Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningenOpinie

Archief opinie 2012

Prof.mr. Jan Brouwer: ‘Verplichting om niet-inwoners te weigeren in coffeeshops is onrechtmatig’
Wanneer:13 december 2012

Nederlandse coffeeshophouders moeten vanaf 1 januari hun klanten vragen om te bewijzen dat zij daadwerkelijk in Nederland wonen. RUG-hoogleraar Jan Brouwer, juridisch specialist in vraagstukken van openbare orde en openbare veiligheid, vindt dat dit ‘ingezetenecriterium’ zo snel mogelijk moet verdwijnen. ‘Het criterium is even onrechtmatig als de inmiddels alweer afgeschafte wietpas. Dat was het instrument waarmee het ingezetenecriterium zou moeten worden gecontroleerd. Het beleid vraagt iets onuitvoerbaars en schendt bovendien het gelijkheidsbeginsel,’ stelt Brouwer.

Prof.dr. Paul Elhorst: ‘Regionale politici moeten verder kijken dan de provinciegrens’
Wanneer:10 december 2012

Politici in de noordelijke provincies hebben nogal eens onvoldoende oog voor de economische belangen van het Noorden als geheel. Volgens Paul Elhorst, hoogleraar Regionale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaan ze daarmee voorbij aan het feit dat een aanzienlijk deel van de effecten van economische programma’s in nabijgelegen provincies terecht komt.

Prof.dr. Carel Jansen: ‘Afschrikwekkende afbeeldingen op sigarettenpakjes moeten keihard aankomen’
Wanneer:27 november 2012

Als je als roker naar België gaat, valt het meteen op: de waarschuwingen op sigarettenpakjes zijn daar voorzien van een vaak zeer onaangename afbeelding. Acht jaar geleden al vroeg Eurocommissaris David Byrne aan alle Europese lidstaten om de sigarettenpakjes te voorzien van zo’n opvallende waarschuwing voor de mogelijke gevolgen van roken. RUG-hoogleraar Carel Jansen, expert op het terrein van de instructieve en persuasieve communicatie, kan zich vinden in de oproep van Byrne, mits bij de invoering van de maatregel aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt voldaan. ‘Van mij hoeft niemand per sé angstaanjagende boodschappen te gebruiken op sigarettenpakjes. Maar áls je het doet, dan moet je het goed en serieus doen.’

Prof.dr. Frans Stokman: ‘De revolutie in energieproductie begint lokaal’
Wanneer:19 november 2012

Er is een revolutie gaande in de energieproductie. Naast centrale energieproductie door grote bedrijven ontstaan er steeds meer lokale burgerinitiatieven om stroom te produceren. Het resultaat is meer duurzame energie en meer sociale binding, stelt hoogleraar sociologie Frans Stokman van de Rijksuniversiteit Groningen. Stokman is tevens bestuurslid van Grunneger Power, een coöperatieve vereniging die Groningen van groene energie wil voorzien.

Prof.dr. Bert Otten: ‘Wetenschap en sport hebben elkaar nodig’
Wanneer:14 november 2012

Bewegingswetenschapper Bert Otten van de Rijksuniversiteit Groningen maakte een prachtige analyse van de gouden Olympische oefening van Epke Zonderland. ‘Een analyse die laat zien hoe sport en wetenschap elkaar verder kunnen helpen’, stelt Otten, die dankzij zijn onderzoek het wonderbaarlijke aan Zonderlands prestatie kon verklaren. De wetenschapper leerde daarbij meer van Zonderland dan omgekeerd. ‘Het is niet zo dat wij wetenschappers het allemaal al weten en dat de sporter ons advies moet volgen. Integendeel, wij kunnen supertalenten niks leren, zij doen het bijna vanzelf goed. Wetenschappers sukkelen daar wat achter aan, in hun poging alles te verklaren.’

