Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Biodiversiteit Natuurbescherming

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Population & conservation genetics
Simulation models & programming (C/C++, NetLogo)
Web & wiki development & maintenance
Research data stewardship
PURE
dr. J. (Joke) Bakker
Contact
Functie
ICT developer (TRÊS) & coordinator datamanagement (GELIFES)
Community Ecology, Spatial Ecology, Soil fauna taxonomy, Biogeography, Ecosystem Dynamics, Isopoda, Collembola, Salt marsh, Termites, Dung Beetles, Tropical Savanna, Litter decomposition, Food web Ecology
prof. dr. M.P. (Matty) Berg
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar Bodemfauna en natuurlijke Ecpsysteem Dynamiek
Mijn belangrijkste onderzoeksgebied is "Conservation Genetics" waarbij we onderzoek doen naar de gevolgen van habitat fragmentatie en reductie in populatiegrootte van soorten, en met name onderzoek naar de genetische processen die hiermee gepaard gaan: genetische drift en inteelt. Deze processen leiden tot verlies van fitness (inteeltdepressie) en verlies van genetische variatie. De hoofdvraag van het onderzoek is hoe dit proces van genetische erosie het aanpassingsvermogen en de overlevingskans van kleine populaties van bedreigde soorten zal beinvloeden. Het onderzoek omvat zowel toegepaste aspecten, zoals ondrzoek naar de genetische structuur van van bedreigde soorten, als wel meer fundamentele aspecten door het doen van cruciale experimenten waarbij de fruitvlieg (Drosophila melanogaster) als model organisme wordt gebruikt.
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar "Population and Conservation Genetics"
Research Interests I am interested in the interaction between humans and our natural habitat: specifically, which impact we have on aquatic ecosystems and the communities therein, what properties that promote desirable ecosystem states, and ultimately how we can make sustainable use of aquatic resources. Promoting desirable ecosystem states: I use experimental methods to test the function of different biological properties for community-responses to human impacts. For example, if the number of species, species functional traits or the presence of important species groups control effects of nutrient enrichment. I am especially interested in what biological properties are important sources of community resilience*; i. e. what biological factors increase resistance of the communities to change or increase the ability to regenerate functions in the system after a disturbance, and thereby prohibit the system from collapsing into an undesirable state.
Conclusions from such experiments will promote the understanding of ecological resilience*, which is essential to sustain and repair aquatic ecosystems in the future and thereby secure important resources on which we depend. * Note: Resilience = the amount of disturbance a system can absorb without changing to another state of attraction. The three themes of the research group: Consequences of predator declines for coastal resilience to eutrophication: Participants: Katrin Sieben PhD; Cooperating partners: Ulf Bergström, Lars Ljungren & Alfred Sandström – Swedish Board of Fisheries. In this project we study how important predator communities are  for food-web structure and function. We test how predator diversity through different degrees of omnivory and carnivory, influence top-down control in benthic communities. In this project we also specifically explore the impacts on marine communities from the documented large-scale and world-wide eutrophication of aquatic habitats the last 50-60 years, and an even historically longer strong exploitation of marine resources (fishing and hunting). Consequences of ecosystem engineers for the trophic structure and recovery potential of the Wadden Sea ecosystem: Participants: Serena Donadi PhD, Johan Eklöv post-doc; Cooperating partners: Theunis Piersma, Els van der Zee –Animal Ecology, University of Groningen; Han Olff, Tjisse van der Heide – Cocon, University of Groningen. Henk van der Veer, Johan van der Koppel – NIOZ. In this project we study interactions between benthic soft-bottom communities dominated by ecosystem engineers and local resource conditions. We suggests that feedbacks between ecosystem engineers and local resource conditions generate alternative stable benthic communities with distinctly different trophic structures and function. We specifically study engineering effects of sediment destabilizing ecosystem engineers (seagrass, mussels, cockles) and sediment stabilizing suspension feeders (polychaete worms), and how such relations may be modified by human impacts on sediment stability (dredging, trawling, engineering). The relation between biodiversity and resilience in source-sink meta communities: Participants: Karin de Boer post-doc. Cooperating partners: Birte Matthiesen, Lena Eggers – Leibnitz Institute for Marine Sciences. Helmut Hillebrand  - Planktologie, University of Oldenburg. In this project we aim to predict consequences of species loss for the ability of communities to cope with environmental stress and disturbances, i.e. community resilience. To test this we establish meta communities consisting of connected habitats of marine benthic microalgae in the laboratory. This means allowing for patch-dynamics by including environmental disturbance and dispersal, which are natural processes that promote species coexistence – but are so far neglected processes when it comes to biodiversity-ecosystem function experiments. Master research projects There is a number of master research projects available within the above subjects.
prof. dr. B.D.H.K. (Britas Klemens) Eriksson
Contact

Functie
Associate Professor Marine Ecology
Professor Grootjans expertise is on  ecohydrological approaches to nature conservation and restoration ecology. This research is carried out on the landscape scale but also on the habitat scale. Recent research is on or less natural mires in various countries and continents. The focus is on  relationships of wet ecosystems with the hydrological cycle on the landscape level.  Research areas are coastal wetlands in The Netherlands, England, South Africa and West-Australia. The focus is on establishment of restoration perspectives of damaged wetland and peatlands and monitoring long-term results of restoration projects. The hydrological functioning of peatlands and adaptations of peatland species have been studied in Poland, Slovakia, Latvia, South-Africa, Tierra del Fuego (Argentina) and The Netherlands.
Gedurende mijn phd project zal ik me richten op de ruimtelijke verdeling van verschillende benthische levensgemeenschappen op de bodem van de Noordzee over het gehele Nederlandse Continentale Plat. Daarnaast wil ik van elke levensgemeenschap de individuele veerkracht tegen natuurlijke en menselijke invloeden kwantificeren. Dit project is een samenwerking met een PhD in Yerseke (NIOZ) en een PhD in Delft (TU Delft), waarbij alle drie de deelprojecten gebruik maken van verschillende ruimtelijke schalen om de benthische levensgemeenschappen te bestuderen. Door gebruik te maken van acoustische gegevens (multibeam scatter; Delft), onderwatervideo analyse (ik) en bodemmonsters gegevens (Yerseke) kan het gehele Nedelandse Continentaal Plat worden bestudeerd, waarbij uiteindelijk de kwetsbaarheid van de verschillende levensgemeenschappen geidentificeerd kan worden om beleid en manegement van de Noordzee te vergemakkelijken.
Economie en ruimte; Vastgoed en groen; Evaluatie van economie versus ecologie; Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, Multi-Criteria Analyse
Wildlife Trafficking; Illicit Trade; Terrorist Finance; Illicit Finance and Money Laundering; Conflict Economies; African Studies (esp. Somalia, East Africa, and the Indian Ocean region)
dr. T.S. (Tim) Wittig
Contact

Functie
Assistant Professor of Globalisation Studies and Humanitarian Action
printOok beschikbaar in het: English