Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaKioskCatching Innovation

Marnix Pool, directeur van de RUG Houdstermaatschappij, neemt afscheid

'Ondersteunen begint met luisteren'
11 juli 2018

Meer dan 20 jaar ondersteunt Marnix Pool onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in hun poging kennis te vermarkten. 1 september a.s. gaat Marnix Pool met ‘emeritaat’. Marnix: ‘Onderzoekers anno 2018 hebben het niet makkelijk. De publicatiedruk is hoog en ze moeten ook nog hun kennis verantwoorden aan de samenleving. De Houdstermaatschappij en de afdeling Business Development & IP van Northern Knowledge kunnen onderzoekers daarin ondersteunen.’

Marnix Pool
Marnix Pool

Hoe? Marnix: ‘In de eerste plaats moet je goed luisteren naar hun wensen en ideeën en vervolgens kunnen we onderzoekers in contact brengen met personen uit ons netwerk binnen en buiten de universiteit.’ Kennis vermarkten beslaat een breed terrein. De Groningse universiteit biedt ondersteuning bij kennis patenteren, financiering vinden voor onderzoek en vormgeven aan samenwerking met het bedrijfsleven over de hele linie van de academische onderzoeksgemeenschap. Marnix: ‘Alfa, gamma, bèta, medisch, iedere soort van kennis heeft elementen van valorisatie in zich. Wij denken graag mee vanuit onze expertise.’

Van Swinderen Huys
Als directeur van de RUG-Houdstermaatschappij stond Marnix Pool aan de wieg van menig start-up voortgekomen uit RUG en UMCG, zoals Polyvation BV, ARGO BV en ook het Van Swinderen Huys aan de Oude Boteringestraat. Het Van Swinderen Huys is een ontmoetingsplek waar de universiteit haar contacten met het bedrijfsleven en maatschappij verstevigt. Het Huys is een door studenten geleide onderneming waar zij de kans krijgen in de praktijk te ervaren wat ondernemerschap aan vaardigheden vraagt.

Innolab
Om nieuwe bedrijvigheid te stimuleren, is Marnix nauw betrokken bij innovatieve ontwikkelingen zoals Innolab Chemie op Zernike Campus. Innolab Chemie biedt laboratoriumfaciliteiten en ondersteunende diensten aan startend MKB in de chemie. Een gelijksoortige serviceverlenende faciliteit wordt op dit moment opgetrokken voor startende ondernemingen in de AGRI FOOD op de Zernike Campus in het nieuwe Innovation Center waar ook AVEBE huurder wordt. ‘Het MKB krijgt steeds meer de lead bij het inkopen van kennis bij de kennisinstellingen. Zij zijn de motor achter innovatie,’ aldus Marnix.

Marnix en Innolab
Marnix en Innolab

Dankbare taak
De Rijksuniversiteit Groningen werkt intensief samen met bedrijven op de noordelijke thema’s biobased economy, gezondheid, agri-food, energie, chemie, HTSM en water. De RUG is actief kennispartner in publiek-private initiatieven zoals de Bio Economy Region Northern Netherlands (BERNN), Zernike Advanced Process Facility (ZAP), Carbohydrate Competence Center (CCC), Life Cooperative, en het Groningen Engineering Business Center (GEBC).

Succesvolle initiatieven van publiek-private projectontwikkeling die een belangrijke bijdrage leveren aan de noordelijke economie. Marnix: ‘Valoriseren van kennis blijkt soms een lange weg. Maar als onderzoekers ervaren dat hun kennis maatschappelijk nut heeft, dan zijn ze terecht trots. Die ervaring maakt van business development een dankbare taak.’

Valoriseren?
Wilt u ondersteuning bij het valoriseren van kennis? Stuur een email aan Northern Knowledge, afdeling Business Development & IP via ip-info@rug.nl

Logo Northern Knowledge
Logo Northern Knowledge
Laatst gewijzigd:11 juli 2018 14:36
printView this page in: English

Meer nieuws