Prof.dr. Dries Faems: ‘Topsectoren moeten anders georganiseerd worden’
Wanneer:29 oktober 2012

Het Nederlandse topsectorenbeleid moet de sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt nog sterker maken. Om dat te bereiken, stimuleert de overheid bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra om samen te werken. Dries Faems, hoogleraar Innovatie en Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft zijn bedenkingen. In de meeste topsectoren ontbreekt een duidelijk organisatiemodel om tot echte innovatieve doorbraken te komen. En de teams die de sectoren moeten aansturen, zijn “stuitend eenzijdig” samengesteld, stelt Faems in zijn inaugurele rede op dinsdag 30 oktober 2012.

Prof.dr. Bob Fennis: ‘Doe boodschappen voorafgaand aan het werk’
Wanneer:24 oktober 2012

De verleidingstactieken van de reclame zijn zo subtiel, dat het goed is dat nationale en Europese overheden strenge regels stellen aan wat geoorloofd is. De teugels zouden zelfs nog wat verder aangetrokken mogen worden, vindt hoogleraar consumentengedrag Bob Fennis van de Rijkuniversiteit Groningen. Tegelijkertijd geeft hij het dringende advies om onszelf beter te wapenen tegen de prikkels die onze kooplust aanwakkeren. ‘Je moet aankopen doen op de momenten dat je op de gevaren van verleiding bedacht bent. Doe dus bijvoorbeeld boodschappen voorafgaand aan het werk.’

Laura Spierdijk en Matthijs Bierman: ‘Het is tijd voor bankieren met gezond verstand’
Wanneer:17 oktober 2012

De financiële en economische crisis vragen om structurele hervormingen. Om te beginnen in de financiële sector. Om uit de crisis te komen is dringend behoefte aan meer diversiteit in het bankenlandschap, gebaseerd op instellingen die bankieren met gezond verstand. Dat stellen Matthijs Bierman, directeur van Triodos Bank en alumnus van het jaar van de Rijksuniversiteit Groningen, en RUG-hoogleraar econometrie Laura Spierdijk.

Dr. Sjaak Swart: ‘Genetische modificatie moet weer op de agenda komen’
Wanneer:03 oktober 2012

Het debat over genetische modificatie lijkt nagenoeg verstomd. Dat is jammer, vindt dr. Sjaak Swart, die aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doet naar de interacties tussen wetenschap en samenleving, zoals bij de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen. ‘We mogen onze ogen niet sluiten voor de risico’s van genetische modificatie (GM). Maar we kunnen het ons evenmin veroorloven de mogelijkheden niet te onderzoeken of te overwegen.’

Dr. Vivienne Matthies-Boon: ‘Na Arabische lente moeten we ophef over anti-islamfilm relativeren’
Wanneer:26 september 2012

De ophef over de omstreden film “Innocence of Muslims” krijgt veel te veel aandacht in de internationale media. Daardoor wordt de klok onnodig teruggedraaid naar de periode van polarisatie tussen de islam en het westen, meteen na “9/11”, en dat is precies het doel van de makers van de film. Dat zegt dr. Vivienne Matthies-Boon, universitair docent aan de afdeling Internationale Betrekkingen en International Organisatie van de Rijksuniversiteit Groningen, en onderzoeker aan het nieuwe Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein.

Prof.dr. Marian Verkerk: ‘Eigen bijdrage zorg omhoog? Denk toch eens verder!’
Wanneer:12 september 2012

De bevolking vergrijst en de zorgkosten rijzen de pan uit. Hoe kunnen we de zorg in de toekomst betaalbaar houden? We moeten ons veel vaker afvragen of we wel behandeld willen worden, stelt Marian Verkerk, hoogleraar Zorgethiek in het Universitair Medisch Centrum Groningen. ‘Is het zorg als een fragiele oudere op zijn tachtigste nog een chemokuur ondergaat, om zijn leven een paar maanden te verlengen?’

