Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and Events Events and open days

ICAB-conferentie in Groningen: 'Bèta-opleiden... Breed of smal?'

Wanneer:wo 04-11-2015 09:00 - 17:00
Waar:Congresgebouw "Het Kasteel" in Groningen

Staat het al in uw agenda? Op woensdag 4 november vindt de ICAB-conferentie 2015 plaats bij de Rijksuniversiteit Groningen. Het ICAB is een landelijk netwerk van innovatiecentra met als doel de kwaliteit van het academisch onderwijs in bèta en techniek te verhogen. De conferentie gaat in op actuele discussies omtrent de opzet en het doel van bacheloropleidingen in de wiskunde en natuurwetenschappen.

Deelname is gratis. Er zijn slechts 150 plaatsen beschikbaar dus schrijf u snel op www.ICAB.nl.

Programma

De dag opent met een keynote van Daan Roosegaarde. Verder biedt het programma presentaties en workshops die ingaan op vragen als:

  • Willen we specialistische opleidingen om studenten vooral op te leiden tot onderzoeker?
  • Of willen we breed georiënteerde opleidingen die studenten ook voorbereiden op een breed palet aan beroepsmogelijkheden?
  • Hoe gaan we in beide typen opleidingen om met verschillen in kennis en interesses van studenten?
  • Kunnen innovatieve onderwijsvormen en middelen, zoals learning communities en e-learning, hierbij een rol spelen?

Daarnaast is er veel ruimte voor discussie en uitwisseling onder vakgenoten over deze onderwerpen.

De ICAB-conferentie is een ontmoetingsplek voor docentonderzoekers, onderwijsdirecteuren, studieadviseurs en onderwijsbeleidsmedewerkers van de Nederlandse Universitaire Bètafaculteiten.

Meer informatie: www.ICAB.nl
Bij vragen: info icab.nl