Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaKioskCatching Innovation

Zorg in beweging brengen

Best Practice Alpha-Gamma Valorisatieconferentie, 8 december 2016, Tilburg
09 november 2016
Prof. dr. Bart Verkerke
Prof. dr. Bart Verkerke

Prof. Bart Verkerke, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Erik van der Ploeg, Zilveren Kruis/Achmea zorgverzekeraar over initiatieven tussen wetenschap en samenleving die tot succesvolle in-novatie in de zorg leiden.

De samenleving staat onder druk: Er komen meer ouderen die een steeds groter beroep op zorg en samenleving. Tegelijkertijd zijn er steeds minder mensen beschikbaar om zorg te verlenen of bij te dragen aan de opbouw van het pensioen.

Deze combinatie van vergrijzing en ontgroening zet onze economie en samenleving onder druk. Het vormt een groeiend maatschappelijk probleem dat zich in de gehele westerse wereld voordoet. Met onderzoek naar de vraag hoe mensen langer gezond, gelukkig en actief kunnen leven, dragen we bij aan het oplossen van dit probleem. Nieuwe kennis, ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, leidt tot kansen om gezondheid, welzijn en maatschappelijke par-ticipatie van mensen te verbeteren.

Alleen nieuwe techniek kan dit vraagstuk oplossen. Het Researchcentrum SPRINT (S mart P revention, R ehabilitation & IN tervention T echnologies for improved mobility) ontwikkelt slimme technologieën die met name ouderen langer zelfstandig in beweging houden, zowel thuis als op het werk. Bart Ver-kerke werkt als technisch-wetenschappelijk directeur van SPRINT aan de realisatie van innovatieve monitoringssystemen voor vroegdiagnostiek om ouderen@risk op te sporen, en aan slimme interven-tiesystemen om de lichamelijke en geestelijke conditie van ouderen op peil te houden en zo onafhankelijkheid van zorg te waarborgen. Door het gedrag van ouderen bewust te veranderen, nemen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en zullen ze deze technologieën omarmen.

Deze Smart Mobility Devices ondersteunen de mobiliteit én zorgen voor betere revalidatie, zoveel mogelijk bij de mensen thuis. De Smart Mobility Devices worden ontwikkeld door intensieve samenwerking tussen de universiteiten (Groningen, Twente en UMCG) en de Hogescholen (Hanzehogeschool Groningen, NHL, Van Hall Larenstein en Saxion), meer dan 70 bedrijven, 3 researchinstituten en 2 zorg-verzekeraars.

Sprekers

Meer informatie

Zorg in Beweging Brengen geeft een goed voorbeeld van het multidisciplinaire onderzoeksprogramma Healthy Ageing aan RUG en UMCG. Healthy Ageing is een van de drie strategische speerpunten van de Rijksuniversiteit Groningen naast Energie en Sustainable Society.

SPRINT
Laatst gewijzigd:08 mei 2018 11:45

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...