Prof.dr. Gert de Roo: ‘Politiek weet zich geen raad met ruimtelijke ontwikkeling’
Wanneer:03 september 2012

De politieke aandacht voor ruimtelijke ontwikkeling neemt rap af. Keuzes die het komende kabinet moet nemen, hebben echter grote gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. Denk aan energie, woningmarkt, wateroverlast, krimp en nog veel meer zaken. ‘De Nederlandse politiek ‘quote’ gemakkelijk een probleem, maar loopt weg voor de ruimtelijke consequenties,’ vindt Gert de Roo, hoogleraar planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Wat Nederland nodig heeft, is een duidelijke visie op ruimtelijke ontwikkeling en de kansen die ruimtelijke ontwikkeling biedt.’

Mr.dr. Kees de Vey Mestdagh: ‘Kamerleden, word wakker en ontdek het belang van internet!’
Wanneer:29 augustus 2012

Terwijl we steeds afhankelijker worden van het internet en een steeds groter deel van ons inkomen online verdienen, spelen online ontwikkelingen geen enkele rol in de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen. Onbegrijpelijk, vindt IT-jurist Kees de Vey Mestdagh van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Onze politici pretenderen dat ze onze vrijheid en veiligheid kunnen beschermen en onze economie kunnen reguleren. In de fysieke wereld lukt ze dat heel aardig, maar online kunnen ze dat absoluut niet meer. Het is tijd dat onze volksvertegenwoordigers wakker worden en ontdekken hoe belangrijk het internet is.’

Prof.dr. Ruud Teunter: ‘Ondernemers kunnen flink besparen op voorraadkosten’
Wanneer:03 juli 2012

Met een slimmer voorraadbeheer kunnen bedrijven twintig tot dertig procent besparen op hun voorraadkosten. Ondernemers zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden die een andere aanpak biedt, stelt Ruud Teunter, hoogleraar Operations Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral op de kosten van zogeheten technologisch bederf kan volgens Teunter nog flink worden bespaard.

Dr. Hinke Haisma: ‘Context belangrijk bij het monitoren van groei van kinderen’
Wanneer:27 juni 2012

De groei van kinderen wordt bepaald aan de hand van lengte en gewicht. Op basis van groeicurves wordt bekeken of een kind goed groeit. Maar wat is gezonde groei? Is dat overal ter wereld hetzelfde? En zijn lengte en gewicht alleen voldoende om dat te bepalen? Dr. Hinke Haisma, demograaf en voedingskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen, denkt dat de manier waarop groei van kinderen wordt bepaald verbeterd kan worden. ‘Behalve naar de lengte en het gewicht van kinderen, moeten we ook kijken naar hoe en waar kinderen opgroeien.’

Dr. Karel Jan Alsem: ‘Het is tijd voor meer liefde en lef in de zorg’
Wanneer:19 juni 2012

Hoewel de overheid marktwerking in de zorg stimuleert en er een nieuw zorglandschap ontstaat, besteden zorginstellingen nog nauwelijks aandacht aan marketing. Het wordt hoog tijd dat daar verandering in komt, betoogt dr. Karel Jan Alsem, merkenspecialist aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Zorginstellingen zouden meer lef en liefde ten toon moeten spreiden. Daar wordt de zorg beter en efficiënter van en zo groeit de tevredenheid onder patiënten én werknemers.’

Prof.dr.ir. Arno van der Vlist: ‘Krimp noopt tot drastische wijziging aanbesteding publieke werken’
Wanneer:11 juni 2012

In heel Europa is sprake van een trek naar grote steden. Grote delen van het platteland lopen leeg. Deze ruimtelijke transitie heeft radicale gevolgen voor de manier waarop publieke werken zoals bruggen en wegen, sporthallen en scholen moeten worden aanbesteed. Het huidige systeem, waarbij overheden zonder regionale afstemming inkopen op laagste prijs, is volstrekt inadequaat. Dat betoogt Arno van der Vlist, hoogleraar vastgoedontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof.dr.ir. Paula van Veen-Dirks: ‘Werking van prestatiebeloning wordt overschat’
Wanneer:06 juni 2012

Wie harder werkt en beter presteert, krijgt ook meer betaald. Het lijkt logisch en rechtvaardig. Maar volgens Paula van Veen-Dirks, hoogleraar Management Accounting aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn de nadelen van prestatiebeloning meestal groter dan de voordelen. ‘Het kan organisaties zelfs vergiftigen.’

