Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Mediaevistiek & Renaissancestudies

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Gereformeerde Godgeleerdheid met bijzondere aandacht voor haar bronnen, ontwikkeling en context. Werkzaamheden met een bijzondere aandacht voor de relatie tussen religie en cultuur. 
prof. dr. H. (Henk) van den Belt
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid: Bronnen, ontwikkeling en context
Nederlandse geschiedenis, stadsgeschiedenis (sociaal en cultureel), Hanzestudies, mirakelverhalen en -registraties, bronnenedities, Europa en de buiten-Europese wereld; middeleeuwse en klassieke muziek
prof. dr. D.E.H. (Dick) de Boer
Contact

Functie
Emeritus Hoogleraar;leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis (1992-2010); directeur Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek (2006-2010); hoofd Hanze Studie Centrum (2004-2013)
dr. A.M. (Anne) Bollmann
Contact

Functie
Universitair docent "Europese talen en Culturen/Duits"
Romaanse cultuur en letterkunde
Italiaanse literatuur
Cultuurgeschiedenis
Sociologie van het theater
prof. dr. P.G. (Philiep) Bossier
Contact

Functie
Hoogleraar Oudere Romaanse Cultuur- en Letterkunde / Via detachering: Universiteit Utrecht, hoogleraar Italiaanse taal en cultuur (vanaf 16-04-2014)
Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen; Geschiedenis van het lezen; Boekgeschiedenis; Europese Letterkunde
prof. dr. S. (Sabrina) Corbellini
Contact

Functie
Professor "History of Reading in Premodern Europe"
Vroegmoderne Engelse literatuur.
dr. J. (John) Flood
Contact
Functie
Universitair docent (UD1)
Geschiedenis van het christendom in de middeleeuwen - Heiligen en hagiografie - Handschriftenkunde en boekwetenschap - Middelnederlandse bijbelvertalingen
Devotionele handschriften (1270-1500)
Theorie en methodologie
Digitale geesteswetenschappen
Onderwijsbeleid: onderwijsstrategie en -innovatie, curriculumontwikkeling, toetskwaliteit, accreditatie en visitatie, kwaliteitszorg 
Onderzoek: Retorica / 16de eeuw / Humanisme en onderwijs / Rederijkers / Vertalen en adapteren
Hoger onderwijs: Latijn, Middeleeuwen- en Renaissancestudies
Middelbaar onderwijs: Griekse en Latijnse taal en cultuur, KCV, CKV-I
Ritual and Liturgy (History, Theology, Practice); Material Culture and Religion; History of the Book (Codicology; Palaeography; Beneventan Studies); Medieval Education (Distichs of Cato; Erasmus); Heritage Studies; Digital Text Editing
Middeleeuwse en vroegmoderne ontwikkeling van landmeten in West-Europa
medieval and early modern philosophy; philosophy of language; philosophy of mind; epistemology
prof. dr. M. (Martin) Lenz
Contact

Functie
Department Chair & Professor of the History of Philosophy (adjunct hoogleraar)
Volksverhalen en vertelcultuur van de middeleeuwen tot heden in Nederland in een internationale context
prof. dr. T. (Theo) Meder
Contact

Functie
Hoogleraar Volksverhaal en vertelcultuur
Nederlandse literatuur tot c. 1800, i.h.b. middeleeuwen en rederijkerstijd
prof. dr. B.A.M. (Bart) Ramakers
Contact

Functie
Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde
Medieval literature, especially Chaucer and Gower
Law, politics, multilingualism, Anglo-European contact
Travel, pilgrimage, and geography
Archives and manuscripts

prof. dr. S.I. (Sebastian) Sobecki
Contact
Functie
Hoogleraar Engelse letterkunde en cultuurkunde van de Middeleeuwen
printOok beschikbaar in het: English