gepubliceerd op:27 maart 2013

Een popconcert of nieuwjaarsreceptie in de kerk? Tegenwoordig kijkt niemand daar nog van op. Kerkgemeenten krimpen snel en hebben grote financiële tekorten. Nevenactiviteiten maken onderhoud en beheer van de kerk mogelijk, maar daarbij wordt het interieur van de kerk vaak opgeofferd. En dat terwijl we daar juist enorm zuinig op moeten zijn, vindt Justin Kroesen, RUG-deskundige op het gebied van historische kerkinterieurs. ‘Veel oude kerken zijn culturele tijdmachines. Stap het gebouw binnen en de geschiedenis ontrolt zich voor je ogen als een driedimensionaal archief.’

Prof.mr.dr. Herman Bröring: ‘Koninkrijk moet ingrijpen bij Isla-raffinaderij Willemstad’
Gepubliceerd op:21 maart 2013

De verouderde olieraffinaderij in Willemstad op Curaçao veroorzaakt al decennia ernstige gezondheidsschade voor bewoners van enkele nabijgelegen woonwijken. Het maatschappelijk debat hierover op het eiland heeft volgens Herman Bröring het punt bereikt waarop de koninkrijksregering juridisch gezien kan ingrijpen. Bröring, hoogleraar integrale rechtsbeoefening aan de Rijksuniversiteit Groningen, vindt dat dit ook moet gebeuren. ‘Juridisch gezien kan het. Het komt aan op politieke wil.’

Dr. Mathilde van Dijk: ‘Kerk gebaat bij charisma en eenvoud van paus Franciscus’
Gepubliceerd op:18 maart 2013

Paus Franciscus presenteert zichzelf aan de wereld als een kerkleider die soberheid prijst en daden boven woorden verkiest. Cultuurhistorica Mathilde van Dijk van de Rijksuniversiteit Groningen verwacht dat de Argentijnse paus zich zal richten op sociale rechtvaardigheid en flink op tafel zal slaan inzake de misbruikschandalen die de katholieke kerk recentelijk teisterden. Zijn moeilijkste klus wordt de hervorming van de kerkregering, de Vaticaanse curie.

Prof.dr. Arie Dijkstra: ‘Legaliseren online gokken leidt tot meer verslavingsproblematiek’
Gepubliceerd op:13 maart 2013

Holland Casino wil in 2014 online gokspellen gaan aanbieden. Op dit moment is online gokken in Nederland verboden, maar het staatsbedrijf rekent erop dat de wet nog dit jaar wordt aangepast. ‘Het aantal kansspelverslaafden zal daarmee onvermijdelijk toenemen’, stelt Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Het is dus heel belangrijk om tijdig stil te staan bij manieren om deze nadelen te monitoren en te verkleinen.’

Prof.dr. Greetje Timmerman: ‘Onderzoek groepsdynamiek kan jeugdzorg snel verbeteren’
Gepubliceerd op:06 maart 2013

Na de presentatie van het rapport over misbruik in de jeugdzorg afgelopen najaar is het stil gebleven. ‘Oorverdovend stil’ zelfs, oordeelde Rieke Samson, voorzitter van de commissie. ‘Dat klopt deels’, stelt Greetje Timmerman, hoogleraar jeugdsociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, ‘maar het is mogelijk om op basis van gedegen onderzoek op korte termijn de jeugdzorg te verbeteren.’

Prof.dr. Steven Brakman: ‘Deze crisis bewijst juist de noodzaak van méér Europese integratie’
Gepubliceerd op:27 februari 2013

De onzekerheid rondom Griekenland en de stabiliteit van de euro zijn het gevolg van een ontwerpfout in de eurozone. Verrassend genoeg is de oplossing te vinden in alle lesboeken economie die de theorie van het optimale valutagebied bespreken. ‘Europa moet linksom of rechtsom accepteren dat de logische consequentie van een gemeenschappelijke munt is dat monetair en economisch beleid vergaand wordt gecoördineerd. Het één kan domweg niet zonder het ander’, stelt Steven Brakman, hoogleraar Internationale en Monetaire Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Voorstanders van de euro moeten deze lastige boodschap veel duidelijker uitdragen. Tegenstanders moeten bekennen welk systeem zij beogen als de euro wordt afgeschaft en welke gevolgen dat heeft.’