Prof.dr. Peter Barthel: ‘De Venusovergang: mis ’m niet!’
Wanneer:29 mei 2012

Nog een week, dan is het zover. Oplettende kijkers zullen op woensdag 6 juni een klein zwart stipje langzaam voor de zon langs zien schuiven. Dat kleine zwarte stipje is de planeet Venus. Een verschijnsel dat je niet mag missen, vindt hoogleraar sterrenkunde Peter Barthel. Zelfs al moet je er behoorlijk vroeg je bed voor uit. De Venusovergang is namelijk alleen te bewonderen in het ene uurtje na zonsopkomst.

Prof.dr. Conny van Ravenswaaij-Arts: ‘Bijbevindingen genetisch onderzoek vragen om zorgvuldige landelijke richtlijn’
Wanneer:23 mei 2012

De ontwikkelingen in de genetica gaan snel. Sinds kort is het mogelijk om alle erfelijke informatie van patiënten met één test te onderzoeken. Maar wat doe je met de bijbevindingen van een genetisch onderzoek? Klinisch geneticus Conny van Ravenswaaij-Arts van het Universitair Medisch Centrum Groningen vindt dat daarvoor een landelijke richtlijn moet worden opgesteld, in samenspraak met alle betrokkenen – waaronder de patiënten. ‘Medici zijn erg geneigd te bepalen wat goed is voor de patiënt. Maar we weten nauwelijks wat patiënten zelf eigenlijk willen.’ Lees verder...

Prof.dr. Lubbert Dijkhuizen: ‘Noorden moet kansen op duurzame economie nú verzilveren’
Wanneer:09 mei 2012

Na de industriële revolutie en de informatierevolutie wordt de omschakeling naar een duurzame economie de derde revolutie die het aanzien van de wereld ingrijpend zal veranderen, aldus prof.dr. Lubbert Dijkhuizen, hoogleraar Microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het noorden van Nederland is volgens Dijkhuizen de ideale basis voor de Nederlandse biobased economy. ‘Kassencomplexen langs de A7, bioraffinage rondom Delfzijl en bulkproductie in de veenkoloniën: in het noorden liggen fantastische kansen voor de economie van de toekomst. Die moeten we nú verzilveren.’ Lees verder...

Mr.dr. Kees de Vey Mestdagh: ‘Censuur verdwijnt van internet, zoals plofkip uit de supermarkt’
Wanneer:02 mei 2012

Terwijl westerse consumenten elkaar onbekommerd berichtjes sturen met Facebook en Twitter, misbruiken autoritaire regimes diezelfde applicaties om hun bevolking te bespioneren en te onderdrukken. Uiteindelijk verandert het internet de wereld in één grote bewakingsstaat, zeggen sceptici. Onzin, stelt Kees de Vey Mestdagh, IT-jurist aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Door verspreiding van kennis en technische standaards, zal het internet de vrijheid wereldwijd vergroten. Censuur zal van het internet verdwijnen, zoals nu de plofkip uit de supermarkt verdwijnt.’ Lees verder...

Dr. Laura Batstra: ‘ADHD is geen ziekte’
Wanneer:02 mei 2012

ADHD is onder kinderen volksziekte nummer één. Het medicijngebruik om de stoornis te bestrijden neemt al even epidemische vormen aan. Maar Altijd-Druk-Heel-Druk is meestal geen medisch probleem, zegt Laura Batstra, onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens Batstra kan ADHD vaak worden voorkomen door de diagnose niet te stellen: ‘ADHD een ziekte noemen is een denkfout.’ Lees verder...

