Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Sportwetenschap

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Chronische blessures en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat
dr. I. (Inge) van den Akker-Scheek
Contact
Functie
Senior onderzoeker, onderzoekscoördinator
Profound intellectual and multiple disabilities and Motor activation, Dementia and Physical activity
Performance Prediction in Sports; Performance Analysis
Sport Performance Optimization, Injury prevention, Overtraining, Monitoring training, Quantifying training load, Teamsport physiology, Stress-Recovery balance, Testing, Notational Analyses, Time-motion Analyses.
dr. M.S. (Michel) Brink
Contact

Functie
Sport Scientist (universitair docent)
Vakgebied
Longitudinal cohort studies, randomized controlled lifestyle intervention studies in Nutrition, Physical Activity, Lifestyle, Diabetes, Obesity in the general population / children / renal transplant recipients / diabetes / severe mental illness, E-Health, ...
dr. ir. E. (Eva) Corpeleijn
Contact

Functie
Associate Professor, Senior Researcher
arthroscopische chirurgie/  sportgeneeskunde /  overbelastingsletsels
Contact

Functie
Hoogleraar klinische sportgeneekunde
Talentherkenning en -ontwikeling bij jeugdsporters
dr. M.T. (Marije) Elferink-Gemser
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Motor Control after injury of the ACL 
A. (Alli) Gokeler
Contact

Functie
PhD
talentontwikkeling, sportpsychologie, dynamische systemen, psychologisch momentum
dr. J.R. (Ruud) den Hartigh
Contact
Functie
Assistant Professor Talent Development & Creativity
dr. E. (Esther) Hartman
Contact

Functie
Universitair Hoofd Docent / Onderzoeker
Human Movement Sciences: Movement, Aging and Health
dr. S. (Suzanne) Houwen
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent Orthopedagogiek
Talentonderzoek in de sport
B.C.H. (Barbara) Huijgen
Contact
Functie
Onderzoeker / docent
Vakgebied
Virtual Reality, Revalidatie, Neuromechanica en Beenprothesen, Signal acquisition and analysis, Classification in rehabilitation and adaptive sports
Biomechanics
Ergometry
Signal acquisition and analysis
Contact

Functie
Promovendus
Toegepaste micro-econometrie, verzekerings economie, Schadeverzekering modellen, Economie en econometrie van sport
Aangepaste sport
Contact

Functie
Promovenda
Clinical Coordination Dynamics / instrumental gait  and posture analysis/  Healthy Aging mobility and technology / Gamifcation & mobility and rehabilitation / fall prevention aging and cognition
dr. C.J.C. (Claudine ) Lamoth
Contact

Functie
Universitair Hoofd Docent
Sport, prestatie en innovatie
prof. dr. K.A.P.M. (Koen) Lemmink
Contact

Functie
Hoogleraar Sport, prestatie en innovatie en afdelingshoofd Bewegingswetenschappen
Vakgebied
dr. R. (Remo) Mombarg
Contact
Functie
docent/onderzoeker
Team tactiek, fysieke belasting en technische vaardigheden in small-sided games en full-sized matches in voetbal
S.B.H. (Sigrid) Olthof
Contact

Functie
Promovenda
Vakgebied
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Belasting en belastbaarheid in topduursport
Contact

Functie
Vakgebied
(perceptuo-)motorische sturing en -coordinatie; lateraliteit; interpersoonlijke coordinatie, joint action in sport, systeemdynamica

klik hier voor een overzicht van publicaties
dr. H.J. (Harjo) de Poel
Contact

Functie
universitair docent / onderzoeker
Operations Research/ Wiskunde/ Logistiek/ Sportstatistiek
prof. dr. G. (Gerard) Sierksma
Contact
Functie
Hoogleraar
Perception-action, perceptual-motor development, physical activity and cognition in children
dr. J. (Joanne) Smith
Contact

Functie
Universitair Docent/ Onderzoeker
Motorisch leren
Biomechanica
Inspanning van het bovenlichaam
Aangepaste sport
R.J.K. (Riemer) Vegter
Contact

Functie
Bewegingswetenschappen: Universitair Docent, Associate investigator
Sport, leren en presteren; talent ontwikkeling; sport and cognitie
prof. dr. C. (Chris) Visscher
Contact

Functie
Directeur Centum Bewegingswetenschappen/ Professor
Bewegen, revalidatie en functioneel herstel; dwarslaesierevalidatie en herstel van mobiliteit, rolstoel en handbike inspanning, propulsie & technologie, optimalisatie van cyclisch bewegen van armen/bovenlichaam (maar o.a. ook lopen); ergonomie van aangepaste technologie in ADL; sport & handicap
prof. dr. L.H.V. (Lucas) van der Woude
Contact

Functie
Professor 'Bewegen, Revalidatie & Functioneel herstel'
dr. ir. F.T.J.M. (Frank) Zaal
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
Sportgeneeskunde / Healthy 'Active' Ageing / Exercise is Medicine / Blessures door sport en bewegen / Tendinopathie
prof. dr. J. (Hans) Zwerver
Contact
Functie
Hoogleraar Sportgeneeskunde / Sportarts
printView this page in: English