Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuws

Veelgestelde vragen over internationalisering en Engelstalig onderwijs bij de RUG

De Rijksuniversiteit Groningen is als internationale universiteit stevig geworteld in het noorden van Nederland. De universiteit creëert en deelt kennis door middel van excellent onderzoek en onderwijs en levert zo een substantiële bijdrage aan de samenleving. Internationalisering is een speerpunt ons strategisch beleid en een belangrijk instrument om de kwaliteit, innovatie en diversiteit van het onderwijs verder te versterken. Wetenschappelijk onderzoek is vrijwel per definitie internationaal gericht, zowel door internationale kennisuitwisseling als door samenwerken in onderzoeksgroepen aan de faculteit. Over internationalisering worden veel vragen gesteld. In dit artikel gaan we in op de meeste gestelde.

Hoeveel Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen telt de Rijksuniversiteit Groningen?

 • 21 van 48 Bacheloropleidingen van de RUG zijn volledig in het Nederlands; 7 hiervan zijn ook in een Engelstalige variant (track) te volgen. Voorbeeld: Psychologie heeft zowel een Nederlandse track als een Engelstalige track, omdat taal heel belangrijk is in het vak van psycholoog.
 • 27 van de Bacheloropleidingen zijn volledig in het Engels.
 • In de masterfase biedt de RUG een breed, internationaal curriculum, met meer dan honderd Engelstalige master- en PhD-programma’s. In veel van deze programma’s wordt intensief samengewerkt met internationale partners, waaronder acht Erasmus Mundus-programma’s en een toenemend aantal Double Degree-programma’s.

Waarom zoveel Engelstalig aanbod?

 • ​De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale universiteit; daarom voorzien wij in een internationaal onderwijsaanbod.​ Daarbij is het Engels de laatste eeuw de 'Língua franca' van de wetenschap geworden.
 • De RUG tracht zowel studenten uit Nederland, Europa en de wereld aan te trekken, om zo het internationale karakter van onze academische gemeenschap te intensiveren​.
 • Op deze manier ​worden studenten en medewerkers in staat gesteld samen te werken met en te leren van mensen met verschillende culturele achtergronden en een mondiaal perspectief te ontwikkelen.

Hoe zit het met Engelstalige colleges​ voor Nederlandse studenten​?

 • Iedere student kiest zijn of haar studie; die kan Nederlandstalig of Engelstalig zijn. 21 van 48 Bacheloropleidingen van de RUG zijn volledig in het Nederlands, en 7 hiervan zijn ook in een Engelstalige variant te volgen. 27 van onze Bacheloropleidingen zijn volledig in het Engels.
 • Voorbeeld: De bachelor Geschiedenis wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Wanneer studenten voor de Engelstalige variant hebben gekozen, dan worden alle colleges en boeken in het Engels aangeboden. Het kan dus voorkomen dat een zaal met alleen Nederlandse studenten een Engelstalig college volgt.
 • In de Nederlandstalige opleidingen is de overgrote meerderheid van de colleges uiteraard in het Nederlands; wel wordt er regelmatig gebruikt gemaakt van Engelstalig studiemateriaal.

Hoeveel nationale en internationale studenten telt de RUG? En hoeveel nationaliteiten?

 • 80% van onze studenten heeft de Nederlandse nationaliteit en ca. 20% een buitenlandse. In absolute aantallen: zo’n 6.000 van de 30.000 studenten aan de RUG heeft een andere nationaliteit dan de Nederlandse. In totaal lopen er op de universiteit studenten met 119 verschillende nationaliteiten rond. Hierdoor krijgen onze Nederlandse studenten tijdens hun studie in Groningen een waardevolle internationale en multiculturele ervaring. Dit wordt erg gewaardeerd.
 • Twintig procent van onze medewerkers en 60% van alle promovendi is afkomstig uit het buitenland. Samen vormen zij een levendige en inclusieve academische gemeenschap (open science community).
 • Cijfers internationale studenten 2017/2018: Van de 5.817 studenten zijn 1.964 afkomstig uit Duitsland. De overige 3.853 internationals komen uit zo'n 120 andere landen. Op de tweede plek staat Groot-Brittannië (423), gevolgd door o.a. China (317), Italië, Roemenië, Griekenland, Bulgarije en Indonesië.

Verdringen buitenlandse studenten de Nederlandse?

 • Nee, zeker niet. 80% van onze studenten is Nederlands, en het merendeel hiervan komt uit de provincies Overijssel, Groningen, Gelderland, Drenthe, en Friesland.
 • Tussen september 2008 en 2017 nam het aantal studenten aan de RUG (inclusief studenten aan UMCG) toe van 26.500 tot 29.144, een toename van 2.644, oftewel 10%. Dit cijfer is opgebouwd uit een afname van het aantal Nederlandse studenten met ongeveer 1.000 en een toename van het aantal buitenlandse studenten met ongeveer 3.600. Daar tegenover staat dat het aantal nieuwe Nederlandse studenten aan de RUG in 2017/18 weer is gestegen (met 277), tegen die licht dalende trend in.

Zit er een plafond aan het aantal buitenlandse studenten bij de RUG?

 • De RUG heeft als ambitie uitgesproken om in de toekomst ongeveer 30% internationale studenten te hebben, deels als vervanging van afnemende aantallen Nederlandse studenten na 2025.
 • Het gaat de RUG niet zozeer om aantallen, maar om meer kwaliteit en voldoende diversiteit in de collegezalen. Zodat onze Nederlandse studenten tijdens hun studie in Groningen toch een waardevolle internationale ervaring mee krijgen.

Internationale samenwerking aan de RUG, wat houdt dat in?

 • Als internationaal-gerichte universiteit is de RUG betrokken bij allerlei internationale samenwerkingsverbanden, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van onderzoek. Deze contacten hebben verschillende doelen: ontwikkelings- en onderzoekssamenwerking en uiteraard ook uitwisselingsverdragen.
 • We hebben in totaal zo’n 620 overeenkomsten met universiteiten van over de hele wereld. Ongeveer 60% hiervan zijn ERASMUS+ studentenuitwisselingsprogramma’s. De overigen zijn vooral Non-EU Exchange agreements.
 • Voorbeelden van strategische partners en netwerken van de Rijksuniversiteit Groningen zijn:

  - het U4-netwerk met Uppsala, Göttingen en Gent
  - het Coimbra-netwerk
  - The Guild of European Research-Intensive Universities
  - de universiteiten van Tsinghua, Fudan en Peking in China
  - de universiteit van Osaka in Japan
  - IT Bandung en universiteit Gadja Madah in Indonesië
  - de universiteiten van Sao Paulo en UNAM in Latijns-Amerika
  - en de universiteiten UBC en Maryland in Noord-Amerika

Was Jean Pierre Rawie najaar 2017 door de RUG uitgenodigd om zijn gedichten in het Engels voor te dragen?

 • Nee. De dichter ontving een uitnodiging van de Forumcommissie van de studievereniging voor Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie. De studenten vroegen hem om te komen spreken op de Nacht van de internationale betrekkingen, een soort pubcrawl door de hele stad, met als onderwerp de invloed van kunst en dan in het bijzonder poëzie op de samenleving en politiek. Daarbij is hem niet gevraagd om te spreken over Nederlandse poëzie, of zijn gedichten voor te dragen. Wel ging het om een Engelstalige avond.
Welcoming Ceremony voor internationale studenten
Welcoming Ceremony voor internationale studenten
Laatst gewijzigd:03 januari 2019 09:42
printView this page in: English