Prof.dr. Marian Verkerk: ‘Ethiek in de zorg is te veel gericht op het individu’
Wanneer:24 april 2012

Medische zorg is niet alleen van groot belang voor individuele patiënten. Ook voor familieleden en naasten van de patiënt kunnen medische beslissingen grote gevolgen hebben. Zorgverleners hebben echter nauwelijks mogelijkheden om naasten van de patiënt bij de zorg te betrekken, stelt Marian Verkerk, hoogleraar Zorgethiek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. ‘Wetgeving en richtlijnen in de zorg stellen het individu centraal, terwijl patiënten heel veel keuzes in samenspraak met naasten maken. Daar moet meer aandacht voor komen. Het wordt tijd voor familie-ethiek in de zorg.’ Lees verder...

Prof.dr. Bert Scholtens: ‘Rutte staart zich blind op economische kilometerteller’
Wanneer:18 april 2012

De onderhandelaars in het Catshuis willen afspraken maken om de Nederlandse economie weer op gang te krijgen. Daarbij tonen ze echter alleen belangstelling voor reductie van de staatsschuld en groei van de economie, aldus Bert Scholtens, hoogleraar economie en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Dat is een eenzijdige blik. Premier Rutte staart zich blind op de kilometerteller van groei en staatsschuld. De kans is groot dat hij zo brokken maakt.’ Lees verder...

Prof.dr. Johan Woltjer: ‘Gebrek aan zoet water serieuze bedreiging Nederlandse economie’
Wanneer:11 april 2012

Naast de strijd tegen het zoute zeewater moet Nederland zich opmaken voor de strijd vóór het zoete water. Als we niet flink investeren, zal er voor de industrie te weinig zoet water beschikbaar zijn. De bloembollenteelt en de fruitteelt krijgen het dan moeilijker, net als bierbrouwers, metaalverwerkers en andere bedrijven die veel water gebruiken. Dat stelt prof.dr. Johan Woltjer, hoogleraar planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Lange tijd hebben we niet hoeven nadenken over zoet water: het was er gewoon. Die vanzelfsprekendheid is voorbij.’ Lees verder...

Prof.dr.ir. Hans Wortmann: ‘Meer investeringen nodig in beveiliging ICT-systemen’
Wanneer:03 april 2012

Het grote publiek onderschat de ernst van de ramp die ontstaat als de ICT het laat afweten in bijvoorbeeld het bankwezen, de energiesector of de logistiek. Weliswaar is de kans op zo’n ramp gering, maar overheden en bedrijven moeten die nog veel kleiner maken door te investeren in de veiligheid van hun systemen. Dat zegt prof.dr.ir. Hans Wortmann, hoogleraar informatiemanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder...

Prof.dr. Jouke van Dijk: ‘Randstad-denken van kabinet veronachtzaamt potentie van de regio’s’
Wanneer:21 maart 2012

De Randstad heeft afgedaan als motor van de nationale economie en werkgelegenheid. Groei in arbeidsplaatsen wordt vooral gegenereerd in dynamische regio’s buiten de metropolen. Volgens Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen, moet de overheid daarom juist meer geld besteden in die regio’s. ‘Het rendement van investeringen is er hoger dan in de Randstad’, stelt Van Dijk. Lees verder...

Prof.dr. Boudewijn de Bruin: ‘Domme bankiers gevaarlijker dan graaiende bankiers’
Wanneer:21 maart 2012

Nederlandse pensioenfondsen hebben het niet alleen moeilijk door tegenvallende rendementen. Ondeskundige pensioenbestuurders hebben de problemen bij sommige fondsen vergroot, zo stelden anonieme bronnen uit de pensioensector dinsdag in het Financieele Dagblad. Volgens Boudewijn de Bruin, hoogleraar financiële ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, is onkunde zelfs hét centrale begrip in de financiële crisis. ‘Het is niet de graaicultuur die voor de grootste problemen heeft gezorgd. We hebben het gevaar van onkunde ernstig onderschat.’ Lees verder...