Mr.dr. Nico Kwakman: ‘Aandacht voor slachtoffer in strafzaken wordt te groot’
Gepubliceerd op:20 februari 2013

De rol van het slachtoffer in strafzaken dreigt zo groot te worden dat de essentie van het strafrecht erdoor wordt aangetast. Want een strafproces is een zaak tussen overheid en verdachte en dat moet zo blijven. Dat stelt universitair docent strafprocesrecht Nico Kwakman van de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral wanneer slachtoffers tijdens de zitting ook een zegje mogen doen over de strafmaat, wordt er wat hem betreft een grens overschreden. ‘Het is goed dat de zorg voor slachtoffers van delicten als een publieke verantwoordelijkheid wordt beschouwd, maar zij kunnen alleen een rol vervullen in het strafproces als daarmee de functies en de uitgangspunten van het strafprocesrecht geen geweld wordt aangedaan.’

Prof.dr. Maarten Duijvendak: ‘Er is zeker toekomst voor vakbonden’
Gepubliceerd op:13 februari 2013

Met gestaag teruglopende ledenaantallen en heftige interne conflicten doet de Nederlandse vakbeweging af en toe meer aan vroeger dan aan de toekomst denken. Breekt teveel ideologie en een gebrek aan coherentie binnen vakcentrales de georganiseerde arbeidsvertegenwoordiging op? Volgens Maarten Duijvendak, hoogleraar economisch, sociale en regionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, blijft de behoefte aan vakbonden onverminderd aanwezig. Op langere termijn ziet hij beslist bestaansrecht voor vakbonden. Zeker voor bonden die zich richten op de belangen en het aanzien van concrete beroepsgroepen.

Mr.dr. Mathieu Paapst: ‘Terugschroeven privacy zinloos om cybercriminaliteit terug te dringen’
Gepubliceerd op:06 februari 2013

Nederland is een waar paradijs voor cybercriminelen, bleek begin deze week uit een onderzoek van het beveiligingsbedrijf McAfee. Politiek Den Haag reageerde direct met plannen om de privacy van gebruikers nog verder terug te schroeven. Een absurde gevolgtrekking, vindt Mathieu Paapst, universitair docent Recht en ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Daarmee los je nauwelijks iets op. Laat de overheid eerst maar eens zorgen dat burgers - maar vooral ook bedrijven en overheden - zich bewust worden van de risico’s die ze lopen.’

Prof.dr. Claudi Bockting: ‘Snijden in geestelijke gezondheidszorg leidt tot hogere kosten’
Gepubliceerd op:30 januari 2013

Het College van Zorgverzekeraars wil de vergoedingen voor behandelingen van psychische aandoeningen drastisch beperken. De economische situatie vergroot de druk om ook in de geestelijke gezondheidszorg te snijden in de kosten. Claudi Bockting, adjunct-hoogleraar bij de afdeling klinische psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen, pleit met klem tegen het CVZ-advies. ‘In tijden van nood is de economie juist gebaat bij tijdige behandeling van psychische aandoeningen en moeten we onverminderd inzetten op de preventie van terugval binnen de ggz. Dat inzicht wint steeds meer terrein binnen de internationale wetenschap. Nederland zou met deze bezuiniging tegen de internationale stroom ingaan.’

Prof.dr. Gijsbert Vonk: ‘Overgangsregeling moet AOW-gat vroeggepensioneerden dichten’
Gepubliceerd op:23 januari 2013

Er moet een oplossing worden gevonden voor de groep vroeggepensioneerden die financieel gedupeerd wordt door een gat in zijn AOW-uitkering. Dat zegt Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vindt het terecht dat vakcentrale FNV zich sterk maakt voor een overbruggingsregeling voor deze groep gedupeerden. Een goede overgangsregeling kan de pijn volgens Vonk voldoende verzachten.

Prof.dr. Maarten Postma: ‘Nederland moet duidelijke grenzen vaststellen voor kosteneffectiviteit medische behandelingen’
Gepubliceerd op:16 januari 2013

Het belang van kosteneffectiviteit in de geneeskunde neemt toe, maar Nederland kent geen ‘afkappunt’ dat bepaalt hoeveel een gewonnen levensjaar mag kosten. Maarten Postma, hoogleraar farmaco-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, pleit voor meer helderheid.

Noé van Hulst: ‘Energietransitie vereist multidisciplinaire Energy Academy’
Gepubliceerd op:09 januari 2013

Energie is een van de meest urgente vraagstukken van deze tijd. Door de groei van zowel de wereldbevolking als de gemiddelde welvaart stijgt de vraag naar energie. Maar de dreigende klimaatverandering dwingt ons tegelijkertijd om minder broeikasgassen uit te stoten. Daarom is er een revolutionaire energietransitie nodig die ons in staat stelt energie efficiënter en schoner te consumeren en te produceren. Deze radicale innovatie vraagt om een investering in jonge mensen met kennis van alle facetten van energie, stelt Noé van Hulst, directeur van de Energy Academy Europe.

printView this page in: English