Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and Events Events and open days

Ancestral Health Symposium NL

Wanneer:za 26-09-2015 08:30 - 18:15
Waar:Bernoulliborggebouw, op Nijenborg 9, 9747 AG, Groningen

(R)evolutionaire visie op welvaartsziekten

Door onze levensstijl lijden we steeds meer aan welvaartsziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Volgens meer en meer artsen en wetenschappers komt dit doordat onze ‘moderne’ leefwijze sneller verandert dan dat de mens evolueert. Om de inzichten hierin op de kaart te zetten vindt op zaterdag 26 september het eerste Ancestral Health Symposium, www.ancestralhealth.nl , plaats voor wetenschappers uit binnen- en buitenland, (sport)artsen en geïnteresseerde leken.

Zijn mensen voorbestemd om chronisch ziek te worden? Als we doorgaan met onze levensstijl en voedingswijze is het antwoord helaas ja. Nu al zijn ziekten, die in de volksmond vaak welvaartsziekten worden genoemd, van toenemende invloed op onze kwaliteit van leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diabetes en hart- en vaatziekten en depressie. Een letterlijk zorgwekkende ontwikkeling voor de zorg.

De mens houdt zichzelf niet meer bij
Steeds meer artsen en wetenschappers zijn ervan overtuigd dat deze trend voor een belangrijk deel te verklaren is doordat ons ‘moderne’ voedingspatroon en leefwijze veel sneller verandert dan de evolutie van de mens waarbij we ons geleidelijk aanpassen aan nieuwe omstandigheden. De mens kan zichzelf niet meer bijhouden en wordt ziek.

Nieuwste inzichten van wetenschappers en artsen
Dit evolutiegeneeskundig perspectief vindt wereldwijd steeds grotere erkenning. Om deze inzichten ook in Nederland op de kaart te zetten wordt in Groningen op zaterdag 26 september het eerste Ancestral Health Symposium Nederland gehouden. Het symposium is georganiseerd door de Ancestral Health Stichting Nederland in samenwerking met het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences van de Rijksuniversiteit Groningen. De keynote speakers zijn Professor Tim Noakes en Professor Frits Muskiet. Wetenschappers uit binnen- en buitenland, (sport)artsen en diëtisten bespreken die dag de nieuwste inzichten en hun visies.

Volledig programma

Voor meer informatie en aanmelden: www.ancestralhealth.nl