Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and Events Events and open days Public lectures

Lezingen Studium Generale Groningen

Studium Generale Groningen organiseert lezingen, debatten en symposia waarbij heel verschillende onderwerpen vanuit diverse invalshoeken worden belicht. Geregeld boeien wetenschappers en sprekers van naam en faam hun publiek met verrassende, actuele of spraakmakende onderwerpen.

Zie onderstaand overzicht voor de aankomende evenementen. Voor overige lezingen en colleges kijk op de website van de organiserende organisaties (links in het menu op deze pagina).

Lezingen Studium Generale Leeuwarden

Ook in Leeuwarden organiseren verschillende partijen steeds meer Studium Generale lezingen op het gebied van wetenschap en samenleving, waar onder andere RUG/Campus Fryslân aan deelneemt.

Laatst gewijzigd:25 oktober 2019 09:25
printView this page in: English