Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and Events People and perspectives Opinion

Opinie

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen geven hun mening naar aanleiding van een onderwerp uit de actualiteit. De opinierubriek op onze website is beëindigd in april 2014.

Prof.dr. Andrej Zwitter: ‘Big data vraagt om gedragscode voor wetenschappers, overheden en bedrijven’
Gepubliceerd op:17 april 2014

Telefoonverkeer, gps-data, foto’s, patiëntgegevens in de gezondheidszorg: iedereen laat een digitale voetafdruk achter die samen big data vormen. Die enorme hoeveelheid data levert grote ethische vragen op. Vragen waarop we nog geen goede antwoorden hebben, zegt hoogleraar in ethiek en internationale politiek dr. Andrej Zwitter. Het is hoog tijd voor ethici om deze antwoorden te formuleren, stelt hij. We moeten nadenken wat wetenschappers, overheden en bedrijven wel en niet met de verzamelde data mogen doen en op welke manier, maar ook hoe we kinderen leren omgaan met een wereld waarin alles data is. Om deze discussie te voeren, heeft Zwitter een internationale denktank mede opgericht: de International Network Observatory.

Prof.dr. Machiel Mulder: ‘Subsidies voor wind- en zonne-energie hebben geen positief milieueffect, en zijn slecht voor de elektriciteitsmarkt’
Gepubliceerd op:12 maart 2014

Subsidies voor duurzame energie zoals wind- en zonne-energie verminderen de CO2-uitstoot niet zolang er ook een systeem voor emissiehandel bestaat. Bovendien verstoren deze subsidies de Europese elektriciteitsmarkt en brengen zij de leveringszekerheid in gevaar. Dat betoogde econoom Machiel Mulder tijdens zijn oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 11 maart 2014. Hij stelt dat overheden middelen effectiever kunnen inzetten door fundamenteel onderzoek naar energiebesparing en duurzame energie te stimuleren.

Dr. Jana Knot-Dickscheit: ‘Geplande transitie jeugdzorg leidde al tot veel positieve ontwikkelingen’
Gepubliceerd op:21 februari 2014

De geplande transitie van de jeugdzorg is onderwerp van tal van discussies, meningen en verwijten over en weer (zie onlangs nog het opiniestuk van Laura Batstra in het Dagblad van het Noorden, 14 februari). De inhoudelijke discussie verdwijnt daarmee soms naar de achtergrond, terwijl juist dat punt aandacht verdient, stelt dr. Jana Knot-Dickscheit, onderzoeker en docent van de afdeling Orthopedagogiek bij de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De Jeugd-ggz is al ver op weg in het vinden van constructieve oplossingen.’

Prof.dr. Henk Moll: ‘Halveer Groningse gaswinning en besteed gasbaten aan overgang naar duurzame energie’
Gepubliceerd op:19 februari 2014

Nadat vast is komen te staan dat de gaswinning in Noord-Groningen leidt tot aardbevingen, gevolgd door een jaar van onderzoeken naar de effecten en de risico’s daarvan, wordt nu eindelijk het tempo van gas winnen een beetje teruggeschroefd. In het hart van het aardbevingsgebied, bij Loppersum, zelfs met 80 procent. Intussen blijft de discussie over de economische effecten van deze maatregelen nog steeds beperkt tot de directe gevolgen voor de schatkist.

Dr. Laura Batstra: ‘Protest GGz tegen transitie jeugdzorg niet constructief’
Gepubliceerd op:10 februari 2014

De tijd en energie die met name kinderpsychiaters besteden aan het protesteren tegen de transitie is weinig constructief, stelt dr. Laura Batstra in haar blog ‘Wie zijn de helden?’ op Artsennet.nl. Batstra is onderzoeker bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. Christian Zuidema: ‘Inspelen op lokale omstandigheden cruciaal voor slagen energietransitie’
Gepubliceerd op:22 januari 2014

Een transitie naar meer duurzame energie kan niet zonder aandacht voor de lokale omstandigheden, aldus planoloog Christian Zuidema van de Rijksuniversiteit Groningen. Duurzame energie heeft consequenties voor het landschap, vraagt veel van burgers, maar kan ook juist ontstaan uit lokale initiatieven. Omdat de overheid daar zo weinig rekening mee houdt loopt de verduurzaming van de energievoorziening flinke vertraging op, stelt Zuidema.

printView this page in: English