Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Medische Informatica

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Het doel van mijn onderzoek is om meer inzicht te bereiken in de problemen die samenwerkende organisaties (en overheden), oftewel ‘ketens’ ondervinden op het gebied van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens (privacy), waardoor zij hun maatschappelijke product niet of met risico’s op inbreuken opleveren. Door ketens in het huidige juridische kader ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens te ‘plaatsen’ kunnen voorstellen worden gedaan op wetgevingsniveau, maar wellicht ook op het niveau van de inrichting van de keten.
Lichamelijke metingen, Hartslagsensoren, Bewegingssensoren, Experience Sampling Methodology (ESM; dagboekvragenlijsten), Tijdserie analyse, Datamanagement, Programmeren (R) en Automatiseren.
Y.K. (Yoram) Kunkels
Contact

Functie
PhD-student (aio)
Medische Informatica, Geavanceerde medische visualizatie, PACS, Medische Informatie Systemen, 
dr. ir. P.M.A. (Peter) van Ooijen
Contact
Functie
Wetenschappelijk Onderzoeker / UHD
Informatica, Visualisatie, Neuroimaging
prof. dr. R.H. (Rolf) Sijmons
Contact

Functie
Hoogleraar Medische Translationele Genetica
printOok beschikbaar in het: English