Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningenOpinie

Website voor het verbeteren van de Europese Grondwet

Elke volwassen Nederlander heeft wel eens ooit gehoord van de Europese Grondwet, inmiddels omgedoopt tot Europees Grondwettelijk Verdrag. Maar wat daar precies in staat? Daar hebben de meesten geen idee van. Niet verwonderlijk, vindt Berend Vis, oud-medewerker van de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Je kunt niet aannemen dat mensen die ruim vierhonderd artikelen tot zich nemen. Een basisverdrag voor zo’n organisatie als de Europese Unie kan veel korter en veel minder complex.’

Met dat idee in het achterhoofd heeft Vis samen met Frank de Vries (voormalig docent Staatsrecht, nu wethouder Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Groningen) en Gerhard Hoogers (hoofddocent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen) een website in het leven geroepen: www.rug.nl/rechten/bieg. Hierop vindt de bezoekerniet alleen een uitgeklede, veel beknopter versie van het Europees Grondwettelijk Verdrag, maar ook concrete voorstellen ter verbetering hiervan. Vis: ‘Wij leggen een voorstel neer, maar we geven lezers ook de mogelijkheid verbetervoorstellen te doen.’ De bedoeling is om zo tot een tekst te komen met een groot draagvlak. ‘De tekst van het verdrag komt nu eens niet vanuit Brussel, maar juist van onderop.’

Inhoudelijke overwegingen

Na het overduidelijke ‘nee’ van Nederland op het referendum, werd in de media vooral als reden aangedragen dat Nederland zijn soevereiniteit niet kwijt wil. ‘Maar vaak waren het ook heel inhoudelijke overwegingen’, zegt Vis. ‘De eerste versie van de Europese Grondwet legde bijvoorbeeld teveel nadruk op een bepaalde visie op de economische markt. En ook de verhouding tussen de bevoegdheden van de Europese en de nationale laag kwam niet goed uit de verf.’

Meer bevoegdheden Europees parlement

Om tot de tekst te komen die nu op de website staat, is ruim driekwart van de oorspronkelijke tekst eruit gehaald. Alleen het geraamte bleef over en daarmee de essentie van het Grondwettelijk Verdrag. Met natuurlijk de aanvullingen van de initiatiefnemers van de website: ‘In ons voorstel hebben we het Europees parlement duidelijk wat meer bevoegdheden geven bij het proces van wetgeving. Zo hebben we een formulering opgenomen voor de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese unie en de nationale staten die ontleend is aan verdeling tussen de Tweede Kamer en de gemeenten in Nederland. Zo ontstaat er tweerichtingsverkeer in plaats van het eenzijdige overwicht van Brussel.’

Geen economische visies

Een ander belangrijk punt is de nadruk op sociale en milieuaspecten. Economische keuzes die een bepaalde economische visie verwoorden, zijn er juist uitgehaald. Vis: ‘De Europese unie is een organisatie waarvoor een gemeenschappelijke markt van groot belang is. Maar of die markt aan neoliberale economische principes moet voldoen of niet, dat past niet in ons verdragvoorstel. Dat zijn politieke keuzes, geen grondwettelijke.’

Bijdrage op nationaal niveau

De afgelopen tijd hebben de regeringsleiders zich gebogen over een nieuw voorstel voor het Europees Grondwettelijk Verdrag.Wat dat aangaat zou je kunnen menen dat deze website te laat is. Volgens Vis is dat beslist geen ramp: ‘Over vier jaar zal de wet die ze nu maken ook wel weer veranderd worden. Dat is tot nu toe steeds zo gegaan. Natuurlijk hopen we dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan een nieuw verdrag. En wellicht brengen we een discussie op gang die over een aantal jaren wel effect heeft. Het gaat er vooral om dat deze website het op nationaal niveau mogelijk maakt een bijdrage te leveren aan de inhoud van het verdrag. Dat kunnen juristen zijn maar ook andere geïnteresseerden uit het bestuur of samenleving. De website is ook in het Engels, Duits en Frans vertaald. De aankondiging wordt internationaal verspreid, opdat wij uit de verschillende lidstaten van de EU reacties krijgen.’

Curriculum Vitae

Berend Vis is oud-medewerker van de juridische faculteit van de RUG.

Informatie

Mr. Berend C. Vis, tel. 050 313 63 82, e-mail: b.c.vis@rug.nl

Mr. Gerhard Hoogers, tel. 050 363 56 68, e-mail g.h.hoogers@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:10
printView this page in: English