Prof.mr.dr. Fokko Oldenhuis: ‘RK-kerk draait slachtoffers van misbruik een rad voor ogen’
Wanneer:14 maart 2012

Bij monde van aartsbisschop en kardinaal Wim Eijk beloofde de Rooms-Katholieke Kerk geen beroep te doen op de verjaring van seksuele delicten. Bij nader inzien geldt deze belofte echter alleen voor slachtoffers die hun claim bij de kerk indienen. In civiele procedures beroept de kerk zich wel degelijk op verjaring. ‘De kerk draait slachtoffers een rad voor ogen,’ oordeelt Fokko Oldenhuis, bijzonder hoogleraar Religie en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Eijk volhardt in bestuurderstaal en halve waarheden. Het is hoog tijd voor transparantie en eerlijkheid.’

Prof.dr. Gijsbert Vonk: ‘Opvang illegalen niet in overeenstemming met internationale mensenrechten’
Wanneer:07 maart 2012
De sociale zekerheid is de afgelopen jaren ondergeschikt gemaakt aan het vreemdelingenbeleid. De regels voor migranten worden steeds strenger, vooral als er iets mis is met hun verblijfstitel. ‘We zitten in een negatieve spiraal’, stelt Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Het proces staat op gespannen voet met de internationale mensenrechten.’ Vonk pleit voor de ontwikkeling van een sociale agenda voor uitgesloten migranten. Lees verder...
Prof.dr. Egbert Harskamp: ‘Onderwijs kan efficiënter door impuls voor digitalisering’
Wanneer:29 februari 2012

Het basis- en voortgezet onderwijs kan efficiënter worden door leerstof digitaal aan te bieden en te toetsen. Dat stelt prof.dr. Egbert Harskamp, hoogleraar effectieve leeromgevingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Op basis van recent onderzoek is mijn indruk dat de software op scholen nu onderbenut wordt. Digitale leerstofverwerking kan veel correctiewerk overbodig maken en helpen bij een snelle analyse van het gemaakte werk.’ Lees verder...

Prof.dr.ir. Arno van der Vlist: ‘Waarschuwingen DNB voor vastgoedcrisis zijn mosterd na de maaltijd’
Wanneer:22 februari 2012

Leegstaande kantoorpanden kosten institutionele beleggers en banken honderden miljoenen. Na de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis kan dat een derde financiële crisis veroorzaken, waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs. Mosterd na de maaltijd, oordeelt Arno van der Vlist, hoogleraar vastgoedontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Er wordt al sinds 2008 afgeboekt op de waarde van commercieel vastgoed en dat zal nog wel even zo doorgaan. Natuurlijk, het doet pijn als er zoveel geld verdampt. Maar in plaats van paniek te zaaien, zou DNB beter aan een oplossing kunnen werken.’ Lees verder...

Prof.dr. Doeko Bosscher: ‘Obama of Romney: voor Europa maakt het weinig uit’
Wanneer:15 februari 2012

Mitt Romney wint vrijwel zeker de voorverkiezingen van de Republikeinse Partij. Dat betekent dat er voor Europa tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2012 niet zo gek veel op het spel staat, stelt hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis Doeko Bosscher van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De verkiezingsstrijd tussen Romney en de huidige president Barack Obama is nog verre van beslist. Maar wie begin 2013 ook zal worden ingezworen als president, het beleid van de Verenigde Staten blijft ongeveer hetzelfde.’ Lees verder...

Mr.dr. Nico Kwakman: ‘Minimumstraffen zijn niet effectief, betekenis is vooral symbolisch’
Wanneer:08 februari 2012

Ondanks forse kritiek van de Raad van State, gaat het kabinet door met de invoering van minimumstraffen voor zware delicten. Mr.dr. Nico Kwakman, strafrechtjurist aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft kritiek op het wetsvoorstel, maar kan er ook begrip voor opbrengen. ‘De effectiviteit van de wet is twijfelachtig, maar de symbolische betekenis is groot. Het kabinet geeft hiermee een krachtig signaal af - en dat is zijn goed recht.’ Lees verder...

