Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsarchief

Drie Groningse toponderzoekers slepen Vici in de wacht

NWO maakt winnaars bekend van Vici-subsidies
02 februari 2010

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie wetenschappers van de Rijksuniversiteit Grongingen een zogeheten Vici-subsidie toegekend. De subsidie bedraagt maximaal 1.500.000 euro per persoon en is één van de grootste persoonsgebonden subsidies van Nederland. Met de subsidie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Dit jaar schreven 220 onderzoekers een beknopte vooraanvraag voor een Vici. NWO nodigde 94 onderzoekers uit om hun aanvraag verder uit te werken. De onderzoekers moesten hun voorstel onder andere mondeling komen toelichten voor een beoordelingscommissie. Op basis van internationale en nationale adviezen werden uiteindelijk 31 voorstellen voor honorering geselecteerd. Onder de geselecteerde kandidaten bevinden zich zeven vrouwen, waarvan twee aan de RUG zijn verbonden.

De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

De Vernieuwingsimpuls

De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs). De Vernieuwingsimpuls richt zich op onderzoekers die uitdagend en grensverleggend onderzoek willen doen. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

Alle Vici's op een rij

Een alfabetische lijst met alle gehonoreerden kunt u vinden op de NWO-website.

Groningse Vici's

How to reach the optimum

Dr. M.E. (Mirjam) Dür (v) 28-01-1970, Wenen (Oostenrijk), RUG - Wiskunde en Informatica
If we want to do better, faster, or more efficient, we want to optimize our performance. But how can we identify the best of all available options? This research studies mathematical methods that help answer these questions.

Hooking DNA up with other materials

Prof. dr. A. (Andreas) Herrmann (m) 14-10-1970, Ludwigshafen am Rhein (Duitsland), RUG - Zernike Institute for Advanced Materials
DNA is well known as the carrier for genetic information. Its unique molecular structure in combination with synthetic molecules allows an interdisciplinary team to create diverse multifunctional nano-objects. These include ultrasensitive diagnostics and self-guided programmable drug carriers.

Meer over het Vici-onderzoek van prof.dr. Andreas Herrmann


Taal leren en taal vergeten

Dr. M.S. (Monika) Schmid (v) 14-09-1967, RUG - Engelse Taal- en Letterkunde
Is het waar dat men na een bepaalde leeftijd vreemde talen minder goed kan leren? Dit onderzoek probeert hier achter te komen door het proces van het leren en het vergeten van een taal te vergelijken.

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 11:23
printView this page in: English

Meer nieuws