Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Numerical simulation of two-phase flow in offshore environments

16 mei 2008

Promotie: R. Wemmenhove, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5

Titel: Numerical simulation of two-phase flow in offshore environments

Promotor: prof.dr. A.E.P. Veldman

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

 

Numerieke simulatie van twee-fasen stroming in offshore omgevingen

Op volle zee zijn de weersomstandigheden dikwijls heftig, wat gepaard gaat met overslaande golven en veel schuim en luchtbellen. Aangezien dergelijke golven veel schade kunnen aanrichten aan schepen en offshore constructies is het van groot belang om golfkrachten adequaat te kunnen voorspellen. Het proefschrift beschrijft een methode om de vloeistofbeweging in dergelijke situaties te simuleren, waarbij behalve de waterbeweging ook de dynamica van luchtbellen onder water én van de lucht boven water gemodelleerd wordt. De stroming van water en lucht wordt beschreven door de Navier-Stokes vergelijkingen. Deze vergelijkingen worden opgelost door het te modelleren gebied op te delen in een groot aantal rekencellen. Vervolgens worden in elk van deze cellen de eigenschappen van de stroming in de tijd bepaald. De stroming van water en lucht rondom het vrije oppervlak verdient extra aandacht, aangezien juist daar de stroming het meest complex is en de stroomsnelheden erg groot kunnen zijn. De numerieke methode is uitgebreid getest met behulp van experimentele resultaten uit modelproeven. Hiervoor zijn onder andere metingen gedaan aan de stroming na een damdoorbraak, de klotsbeweging in brandstoftanks en de golfbeweging rondom een drijvend platform. Bij de simulatie van deze experimenten geeft het modelleren van zowel water als lucht een completer beeld van de stroming en kan de golfbelasting op constructies, zeker voor complexe stromingen, nauwkeuriger bepaald worden.

Rik Wemmenhove (Den Ham, 1982) studeerde Werktuigbouwkunde en Civiele Technologie & Management aan de Universiteit Twente. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de vakgroep Technische Mechanica & Numerieke Wiskunde en gefinancierd door STW. Wemmenhove gaat na de promotie werken bij Force Technology Norway AS in Oslo. /JS

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 18 oktober 2018

  Fotoreportage: de Ocean Grazer

  Fotoreportage over de Ocean Grazer van de RUG, een systeem om energie op zee te ‘oogsten’ en op te slaan.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...