Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningen

Prof.dr. Iris Vis, Dean of Industry Relations

Iris Vis is Dean of Industry Relations aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en werkt vanuit deze functie aan het versterken en uitbouwen van de samenwerking van de RUG met het bedrijfsleven en non-profit organisaties. Tevens is zij hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Vis heeft een Master-diploma in de wiskunde van de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was zij universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en gastonderzoeker aan CIRRELT (Montreal/Quebec City, Canada), Virginia Polytechnic Institute and State University (Blacksburg, USA) en Georgia Institute of Technology (Atlanta, USA).

Vis zoekt graag de interactie met bedrijven en non-profit organisaties. Vaak begint dat met een persoonlijk bezoek aan een bedrijf of met een ontmoeting zomaar ergens in het land. Dat levert vervolgens inspiratie voor onderwijs en onderzoek. Contacten kunnen leiden tot projecten waarin vragen van bedrijven en fundamentele onderzoeksvragen worden samengebracht, waarin onderzoeksresultaten worden gevalideerd in de praktijk, waarin implementatiebegeleiding wordt gegeven, of waarin beleidsadviezen voor directies worden opgesteld. Met veel plezier presenteert Vis resultaten van onderzoek tijdens in-house trainingen bij bedrijven en op praktijkcongressen. Een van de hoogtepunten op dit gebied was de presentatie van onderzoeksresultaten aan Koningin Maxima.

Koningin Máxima en Iris Vis.

Projecten resulteren vaak in een combinatie van fundamenteel onderzoek en praktisch toepasbare resultaten. Vis werkt met enthousiasme aan de begeleiding van afstudeerders, promovendi en andere onderzoekers die allen binnen deze projecten een belangrijke rol spelen. Vis heeft uitgebreide ervaring in het formuleren van onderzoekstrajecten, het werken met partners uit de industrie en het leiden van projecten. De opgedane kennis gebruikt ze nu in haar rol als matchmaker voor het samenbrengen van bedrijven met onderzoekers van de gehele RUG.

Vis was de afgelopen jaren zeer succesvol in het binnenhalen van subsidies van het NWO en uit het topsectorenbudget voor onderzoeksprojecten waarin ook het bedrijfsleven actief participeert. In de periode 2010-2015 is minstens een project per jaar gehonoreerd met Vis als een van de aanvragers waarbij het budget van deze projecten in totaal ongeveer 6,5 miljoen euro bedroeg. Door een endowment van Groningen Seaports, via het Ubbo Emmiusfonds, heeft zij de afgelopen jaren samen met onderzoekers gewerkt aan de rol van regionale knooppunten in landelijke netwerken. Diverse prijzen zijn toegekend voor haar wetenschappelijke werk, waaronder de INFORMS Transportation Science Section Dissertation Award 2002 en de 2014 FICO prijs ‘Optimize the Real World’. In 2013 stond ze op de vijfde plaats in het vakgebied Management Science in de landelijke EconomenTop.

Vis is momenteel projectleider van twee grote onderzoeksprojecten en participeert als senior onderzoeker in een aantal andere projecten (meer informatie onderaan deze pagina). Haar doel is om binnen deze projecten de verschillende invalshoeken en ideeën te verbinden om zo binnen consortia van kennisinstellingen en bedrijven te werken aan innovaties. Aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde was zij als programmadirecteur verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe curriculum van twee masterprogramma’s. Zij ziet het zoeken en leggen van verbindingen met alle stakeholders als een zeer belangrijke bouwsteen in haar werkzaamheden.

In 2016 was Vis dagvoorzitter op een congres georganiseerd voor de industrie met Paul Rosenmöller, Arthur van Dijk en Frits van Bruggen als keynote sprekers. Vis is voorzitter van het organisatiecomité van het ‘international physical internet conference 2018’. Ze is lid van een aantal besturen zoals de programmaraad van de landelijke onderzoeksschool TRAIL, lid van jury’s zoals TKI Dinalog Take Off, en lid van de Raad van Toezicht van het ServiceCentrum Flevolandse Bibliotheken. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse hoogleraren logistiek heeft zij een samenwerkingsovereenkomst tussen de topsector logistiek en Georgia Institute of Technology vormgegeven en medeondertekend in bijzijn van premier Rutte in Atlanta.

Iris Vis in het bijzijn van Mark Rutte.
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:11
printView this page in: English