Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and Events People and perspectives Opinion

Opinie 14: 'Levenslange educatie noodzakelijk voor vergroten verkeersveiligheid'

Plannen om verkeersles verplicht te stellen in het voortgezet onderwijs zijn in de maak. En tot steeds meer mensen dringt door dat ook het verkeersonderwijs in het basis­onderwijs snel beter moet. Maar dat is niet genoeg, vindt verkeerspsycholoog Karel Brookhuis van de Rijksuniversiteit Groningen: 'Wil je de verkeersveiligheid vergroten, dan is permanente educatie noodzakelijk.'

Verkeersonderwijs zou zich niet moeten beperken tot scholieren, meent Brookhuis: 'Educatie op het gebied van verkeersregels en -inzicht blijft voortdurend van belang. Ook als je al lang een rijbewijs hebt.' Hij pleit daarom voor een systeem waarbij iedereen met een rijbewijs om de vijf jaar wordt opgeroepen voor een test in een rijsimulator. 'Zo kun je goed zien hoe iemand zich ontwikkelt en waar nodig bijsturen. Dat zou een heleboel ellende schelen!'

Voortgezet onderwijs

Extra aandacht voor verkeersonderwijs in het voortgezet onderwijs is een heel goede zaak, vindt Brookhuis. Zeker omdat dat een periode is waarin veel kinderen zich voor het eerst echt zelfstandig in het verkeer gaan begeven. 'Maar laat het alsjeblieft niet ten koste gaan van het verkeersonderwijs op de basisscholen. Je loopt het risico dat leerkrachten daar gaan denken dat het op hun school dus niet noodzakelijk meer is. Ik snap best dat het lastig is tijd voor verkeerslessen vrij te maken; wéér iets waaraan ze extra aandacht moeten besteden, maar gezien het maatschappelijk belang, kún je er niet omheen.'

Geen verkeersinzicht

Steeds meer kinderen worden met de auto naar school gebracht. Lekker snel en vooral ook veilig, volgens veel ouders. Toch valt dat laatste vies tegen. Want door een veilig plekje op de achterbank, ontwikkelt het kind geen verkeersinzicht. Een inzicht dat ook nauwelijks wordt verbeterd door verkeerslessen op school. Brookhuis: 'Zelfs de wel heel minimale richtlijn van een halfuur verkeersles per week wordt op veel basisscholen niet gehaald.'

Daling verkeersveiligheid

Met steeds meer onervaren verkeersdeelnemers, zal de verkeersveiligheid de komende jaren dalen, verwacht Brookhuis: 'Dit is een situatie die iedereen al jaren ziet aankomen, maar waarop vreemd genoeg maar weinig actie wordt ondernomen. Nu al zijn de kosten van verkeersongelukken tien miljard euro per jaar en dat wordt de komende jaren alleen maar meer.'

Goed voorbeeld

Meer verkeersonderwijs op scholen is een belangrijk begin, maar ook ouders zouden zich beter bewust moeten worden van hun aandeel. Door zelf het goede voorbeeld te geven en misschien wat minder vaak de auto te pakken. Brookhuis: 'Je veilig begeven in het verkeer leer je door er veel mee in aanraking te komen. Gebeurt dit niet, dan zullen kinderen hun verkeersinzicht vooral verkrijgen door trial-and-error. Niet bepaald de meest veilige techniek.'

Curriculum Vitae

Karel Brookhuis (1950) studeerde experimentele psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1989 promoveerde hij op onderzoek naar informatieverwerking in hersengolven. Daarna sloeg hij de weg van de verkeerspsychologie in en werd gedrags­onderzoeker op verkeers- en vervoersgebied voor het voormalig Verkeerskundig Studiecentrum van de RUG. Na de opheffing van dit instituut werd Brookhuis universitair hoofddocent bij Psychologie. Sinds 2001 is hij tevens hoogleraar aan de TU in Delft. /MS

Noot voor de pers

prof.dr. K.A. Brookhuis, tel. (050) 363 67 72, e-mail: k.a.brookhuis@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:10