Dr. Dirk Bezemer: ‘Westen moet voedselspeculatie bestrijden’
Wanneer:01 februari 2012

De landen waar nu honger heerst, in het bijzonder Afrikaanse landen, moeten zelf meer voedsel gaan verbouwen. En dat kunnen ze ook. Moderne landbouwtechnieken maken een grotere productie mogelijk, als de nationale overheden daar tenminste hun schouders onder zetten. Dat zegt universitair hoofddocent ontwikkelingseconomie dr. Dirk Bezemer van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De rol van de westerse wereld daarentegen is op de lange termijn beperkt. Op korte termijn zou ze wel kunnen strijden tegen voedselspeculatie. Dat zou een slok op een borrel schelen, want de hoge voedselprijzen zijn mede oorzaak van het groeiende aantal wereldburgers met honger.’ Lees verder... 

Mr. Wiene van Hattum: ‘Nieuwe wet wekt valse verwachtingen en tast grondrechten aan’
Wanneer:24 januari 2012

Misdadigers die ten onrechte definitief zijn vrijgesproken van een levensdelict, moeten alsnog voor hun daad berecht kunnen worden. Dat heeft een meerderheid in de Tweede Kamer besloten op dinsdag 24 januari. Volgens juriste Wiene van Hattum van de Rijksuniversiteit Groningen wekken kabinet en Kamer hiermee valse verwachtingen. ‘Deze wet beschermt de samenleving niet tegen zware criminelen, zoals wordt gesuggereerd. Hij roept onrust op, tast privacy aan en werkt onzorgvuldige opsporing en vervolging in de hand.’ Van Hattum promoveert op donderdag 26 januari aan de RUG op een onderzoek naar, onder meer, “Non bis in idem”, de regel die een tweede proces verbiedt.

Dr. Barbara Henkes: ‘Historici kunnen afstand tussen heden en verleden helpen reguleren’
Wanneer:18 januari 2012

Een samenleving die in het reine wil komen met gewelddaden in het verleden, moet méér doen dan de daders straffen. Historisch onderzoek kan helpen de confrontatie met het verleden aan te gaan. Veel historici zijn echter onvoldoende toegerust om deel te nemen aan een maatschappelijk debat over de actuele omgang met het verleden. Dat stelt RUG-historica Barbara Henkes, in de aanloop naar het symposium ‘Historici en de confrontatie met een gewelddadig verleden’, dat donderdag 26 januari op de Rijksuniversiteit Groningen plaatsvindt. Lees verder... 

Prof.dr. Claudi Bockting: ‘Aandacht voor Blue Monday veroorzaakt inflatie begrip depressie’
Wanneer:11 januari 2012
In 2005 lanceerde een Britse psycholoog het begrip Blue Monday. De derde maandag van januari zou volgens zijn theorie de meest deprimerende dag van het jaar zijn. Een wetenschappelijke basis voor deze bewering ontbreekt. Toch besteden de media elk jaar gretig aandacht aan dit fenomeen. Een slechte zaak, vindt klinisch psycholoog Claudi Bockting van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Het veroorzaakt een inflatie van het begrip depressie.’ Lees verder...
Prof.dr. Arie Dijkstra: ‘Overheid moet rokers niet aan hun lot overlaten’
Wanneer:03 januari 2012

Het liberale rookbeleid van het rijk laat rokers teveel aan hun lot over. Door minder te investeren in rokers die willen stoppen, zal hun aantal weer toenemen. Hoewel het geen directe publiek belang is, is het wel degelijk een overheidstaak om deze groep verslaafden te helpen om van de sigaret af te komen. Dat zegt gezondheidswetenschapper prof. dr. Arie Dijkstra van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in verslavingen. ‘Van mij hoeft niemand te stoppen met roken, maar om rokers toch te bereiken hebben ze wel wat extra stimulans nodig. Het is tenslotte meestal een verslaving.’ Lees verder...

printView this page in: English