Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usVisual IdentityBasic elementsImagesUniversity of Groningen Image Plan

Inleiding

image of students

Hoe kunnen we met treffende beelden en illustraties de kwaliteiten en waarden van de RUG nog beter uit de verf laten komen? Communicatiemedewerkers van het Bureau van de Universiteit en een tweetal faculteiten doen een voorstel. Om input te verzamelen is een vijftal fotografen gevraagd op welke manier zij de kernkwaliteiten en –waarden zouden vertalen in beeld. Hun inbreng is gebruikt om een aantal extra aanwijzingen ter formuleren voor het zoeken en laten maken van beeld. Toepassing van die richtlijnen moet leiden tot een (nog) eenduidiger een beter herkenbare presentatie van de RUG op diverse media.

Het voorstel bestaat uit:

  • Herformulering van het beeldplan. Met kleine wijzigingen, een meer beeldende toelichting en aanvullende richtlijnen.
  • Een voorstel voor de selectie van materiaal voor in de beeldbank en het stimuleren van de instroom van nieuw materiaal.

Geen keurslijf

Voor alle duidelijkheid, niet alle foto's hoeven aan een lange reeks randvoorwaarden te voldoen. Dan gaat een beeldplan werken als een keurslijf en dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Aanzienlijke winst is al te behalen als de richtlijnen in acht worden genomen op plekken waar de corporate uitstraling van de RUG belangrijk is, of het nu gaat om onderwijs, om onderzoek of om regionale, nationale of internationale allianties.

Beeldbank

Een aangescherpt beeldplan is een goede aanleiding om eens kritisch te kijken naar de beelden die nu in de beeldbank zitten en na te denken over de instroom van nieuw fotomateriaal. Hoe zorgen we ervoor dat er een regelmatige instroom van nieuw, geschikt materiaal is, niet alleen vanuit de afdeling Communicatie van het Bureau van de Universiteit, maar ook vanuit de faculteiten en diensten. En hoe voorkomen we dat de beeldbank overvol raakt met materiaal dat eigenlijk maar een keer te gebruiken is of niet voldoet aan de richtlijnen. Ook hiervoor een plan.

Laatst gewijzigd:04 november 2015 15:14
printView this page in: English